Warszawa,
12
maja
2023
|
08:37
Europe/Amsterdam

Grupa VELUX zmniejszyła emisje ze swojej działalności o 26% - nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju

LEAD

Grupa VELUX zmniejszyła emisje z własnej działalności operacyjnej o 26% (zakres 1 i 2) i odnotowała niewielki spadek emisji w łańcuchu wartości (zakres 3). Dzięki wprowadzeniu nowych opakowań produktów opartych na papierze zaoszczędziła 600 ton plastiku w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. To najważniejsze informacje z najnowszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX za 2022 rok.

Kluczowe dane z raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX za 2022 rok:

• Emisje z działalności operacyjnej (zakres 1 i 2) spadły z 37.105 do 27.371 t CO2

• Emisje z całego łańcucha wartości spadły (zakres 3) z 2,06 do 1,99 mt CO2eq

• Sfinalizowanie inwestycji w dwie farmy solarne w Hiszpanii. Po uruchomieniu w 2025 r. farmy będą generować 167 GWh energii odnawialnej rocznie. 
Czytaj więcej: https://prasa.velux.pl/nowe-partnerstwa-grupy-velux-na-rzecz-zmniejszenia-emisji-co2/

• Grupa VELUX zawarła dwa strategiczne partnerstwa ze dostawcami niskoemisyjnego aluminium – firmami Hydro i Novelis. Umowa partnerska z firmą Hydro ma na celu osiągnięcie do 2030 roku poziomu poniżej 2,0 kg dwutlenku węgla emitowanego na 1 kg aluminium, co stanowi mniej niż jedną piątą średniej europejskiej wynoszącej 11,3 kg dwutlenku węgla na 1 kg aluminium.  Umowa partnerska z firmą Novelis zakłada osiągnięcie do końca 2024 roku poziomu poniżej 4,0 kg CO2 emitowanego na 1 kilogram walcowanego aluminium dostarczanego przez firmę Novelis.

Czytaj więcej: https://prasa.velux.pl/nowe-partnerstwa-grupy-velux-na-rzecz-zmniejszenia-emisji-co2/

• 98% opakowań okien dachowych jest produkowanych na bazie papieru, co pozwoliło zaoszczędzić ponad 600 ton plastiku w 2022 roku, w porównaniu z 2021 rokiem

Czytaj więcej: https://prasa.velux.pl/zero-plastiku-w-opakowaniach-velux/

• Zasadzono 100 000 drzew w ramach 21-letniego partnerstwa ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF). Celem jest wychwycenie historycznych emisji dwutlenku węgla z działalności Grupy VELUX – 5,6 mln ton CO2.

Czyj więcej: https://prasa.velux.pl/velux-i-wwf-historyczny-projekt-regeneracji-lasow/

• Liczba wypadków na milion przepracowanych godzin spadła z 2,58 w 2021 roku do 1,63 w 2022 roku.

• Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych osiągnął 30% w 2022 roku (w porównaniu do 28% w 2021 roku). Obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych znajduje się ogólnie na poziomie 26%, co podkreśla potrzebę dalszych działań w tym obszarze.

Czytaj nowy raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX:

Cieszę się, że nasze partnerstwa mające na celu zmniejszenie emisji z materiałów zaczynają przynosić rezultaty. Będziemy nadal współpracować z partnerami w ramach naszego łańcucha wartości i poza nim, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób podejmowania działań na rzecz klimatu. Transformacja sektora budowlanego w kierunku redukcji emisji dwutlenku węgla jest w toku, ale współpraca i tempo zmian muszą zdecydowanie wzrosnąć

- podkreśla Lars Petersson, dyrektor generalny Grupy VELUX.

Ambitna strategia Grupy VELUX

W 2020 roku Grupa VELUX ogłosiła nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju, w ramach której – do 100 rocznicy założenia firmy przypadającej na 2041 rok - zobowiązała się wychwycić historyczne emisje CO2 z zakresu 1 i 2 - 5,6 mln ton CO2,  wyemitowane od 1941 roku. Część tego celu zostanie zrealizowana przy współpracy z organizacją WWF (The World Wide Fund for Nature – Światowym Funduszem na rzecz Przyrody) w ramach projektów ochrony i sadzenia lasów. Obecnie realizowany jest pierwszy z pięciu projektów ochrony i rekultywacji lasów w Ugandzie. Obejmuje 28 000 hektarów w tzw. szczelinie albertyńskiej — miejscu o ogromnej bioróżnorodności, w którym tropikalne lasy deszczowe stanowią siedlisko tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Projekt pozwoli zneutralizować około jeden milion ton CO2.

Grupa VELUX zobowiązała się także do stania się firmą całkowicie neutralną pod względem emisji CO2 (zakres 1 i 2) do 2030 roku. Ponadto, Grupa pracuje nad zmniejszeniem o 50% emisji CO2 w całym łańcuchu wartości (zakres 3) do 2030 roku

Informacje o Grupie VELUX

Od ponad 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie  – z przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 38 krajach, zatrudniamy około 12 500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2021 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 26, 1 mld DKK , a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 244  milionów euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 2,5 mld zł. Zatrudniają ponad 4790 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W latach 2020-2021 Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 286 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ok. 172 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania prezentowane są w regularnie publikowanych raportach CSR. Więcej informacji na www.velux.pl