Warszawa,
14
lipca
2020
|
11:18
Europe/Amsterdam

Pracownicy VELUX z mocnym wsparciem w dobie koronawirusa

LEAD

Blisko 1,2 mln zł przekazała w tym roku Fundacja Pracownicza na pomoc pracownikom VELUX w trudnych sytuacjach życiowych oraz wsparcie społeczności lokalnych. Ponad połowa z tych środków została przyznana w ramach specjalnie utworzonego funduszu pomocowego związanego z epidemią koronawirusa. To wyjście naprzeciw trudnej sytuacji wywołanej pandemią, w której znalazło się wiele osób oraz realizacja wizji przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, gdzie pracownicy są kluczowym interesariuszem.

Wartość grantów przyznanych przez Fundację Pracowniczą w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku, czyli 1,2 mln zł, to o ponad 1 mln zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Już na początku epidemii zarząd Fundacji Pracowniczej podjął decyzję o wygospodarowaniu specjalnych środków na wsparcie wynikające z pandemii COVID-19. Okazało się, że zapotrzebowanie jest duże - ponad 50% przyznanych do czerwca środków została przekazana na fundusz pomocowy związany z epidemią koronawirusa. W sumie Fundacja przekazała dotacje na 160 grantów.

Wsparcie dotyczyło różnorodnych obszarów, takich jak: zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i ich rodzin, pomoc osobom wymagającym diagnostyki związanej z COVID-19, skorzystanie z opieki psychologicznej oraz prywatnego leczenia. Jak do tej pory, granty te stanowią prawie połowę funduszu pomocowego. Natomiast ponad jedna trzecia środków, została przeznaczona na zakup przez firmę sprzętu komputerowego i umożliwienie dzieciom pracowników nauki z domu, a także wsparcie w organizacji korepetycji. Pracownicy skorzystali również z grantów na zakup specjalnego sprzętu podnoszącego jakość powietrza w domach, gdzie rodziny spędzały wyjątkowo dużo czasu. Fundacja wyszła także naprzeciw osobom, które z powodu pandemii potrzebowały wsparcia w opiece nad dziećmi oraz pracownikom, którzy musieli odwołać duże uroczystości rodzinne czy zrezygnować z wakacji.

- mówi Anna Dudzińska, dyrektor ds. personalnych w Grupie VELUX.
Miarą wielkości firmy i jej systemu wartości jest dbałość o pracowników szczególnie w trudnych momentach, a do takich z pewnością zaliczymy pandemię wywołaną COVID-19. To prawdziwy test z odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Dlatego niezwykle ważna była szybka decyzja Fundacji Pracowniczej o wygospodarowaniu specjalnych środków na granty dotyczące sytuacji wynikających z pandemii. Chyba nikt nie miał wątpliwości co do tego, że będzie ciężko, i że wiele osób będzie potrzebowało wsparcia. Pracownicy to doceniają i jest to dla nas niezwykle cenne
- mówi Anna Dudzińska, dyrektor ds. personalnych w Grupie VELUX.

Strona internetowa Fundacji https://www.employeefoundation.com/en/ została odpowiednio dostosowana tak, aby cele i proces aplikacji o granty były widoczne i uproszczone. Powstała również strona na Facebooku, co ma służyć dotarciu do większej liczby pracowników. Opracowywane są dalsze projekty informacyjne, np. seminaria internetowe, a wszystko po to, aby jak najwięcej pracowników potrzebujących pomocy mogło z niej skorzystać.

Niezależnie od funduszu związanego z koronawirusem Fundacja Pracownicza udzieliła granty w ramach trzech obszarów, w których na co dzień działa, czyli: pomoc pracownikom w trudnych sytuacjach życiowych, edukacja dzieci pracowników oraz wsparcie społeczności lokalnych.

Prospołeczny model biznesowy

Zaangażowanie firmy VELUX na rzecz wsparcia pracowników i społeczności lokalnych wynika z jej prospołecznego modelu biznesowego, gdzie właścicielem jest fundacja charytatywna. Kierując się wizją przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, założyciel firmy VELUX - Villuma Kann Rasmussen, powołał w 1971 roku pierwszą fundację charytatywną VILLUM FONDEN, która jest głównym akcjonariuszem VKR Holding A/S (w którego skład wchodzi również firma VELUX), posiadającym 80% udziałów. Fundacja otrzymuje około 90% całkowitej rocznej dywidendy, a uzyskane środki przeznacza na cele społeczne. W 1981 zostaje powołana do istnienia kolejna fundacja VELUX FONDEN. Obie fundacje, znane jako FUNDACJE VELUX, angażują się w działania służące społeczeństwu i środowisku.

Wraz z rozwojem organizacji powstały kolejne fundacje i obecnie jest ich sześć, w tym Fundacja Pracownicza, udzielająca pomocy pracownikom holdingu VKR. Jej celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pracowników i ich rodzin, a także wsparcie społeczności lokalnych, w których firma funkcjonuje na co dzień. Pomoc może dotyczyć dwóch celów: kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, operacji pracownika lub jego rodziny bądź edukacji akademickiej dzieci pracownika. Środki te są niezależne od funkcjonującego w Grupie VELUX Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

W Polsce działają również bardzo prężnie FUNDACJE VELUX, które od 2018 roku koncentrują się na wsparciu głównie projektów dotyczących rozwoju edukacji zawodowej młodzieży, co w dobie pandemii i wyzwań związanych z kształceniem zdalnym, nabiera dodatkowego znaczenia. W latach 2003-2019 FUNDACJE VELUX przekazały w sumie 133 mln zł na wsparcie 35 projektów społecznych. Instytucje i organizacje zainteresowane uzyskaniem grantu mogą zgłaszać się do FUNDACJI przez cały rok poprzez stronę internetową www.velux.pl/fundacje

Informacje o Grupie VELUX

Od blisko 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, żaluzje rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowyi zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie –z przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 16 000 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2019 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,9 mld euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 178 milionów euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 2 mld zł. Zatrudniają ponad 4000 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowiei Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 900 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od 30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 133 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania prezentowane są w regularnie publikowanych raportach CSR. Więcej informacji na www.velux.pl