Warszawa,
15
stycznia
2018
|
12:20
Europe/Amsterdam

Jak rozwiązać problem niedogrzanych budynków, które szkodzą zdrowiu?

Wyniki raportu "Barometr zdrowych domów 2017"

LEAD

Aż ok 7% Polaków nie stać na ponoszenie kosztów wystarczającego ogrzania mieszkania. Gdy przychodzą mrozy trudniej utrzymać w domach optymalną temperaturę, czyli około 18-21 stopni. Jednocześnie, jak wynika z raportu „Barometr zdrowych domów 2017”, którego inicjatorem jest Grupa VELUX, co trzeci mieszkaniec niedogrzanego budynku w Polsce boryka się z problemami zdrowotnymi. Koszty ogrzewania można obniżyć poprzez poprawę stanu technicznego budynków.

Jedzenie czy ogrzewanie? Jak pokazuje najnowszy raport „Barometr zdrowych domów 2017” jest to dylemat, przed którym każdego zimnego poranka staje około 49 milionów Europejczyków, w tym ok 6 mln Polaków. Jak wynika z najnowszych danych Eurostat, na których również opiera się Barometr, nieco ponad 7 proc. Polaków nie stać, aby wystarczająco ogrzać swój dom. Warto również mieć świadomość, że połowa Polaków mieszka w budynkach jednorodzinnych, a większość tych budynków jest w złym stanie technicznym i wymaga modernizacji w celu poprawienia ich efektywności energetycznej. Kompleksowa modernizacja budynku może obniżyć zużycie energii nawet o 25 proc.

Polacy mieszkają w niedogrzanych domach

- zauważa dr Andrzej Kassenberg z Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
Skala problemu w Polsce jest duża. Szacuje się, że problem ubóstwa energetycznego dotyka 16-17 proc. obywateli, to jest blisko 6 mln Polaków
- zauważa dr Andrzej Kassenberg z Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 40 proc. gospodarstw domowych w Polsce przeznacza na energię ponad 10 proc. swoich dochodów. Ponadto w Polsce można zaobserwować spore dysproporcje w skali ubóstwa energetycznego pomiędzy poszczególnymi województwami. Najgorzej sytuacja wygląda w województwach podkarpackim 16,8 %, podlaskim 16,6 %, opolskim 14,5 % i lubelskim 14 %, zaś najlepiej w śląskim 6,2 % i mazowieckim 7,1%.

Według dr Andrzeja Kassenberga istnieją trzy najistotniejsze przyczyny tego zjawiska. Występują one odrębnie lub potęgują się wzajemnie: ograniczone możliwości finansowe, zły stan techniczny budynków mieszkalnych i systemów grzewczych oraz nieumiejętne, nieoszczędne korzystanie z dostępnej energii.

Poważne konsekwencje życia w niedogrzanym domu

Jak wynika z raportu Europejczycy, którzy zimą nie są w stanie utrzymać w mieszkaniu komfortu cieplnego, dwa razy częściej narzekają na problemy zdrowotne. W przypadku Polski prawie co trzeci mieszkaniec niedogrzanego budynku boryka się z problemami zdrowotnymi. Ponadto Europejczycy dotknięci ubóstwem energetycznym niemal trzy razy częściej mieszkają w wilgotnych, nieprzyjaznych dla zdrowia budynkach.

- komentuje dr Andrzej Kassenberg z Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
Powszechnie stosowanym wyjściem z sytuacji niedoboru energetycznego jest rezygnacja z własnego komfortu cieplnego i oświetleniowego. Konsekwencją tego jest wysoka zachorowalność i śmiertelność w wyniku powikłań chorobowych spowodowanych, najogólniej mówiąc, niedogrzaniem mieszkań. Wpływa to na koszty związane z opieką zdrowotną, na kupowanie lekarstw, pomoc finansową dla osób dotkniętych problemem. Funkcjonowanie w złych warunkach mieszkaniowych w zimie może również odbijać się na zdolności do pracy i nauki. Dlatego działanie na rzecz ograniczenia ubóstwa w Polsce nie jest kosztem, ale inwestycją bo dzięki temu ludzi będą zdrowsi, lepiej pracowali i lepiej się uczyli
- komentuje dr Andrzej Kassenberg z Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Jakie rozwiązanie?

„Barometr zdrowych domów 2017” wskazuje na modernizację budynków, jako klucz do rozwiązania wielu problemów - ekonomicznych, środowiskowych oraz zdrowotnych Europejczyków i Polaków, w tym również problemu ubóstwa energetycznego.

- komentuje Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.
Barometr przypomina nam, że podstawową rolą budynku jest zapewnienie ludziom zdrowych warunków życia. Niestety tak często się nie dzieje i płacimy za to wysoką cenę. Znamienne, choć raczej nie zaskakujące jest to, że ludzie mieszkający w złych warunkach, szczególnie dotknięci ubóstwem energetycznym, narzekają na problemy zdrowotne dużo częściej od osób żyjących w odpowiednich warunkach. Ten fakt nadaje jeszcze większe znaczenie modernizacji budynków jako metodzie zwalczania ubóstwa energetycznego
- komentuje Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.

Wyzwaniem pozostaje tempo modernizacji, które w dużym stopniu zależy od możliwości finansowych właścicieli domów. Dlatego potrzebne są odpowiednie programy wsparcia oraz wzrost świadomości Polaków w zakresie efektywnej energetycznie inwestycji w remont i budowę domu.

____________

W raporcie ubóstwo energetyczne jest rozumiane jako brak możliwości odpowiedniego ogrzania mieszkania, a jego głównymi przyczynami są rosnące ceny energii, niskie dochody i niska efektywność energetyczna budynków.

Informacje o Grupie VELUX

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl.