Warszawa,
15
czerwca
2023
|
12:39
Europe/Amsterdam

Grupa VELUX we współpracy z WWF ogłasza dwa nowe projekty dotyczące ochrony klimatu i przyrody w Wietnamie i na Madagaskarze.

LEAD

Grupa VELUX sfinansuje dwa dodatkowe projekty ochrony i rekultywacji lasów w tropikalnych rejonach w Wietnamie i na Madagaskarze. Wraz z pierwszym projektem w Ugandzie, nowe projekty znacząco przyczynią się do wychwycenia historycznych emisji Grupy z działalności operacyjnej. To kolejny krok w realizacji celu określonego w ramach ambitnej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020.

Grupa VELUX zobowiązała się do wychwycenia historycznych emisji CO2 ze swojej działalności w latach 1941-2041. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację projektów leśnych finansowanych przez Grupę VELUX, a opracowanych i zarządzanych przez biura WWF w każdym kraju, we współpracy z lokalnymi władzami i społecznościami. Partnerstwo VELUX z WWF wykracza poza redukcję emisji w ramach własnej działalności Grupy VELUX i jej łańcucha wartości, gdzie Grupa wyznaczyła cel osiągnięcia 100% redukcji emisji z działalności operacyjnej (zakres 1 i 2) oraz zmniejszenia o połowę emisji z łańcucha wartości (zakres 3) do 2030 roku.

Okno czasowe na utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej 1,5°C szybko się zamyka. Zobowiązaliśmy się do realizacji najbardziej ambitnej ścieżki Porozumienia paryskiego i wyjścia poza nasz łańcuch wartości, aby finansować projekty leśne, które wychwytują równowartość naszych wszystkich historycznych emisji z działalności od momentu założenia firmy w 1941 roku. Jestem bardzo podekscytowany, że udało nam się znaleźć dwie nowe lokalizacje, które koncentrują się na różnych rodzajach lasów, dzikiej przyrodzie i lokalnych społecznościach

- mówi Lars Petersson, CEO Grupy VELUX.

Według najnowszego raportu WWF Living Planet 2022, średni spadek populacji gatunków od 1970 roku wyniósł 69%. Skutki kryzysu klimatycznego i środowiskowego stają się coraz bardziej odczuwalne, dlatego musimy pilnie podjąć działania na rzecz budowy bardziej odpornej i zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich. Przyjęcie porozumienia Kunming-Montreal, zobowiązującego świat do zatrzymania i odwrócenia utraty bioróżnorodności do 2030 r., daje nadzieję, a partnerstwa takie jak to między VELUX i WWF wyznaczają drogę do działania na przód
 

- mówi Bo Øksnebjerg, sekretarz generalny WWF Dania.

Pierwszy projekt leśny partnerstwa, uruchomiony w 2021 roku, zlokalizowany jest w Ugandzie, na terenie Kagombe, gdzie w ciągu ostatniej dekady odnotowano wskaźnik wylesiania na poziomie 73%. Projekt ma na celu rekultywację obszarów leśnych, sadzenie nowych drzew i ochronę już istniejącego drzewostanu.  Dzięki ochronie opartej na lokalnych społecznościach szacuje się, że projekt pozwoli na wychwycenie 1 miliona ton CO2. Do tej pory zasadzono już ponad 180 tys. drzew, a także rozpoczęto działania umożliwiające lokalnym społecznościom znalezienie alternatywnych źródeł utrzymania.

Dwa nowe projekty z korzyścią dla ludzi, przyrody i klimatu

Dwa dodatkowe projekty leśne zostały wybrane w oparciu o potencjał emisji dwutlenku węgla, różnorodność biologiczną i korzyści dla społeczności lokalnych, a także długoterminową trwałość każdego projektu. Projekt w Wietnamie, zlokalizowany w górzystym regionie Central Annamites, koncentruje się na działaniach REDD* i szacuje się, że przyczyni się do redukcji i usunięcia ponad 2 milionów ton CO2. Z kolei projekt realizowany na Madagaskarze jest zlokalizowany na obszarze lasów namorzynowych Manambolo-Tsiribihina i skupia się na działaniach typu ARR**. Szacuje się, że dzięki temu projektowi uda się zredukować i pochłonąć ponad 0,5 miliona ton CO2. Wszystkie liczby są wstępnymi szacunkami i mogą ulec zmianie w ramach weryfikacji przez niezależną ocenę.

Każdy projekt zapewni rozwiązania oparte na przyrodzie (NbS – nature-based solutions) w celu łagodzenia skutków zmiany klimatu zgodnie z wytycznymi WWF o wysokojakościowych działaniach na rzecz ludzi, przyrody i klimatu. Projekty te mają na celu powstrzymanie wylesiania i rekultywację obszarów leśnych charakteryzujących się dużą różnorodnością biologiczną. Wszystko to odbywa się w ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami i władzami. Dzięki naszym projektom, zredukowane i pochłonięte emisje CO2 z tych obszarów, zostaną uwzględnione w ramach zobowiązań klimatycznych Porozumienia paryskiego przyjętych przez dany kraj. Oznacza to, że te emisje dwutlenku węgla nie będą wykorzystywane do kompensacji emisji CO2 Grupy VELUX lub jakiejkolwiek innej organizacji.

Dowiedz się więcej o projektach realizowanych w Ugandzie, Wietnamie i na Madagaskarze

Informacje o partnerstwie:

W 2020 r. Grupa VELUX i WWF zainicjowały ambitne partnerstwo skupiające się na rozwiązaniach opartych na przyrodzie w celu łagodzenia zmian klimatycznych. Dzięki temu Grupa chce przejąć odpowiedzialność za swoje historyczne emisje. Dwudziestoletnie partnerstwo zapewni portfel projektów leśnych w tropikalnych rejonach, które będą finansowane przez Grupę VELUX. Szacuje się, że projekty leśne realizowane w ramach partnerstwa zapewnią zmniejszenie i usunięcie co najmniej 4,5 miliona ton CO2 - równowartość całego CO2e emitowanego przez Grupę VELUX (zakres 1 i 2) od momentu jej założenia w 1941 roku.

Postępy prac w Ugandzie:

·        Ponad 180 tys. drzew zostało już posadzonych w Kagombe Central Forest Reserve.
·        Projekt ten zaczął już również wywierać pozytywny wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności, umożliwiając ich członkom podejmowanie nowych form zarobkowania – np. uprawę grzybów czy zakładanie pasiek na dużą skalę.
·        W dwóch takich wspólnotach założono ponad 400 uli, które stanowić będą znaczące wsparcie finansowe dla 80 członków tych społeczności.
·        Szacuje się, że każdy ul wygeneruje roczny dochód brutto w wysokości 124 USD, co stanowi 92% średniego rocznego dochodu na 1 osobę (z obszaru objętego projektem).

Objaśnienia terminów projektu Forest:

·        *REDD: redukcja emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów. Proponowane rozwiązanie ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zapobieganie wylesianiu i degradacji lasów, w ramach ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami i władzami.
·        **ARR: zalesianie, powtórne zalesianie i rekultywacja.

Osoby do kontaktu:

Waldemar Czarnocki,  manager ds. wsparcia sprzedaży i marketingu w VELUX Polska: + 48 22 33 77 000 lub waldemar.czarnocki@velux.com
Mai-Britt Noe, Head of PR & Media, WWF Denmark: +45 28 93 63 28 lub mai-britt.noe@wwf.dk

Informacje o Grupie VELUX

Od ponad 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, żaluzje, rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie  – z przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 36 krajach, zatrudniamy około 11 000 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2022 roku Grupa VELUX osiągnęła łączny przychód w wysokości 2,99 mld euro, natomiast VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 4,29 mld euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 181  mln euro.

Więcej informacji o Grupie VELUX można znaleźć na stronie: www.velux.com.

Informacje o WWF

WWF to niezależna organizacja zajmująca się ochroną środowiska, która ma ponad 30 milionów osób wspierających oraz globalną sieć działającą w ponad 100 krajach. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i zadbanie o taką przyszłość naszej planety, w której ludzie będą żyli w harmonii z naturą. WWF dąży do zachowania różnorodności biologicznej świata, zapewnienia zrównoważonego wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych oraz ograniczenia zanieczyszczeń i marnotrawstwa żywności. 

Zajrzyj na www.panda.org/news lub www.wwf.dk, by zapoznać się z aktualnościami lub informacjami dla mediów. Możesz nas również śledzić na Twitterze @WWF_media.