Warszawa,
13
grudnia
2022
|
13:06
Europe/Amsterdam

Nowe partnerstwa Grupy VELUX na rzecz zmniejszenia emisji CO2

LEAD

Grupa VELUX podpisała trzy nowe umowy partnerskie – z firmą BayWa r.e., jednym z największych międzynarodowych dostawców instalacji fotowoltaicznych oraz firmami Hydro i Novelis,  które są dostawcami aluminium niskoemisyjnego i z recyklingu. Dzięki zastosowaniu takiego aluminium emisja CO2 na kilogram aluminium wykorzystanego do produkcji elementów okien dachowych, do płaskiego dachu, rolet i oblachowania okien VELUX zostanie znacznie ograniczona. Z kolei współpraca z firmą BayWa r.e. zakłada budowę dwóch farm solarnych w Hiszpanii, które będą generowały 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie.

Działania te są częścią zobowiązania Grupy VELUX do stania się firmą całkowicie neutralną pod względem emisji CO2 (zakres 1 i 2). Ponadto, Grupa pracuje nad zmniejszeniem o 50% emisji CO2 w całym łańcuchu wartości (zakres 3) do 2030 roku. Ponieważ ponad 94% śladu węglowego Grupy VELUX pochodzi z materiałów stosowanych w jej produktach, umowy partnerskie w ramach łańcucha wartości mają kluczowe znaczenie dla realizacji tego zobowiązania.

Produkty VELUX z niskoemisyjnym aluminium - Hydro REDUXA® i Hydro CIRCAL®

Umowa partnerska z firmą Hydro ma na celu osiągnięcie do 2030 roku poziomu poniżej 2,0 kg dwutlenku węgla emitowanego na 1 kg aluminium, co stanowi mniej niż jedną piątą średniej europejskiej wynoszącej 11,3 kg dwutlenku węgla na 1 kg aluminium. Ten ambitny cel obejmuje cały łańcuch wartości aluminium w Grupie VELUX i opiera się na średniej pochodzącej ze wszystkich komponentów aluminiowych, które będą dostarczane od Hydro do firmy VELUX. Aby osiągnąć ten cel, do produkcji aluminiowych elementów okien dachowych, do płaskiego dachu, rolet wewnętrznych i zewnętrznych VELUX, będą wykorzystywane komponenty pochodzące z niskoemisyjnych serii Hydro REDUXA® i Hydro CIRCAL®. Produkty Hydro REDUXA® wytwarzane są przy użyciu odnawialnych źródeł energii wodnej, wiatrowej i słonecznej oraz najnowocześniejszej technologii elektrolizy. Ich ślad węglowy wynosi maksymalnie 4,0 kg CO2 na 1 kg wyprodukowanego aluminium. Z kolei produkty Hydro CIRCAL® wytwarzane są z materiałów pochodzących w 75% z recyklingu z odpadów przemysłowych, a ich ślad węglowy wynosi 2,3 kg CO22 na 1 kg wyprodukowanego aluminium.

Firma VELUX ocenia, że do końca 2022 roku to partnerstwo pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 15 000 - 20 000 ton.

– podkreśla Adam Ambrozik, dyrektor ds. korporacyjnych VELUX Polska.

Budownictwo odpowiada za 35% emisji gazów cieplarnianych. Dlatego to, jakich technologii używamy do budowy naszych domów ma kluczowe znaczenie. Niezwykle ważne jest, aby materiały, z których są wykonane, były bardziej zrównoważone. Wprowadzając niskoemisyjne aluminium do naszych produktów, robimy kolejny krok do osiągnięcia najbardziej ambitnego celu Grupy VELUX w zakresie zrównoważonego rozwoju - zmniejszenia emisji w zakresie 3 o 50% do 2030 roku

– podkreśla Adam Ambrozik, dyrektor ds. korporacyjnych VELUX Polska.

Partnerstwo z Novelis – aluminium z recyklingu

Umowa partnerska z firmą Novelis zakłada osiągnięcie do końca 2024 roku poziomu poniżej 4,0 kg CO2 emitowanego na 1 kilogram walcowanego aluminium dostarczanego przez firmę Novelis.  Aluminium wykorzystane do produkcji oblachowania okien dachowych VELUX będzie w 70% pochodziło z recyklingu, co stanowi wzrost o około 30% w stosunku do tego, co obecnie Novelis dostarcza do firmy VELUX. Recykling aluminium wymaga jedynie 5% energii i powoduje do 95% mniejszą emisję dwutlenku węgla niż produkcja aluminium pierwotnego.

Farmy solarne dzięki współpracy z BayWa r.e.

Trzecim ważnym partnerstwem, które pomoże Grupie VELUX zrealizować jej strategiczne cele związane z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej jest umowa z firmą BayWa r.e., światowym deweloperem energii odnawialnej. Umowa na zakup energii elektrycznej typu PPA (ang. - The Power Purchase Agreements – PPA) zakłada budowę dwóch nowych farm solarnych w południowej Hiszpanii - jedna w pobliżu Sewilli, druga niedaleko Granady w Alhendin. Na farmie solarnej w Alhendín firma BayWa r.e. po raz pierwszy w Hiszpanii zainstaluje innowacyjną technologię fotowoltaiki rolniczej Agri-PV, która umożliwia uprawę roślin pomiędzy panelami słonecznymi oraz pozwala rolnikom na ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.

Podłączone do sieci w 2023 i 2024 roku dwie elektrownie solarne będą generować 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 45 000 europejskich domów. 80% całkowitej energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie będzie pochodziło z umów PPA zawartych z firmą VELUX. Nowe umowy PPA zmniejszą ślad węglowy Grupy VELUX o ok 40 000 ton CO2e pochodzących z europejskich operacji i działań firmy w skali roku.

– komentuje Adam Ambrozik.

Firma VELUX od zawsze koncentrowała się na wprowadzaniu światła dziennego do domów i życia ludzi. Teraz energia słonecznej zostanie wykorzystana do wsparcia naszych działań w zakresie dekarbonizacji. W ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX zobowiązaliśmy się do walki z kryzysem klimatycznym. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu, jakim jest 100% redukcja naszych emisji z działalności operacyjnej do 2030 roku
 

– komentuje Adam Ambrozik.
Informacje o partnerach

O firmie Novelis
Firma Novelis Inc. jest globalnym liderem w produkcji innowacyjnych produktów i rozwiązań aluminiowych. Jej ambicją jest bycie wiodącym dostawcą niskoemisyjnych, zrównoważonych rozwiązań aluminiowych oraz osiągnięcie w pełni cyrkularnej gospodarki poprzez współpracę z dostawcami, jak również z jej klientami z branży lotniczej, motoryzacyjnej, puszek do napojów i branż specjalistycznych w całej Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej. Sprzedaż netto firmy Novelis w 2022 roku wyniosła 17,1 mld USD. Novelis jest spółką zależną Hindalco Industries Limited, lidera w branży aluminium i miedzi oraz flagową firmą metalurgiczną Aditya Birla Group, międzynarodowego konglomeratu z siedzibą w Bombaju. W ostatnim roku firma Novelis w swoim asortymencie produktów wykorzystywała średnio 57% surowców pochodzących z recyklingu. Firma dąży do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050 lub wcześniej. Więcej informacji na stronie www.novelis.com

O Hydro  
Hydro jest wiodącym przedsiębiorstwem przemysłowym, którego działalność biznesowa i partnerskie relacje są zorientowane na zrównoważoną przyszłość. Wnosi istotny wkład w rozwój branż ważnych dla społeczeństwa. Od 1905 roku Hydro przetwarza surowce naturalne w wartościowe produkty dla społeczeństw i dla przedsiębiorstw — koncentruje się przy tym, aby zapewnić dobre, bezpieczne środowisko pracy dla 31 000 pracowników ponad 140 naszych zakładów. Posiada różnorodne spółki oraz realizuje dalsze inwestycje — w sektorach zrównoważonego rozwoju. Firma obecna jest w wielu segmentach rynków aluminium, energetycznego, recyklingu metali, źródeł odnawialnych oraz akumulatorów. Jest liderem zorientowanym na rozwój zrównoważonej przyszłości — przetwarza surowce naturalne w produkty i rozwiązania za pomocą innowacyjnych i wydajnych technologii. Więcej informacji na stronie www.hydro.com

O BayWa r.e. AG (BayWa r.e.)
BayWa r.e. to jeden z największych międzynarodowych dostawców instalacji fotowoltaicznych i lokalnych rozwiązań energetycznych. Firma jest wiodącym na świecie deweloperem, dostawcą usług, dystrybutorem i dostawcą rozwiązań w zakresie korzystania z energii odnawialnej, który wprowadził do sieci ponad 4,5 GW energii i zarządza ponad 10 GW aktywów. Jest również Niezależnym Producentem Energii z rozwijającą się działalnością w zakresie handlu energią. BayWa r.e. współpracuje z firmami na całym świecie dostarczając rozwiązania umożliwiające korzystanie z energii odnawialnej. Działając w 100% neutralnie pod względem emisji dwutlenku węgla, jest również zaangażowana w swoją własną podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.baywa-re.com

O Grupie VELUX
Od ponad 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, żaluzje rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 38 krajach, zatrudniamy około 12 500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2021 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 26,1 mld DKK, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 244 milionów euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com