Warszawa,
06
kwietnia
2023
|
15:30
Europe/Amsterdam

Grupa VELUX wśród najbardziej etycznych firm w Polsce

LEAD

6 kwietnia 2023, Warszawa: Grupa VELUX otrzymała tytuł „Etyczna Firma 2022” i znalazła się w gronie laureatów IX edycji konkursu Etyczna Firma, organizowanym przez Puls Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. To już drugie wyróżnienie dla producenta okien dachowych w tym konkursie.

Konkurs wyróżnia najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Promuje i nagradza firmy, dla których etyczny kodeks nie stanowi jedynie elementu działań wizerunkowych, ale jest wyznacznikiem postępowania. Podstawowymi kryteriami konkursu są etyka i uczciwość.

Pod uwagę brane są m.in. procedury, kodeksy i regulaminy obowiązujące w firmach, kultura organizacyjna nastawiona na promowanie zachowań etycznych, szkolenia dla pracowników oraz podejście do m.in. ekologii i działań społecznych.

W liście gratulacyjnym Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu, podkreślił „działania Grupy VELUX na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, wyróżniające się na tle innych przedsiębiorstw w Polsce”.

Grupa VELUX w sposób szczególny troszczy się o swoich pracowników, czego wyrazem są podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i rozwoju pracowników (więcej na stronie https://www.velux.pl/o-grupie-velux/odpowiedzialny-biznes). Dużym wsparciem dla pracowników i ich rodzin, a także społeczności lokalnych jest Fundacja Pracownicza. Pracownicy mogą zwrócić się do niej z prośbą o dofinansowanie edukacji dzieci lub pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego czy operacji pracownika lub jego rodziny. Z inicjatywy pracowników Fundacja przeznacza również środki na realizację lokalnych projektów, takich jak wsparcie szkół, przedszkoli, klubów sportowych czy ośrodków pomocy społecznej, z których korzystają pracownicy firmy. W latach 2020-2022 Fundacja przeznaczyła blisko 2 mln na wsparcie działalności typu non-profit na terenach zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych firmy VELUX, a na wsparcie pracowników blisko 4,5 mln zł.

Mimo wielu wyzwań biznesowych ostatnich dwóch lat związanych najpierw z pandemią, potem z wojną na Ukrainie, firma nie zapomniała o swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i klimatu. Od 2020 roku wdraża nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju, w której założyła ambitny plan osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2030 roku. Firma inwestuje w efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę obiegu zamkniętego, ekologiczne surowce, produkty i opakowania. Pracuje ze swoimi dostawcami nad zeroemisyjnością i redukcją śladu węglowego produktów o połowę. Prowadzi również szereg działań edukacyjnych o zrównoważonym budownictwie i ekologii. Wydaje m.in. cykliczny raport Barometr Zdrowych Domów (więcej na stronie www.velux.pl/zdrowedomy).

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się 94 firmy, spośród których nagrodzono 25. Laureatów wyróżniono w trzech kategoriach. Więcej informacji na temat przebiegu konkursu oraz nagrodzonych firm znajduje się na stronie etycznafirma.pb.pl

Informacje o Grupie VELUX

Od ponad 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie  – z przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 38 krajach, zatrudniamy około 12 500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2021 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 26, 1 mld DKK , a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 244  milionów euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 2,5 mld zł. Zatrudniają ponad 4790 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W latach 2020-2021 Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 286 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ok. 172 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania prezentowane są w regularnie publikowanych raportach CSR. Więcej informacji na www.velux.pl