Warszawa,
18
czerwca
2019
|
15:27
Europe/Amsterdam

VELUX w Namysłowie dokonał pierwszych wpłat pieniędzy na Pracownicze Plany Emerytalne.

LEAD

Fabryka VELUX w Namysłowie, jako jedna z nielicznych firm w regionie, zdecydowała się na przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) i już w czerwcu wpłaciła pierwsze składki. Oznacza to, że pracownicy zyskali dobrowolną formę ubezpieczenia emerytalnego, w całości finansowaną przez pracodawcę. W przypadku obowiązkowego Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) składkę 1,5% płaci pracodawca, zaś pracownik 2%. Deklarację uczestnictwa w programie podpisało już ponad 62% załogi. Fabryka VELUX w Namysłowie należy do jednych z największych zakładów produkcyjnych w regioniei zatrudnia ponad 800 osób.

– mówi Krystian Żurek dyrektor fabryki VELUX w Namysłowie.
Pracowniczy Program Emerytalny, na który zdecydowaliśmy się w fabryce VELUX w Namysłowie, doskonale wpisuje się w koncepcję przedsiębiorstwa modelowego, jakim chce być VELUX. To oznacza, że chcemy troszczyć się o naszych pracowników i ich rodziny również, gdy przejdą na emeryturę. Takie działanie wyróżnia nas wśród lokalnych pracodawców
– mówi Krystian Żurek dyrektor fabryki VELUX w Namysłowie.

Od 1 lipca firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zostaną objęte ustawą o Państwowych Planach Kapitałowych (PPK), w przypadku podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób, termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2020 roku. Pracodawcy mogli złożyć wniosek o przystąpieniu do alternatywnego programu, czyli Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), który jest dla pracowników dobrowolny i jednocześnie nakłada na pracodawcę obowiązek opłaty składki w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracownika brutto (w przypadku PPK składka ta wynosi 1,5%). I na taki wariant zdecydowała się fabryka VELUX w Namysłowie. Warunkiem zwolnienia pracodawcy z PPK było również uczestnictwo w PPE 25% załogi.

Przystąpienie fabryki VELUX w Namysłowie do Pracowniczego Programu Emerytalnego zostało entuzjastycznie przyjęte przez większość pracowników. Do programu przystąpiło już 62% zatrudnionych osób. Duża w tym zasługa i rola związków zawodowych, które przychylnie podeszły do projektu PPEi wsparły pracodawcę w procesie komunikacji o nim wśród załogi.

– mówi Sylwia Dziubdzińska dyrektor personalna w fabryce VELUX w Namysłowie.
PPE to kolejny benefit, jaki oferuje swoim pracownikom fabryka VELUX w Namysłowie. Jest on bardzo ważny, gdyż dotyczy przyszłych emerytur. Załoga docenia tę decyzję i wykazuje duże zainteresowanie uczestnictwem w tym programie
– mówi Sylwia Dziubdzińska dyrektor personalna w fabryce VELUX w Namysłowie.

Według rejestru Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 czerwca 2019 roku w Namysłowie, oprócz spółki NM Polska, do której należy fabryka VELUX, na PPE zdecydowały się jeszcze tylko Zakłady Energetyki Cieplnej.

Fabryka okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie to jeden z największych zakładów produkcyjnychw regionie zatrudniających ponad 800 osób. Program PPE stał się integralnym elementem polityki personalnej VELUX, która stawia na tworzenie najlepszych i bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników. Firma oferuje szereg benefitów pozapłacowych dla wszystkich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dostęp do bogatej bazy szkoleń, karty i karnety sportowe i kulturalne, dofinasowanie obiadów czy owoce na drugie śniadanie.

PPE – czyli dodatkowy benefit dla pracowników

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to finansowane w całości przez pracodawcę dodatkowe oszczędzanie na emeryturę pracownika w ramach III filaru. Inicjatorem uruchomienia tego programu jest pracodawca. Firmy, które nie zdecydowały się na PPE, zgodnie z ustawą, są zobligowane do wdrożenia rządowego programu czyli Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).

Każdemu pracownikowi, który wyraził chęć uczestnictwa w PPE, oprócz standardowego wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek ZUS, fabryka VELUX będzie co miesiąc wpłacać składkę podstawową na jego konto w PPE. Składka podstawowa stanowi 3,5% wynagrodzenia brutto oraz wszystkich jego pozostałych składników, stanowiących podstawę do naliczenia składki ZUS. W przypadku PPK składka ta wynosi 1,5%, plus pracownik obowiązkowo płaci 2% swojego wynagrodzenia brutto.

Podczas wypełniania deklaracji uczestnictwa w PPE pracownik ma możliwość zadeklarowania składki dodatkowej, a jej minimalna wysokość to 50 zł. Będzie ona potrącona z wynagrodzenia netto. Co istotne, środki są własnością pracownika i podlegają dziedziczeniu oraz można je w całości, bez podatku, wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. W przypadku PPK w wieku 60 lat można wypłacić bez podatku 25% jednorazowo i 75% w ratach przez 10 lat.

Uczestnikiem PPE może być każdy pracownik fabryki VELUX zatrudniony na umowę o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wystarczy, że wypełni deklarację uczestnictwa, w której zadecyduje m.in. o tym, na jaki fundusz lub fundusze inwestycyjne będą przelewane jego składki podstawowe w ramach PPE.

Jeśli pracownik odejdzie z Grupy VELUX, środki zgromadzone w PPE może przetransferować do PPEu nowego pracodawcy lub na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Jeśli natomiast po zakończeniu swojej umowy o pracę pozostawi zgromadzone środki w PPE Grupy VELUX, będą one nadal jego własnością i będą inwestowane zgodnie z wybranymi subfunduszami.

Uczestnictwo w programie PPE jest dobrowolne, zatem pracownik może przystąpić w każdej chwili po przepracowaniu 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę, jak również może z niego zrezygnować po przystąpieniu. Jednak w sytuacji rezygnacji pracodawca przestaje opłacać składki.

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi 1,98 mld zł. Zatrudniają około 4300 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2016-2018) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 220 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 29 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 131 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl