Warszawa,
16
lipca
2020
|
13:35
Europe/Amsterdam

Tworzymy wspólną wartość – nowy raport społecznej odpowiedzialności Grupy VELUX w Polsce

LEAD

Grupa VELUX w Polsce opublikowała najnowszy raport społecznej odpowiedzialności, który pokazuje jej wpływ na cztery kluczowe obszary oddziaływania – pracowników, społeczeństwo, środowisko i gospodarkę w latach 2018-2019. Ponadto publikacja podkreśla znaczenie budowania wartości dodanej przez działania firmy. Prezentuje również szereg faktów i liczby odzwierciedlających jej społeczne i gospodarcze zaangażowanie w ciągu 30 lat działalności w Polsce.

Najnowszy raport „Tworzymy wspólną wartość” to już trzecia publikacja podsumowująca działania z zakresu wpływu społecznego i środowiskowego Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce. Został opracowany zgodnie z wytycznymi GRI Standards (Global Reporting Initiative), poziom Core i obejmuje lata 2018-2019. Celem raportu jest przedstawienie podejścia firmy do odpowiedzialnego biznesu, gdzie wartości i ich tworzenie w kluczowych obszarach wpływu mają olbrzymie znaczenie. Raport pokazuje również zaangażowanie firmy w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, koncentrując się na celach, gdzie firma, poprzez swój profil działalności, ma największą siłę oddziaływania. Są to między innymi: dobre zdrowie i jakość życia, czysta i dostępna energia, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz partnerstwa na rzecz celów.

- mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.
Raport pokazuje na czym polega wpływ firmy VELUX na cztery kluczowe obszary naszego oddziaływania czyli: pracowników, społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Co również istotne, wydanie tego raportu zbiega się z obchodami 30-lecia działalności Grupy VELUX w Polsce. To skłania do refleksji i podsumowań. Chcemy, aby raport CSR stanowił również źródło wiedzy o naszej firmie, podejściu do wszystkich interesariuszy, z którymi od trzech dekad tworzymy wspólną wartość w różnych obszarach. To kompendium wiedzy o odpowiedzialności VELUX w praktycznym wymiarze
- mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.
Współczesny świat musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jedne, jak np. skutki pandemii, którą wywołał koronawirus, pojawiają się niespodziewanie. Inne, jak zmiany klimatyczne, narastają już od dłuższego czasu. Dużą rolę w poradzeniu sobie z tymi wyzwaniami ma do odegrania odpowiedzialny biznes oparty na wartościach. I Grupa VELUX chce aktywnie w tym uczestniczyć
– dodaje Jacek Siwiński.

U podstaw systemu wartości Grupy VELUX leży koncepcja Firmy Modelowej, którą stworzył założyciel firmy Villum Kann Rasmussen wiele lat przed tym, gdy koncepcja społecznej odpowiedzialności była powszechnie znana. Tworzenie produktów użytecznych społecznie, traktowanie swoich pracowników, kontrahentów, lepiej niż inne firmy, dbałość o środowisko naturalne to jej kluczowe elementy.

Po pierwsze - pracownicy

Raport zwraca uwagę na pracowników, jako kluczowych interesariuszy. W Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce pracuje 4000 osób. Firma w sposób szczególny dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo realizując specjalne projekty, a także stabilność zatrudnienia, rozwój zawodowy i osobisty. Ważnym elementem polityki personalnej jest zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym oraz dbałość o różnorodność. Kobiety stanowią obecnie 40 proc. zatrudnionych. Nie ma tu miejsca na dyskryminację czy brak tolerancji. W 2019 roku Grupa VELUX przystąpiła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Pracownicy mogą liczyć na wsparcie Fundacji Pracowniczej, jeśli znaleźliby się w trudnych sytuacjach życiowych lub potrzebowali wsparcia w nauce dla swoich dzieci. W latach 2018-2019 Fundacja przeznaczyła ponad 1,5 mln zł na realizację 184 grantów. Środki te są niezależne od funkcjonującego w Grupie VELUX Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

Wkład w polską gospodarkę

Grupa VELUX od 30 lat wpływa na polską gospodarkę, jako duży pracodawca, lider produkcji i eksportu okien oraz inwestor współpracujący z polskimi dostawcami. Zakłady należące do Grupy VELUX i spółek siostrzanych są największym producentem okien w Polsce. Ich przychody ze sprzedaży stanowią około jednej piątej całego polskiego eksportu okien. W 2019 roku Grupa osiągnęła przychód na poziomie ponad 2 mld złotych.

VELUX dąży do tego, aby tworzyć jak największą wartość produkcji i eksportu, z której zyski wracają w dużej mierze do budżetu Polski i społeczności lokalnych. Należy do grona największych podmiotów gospodarczych w Polsce oraz w branży stolarki, które płacą podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych (Corporate Income Tax). Wartość podatku CIT w latach 2012-2018 to 77 mln zł.

Jak czytamy w raporcie - Polska jest ważnym punktem na mapie inwestycyjnej Grupy VELUX. Rola zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowych stale rośnie. Stanowią one globalnie kluczowe centrum produkcyjne Grupy, a polscy pracownicy są najliczniejszą nacją, która stanowi aż ¼ wszystkich zatrudnionych w holdingu VKR. W ciągu ostatnich dziesięciu lat (2009-2019) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały blisko 900 mln w rozwój swoich fabryk. Inwestycje te dotyczyły przede wszystkim, automatyzacji produkcji innowacyjnych technologii, jak również poprawy efektywności energetycznej i obniżenia emisji CO2.

Zaangażowanie społeczne

Raport pokazuje również oddziaływanie firmy na społeczeństwo, zarówno poprzez tworzenie wysokiej jakości produktów użytecznych dla społeczeństwa, projekty edukacyjne - jak np. cykliczny raport „Barometr zdrowych domów” oraz działalność w regionach, w tym wsparcie FUNDACJI VELUX oraz Fundacji Pracowniczej, co przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnych.

Zaangażowanie firmy VELUX na rzecz społeczeństwa wynika z jej prospołecznego modelu biznesowego, gdzie właścicielem jest fundacja charytatywna. Kierując się wizją przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, założyciel firmy VELUX - Villuma Kann Rasmussen, powołał w 1971 roku pierwszą fundację charytatywną VILLUM FONDEN, która jest głównym właścicielem VKR Holding A/S (w którego skład wchodzi również firma VELUX), posiadającym 80% udziałów. Fundacja otrzymuje około 90% całkowitej rocznej dywidendy, a uzyskane środki przeznacza na cele społeczne. W 1981 zostaje powołana do istnienia kolejna fundacja VELUX FONDEN. Obie fundacje, znane jako FUNDACJE VELUX, angażują się w działania służące społeczeństwu i środowisku. W Polsce FUNDACJE działają bardzo prężnie. Od 2018 roku koncentrują się na wsparciu głównie projektów dotyczących poprawy jakości polskiego kształcenia zawodowego. W latach 2003-2019 FUNDACJE VELUX przekazały w sumie 133 mln zł na wsparcie 35 projektów społecznych.

Polityka środowiskowa

Ważnym obszarem, który został szczegółowo opisany w raporcie jest środowisko. Grupa VELUX w swojej polityce środowiskowej koncentruje się na proekologicznym projektowaniem produktów, efektywnym użytkowaniem surowców, energii i wody, jak również dbaniu o wysokie standardy środowiskowe we współpracy z naszymi dostawcami.

Istotnym elementem dbałości o środowisko jest zrównoważone pozyskiwanie i transport surowców,a także gospodarka obiegu zamkniętego. 100 proc. pozyskiwanego przez Grupę VELUX drewna w Polsce pochodzi z certyfikowanych upraw. Natomiast 97 proc. odpadów produkcyjnych jest wykorzystywana ponownie.

Firma stawia sobie ambitne cele dotyczące redukcji emisji własnej CO2, jak również zużycia energii. Jak pokazuje raport - w zakładach produkcyjnych w Polsce udało się zredukować emisję CO2o 79% w stosunku do 2007 roku, pomimo znacznego wzrostu produkcji. Było to możliwe m.in. dzięki proekologicznym inwestycjom jak np. zastosowaniu kotłów na biomasę wykorzystujących produkty uboczne, takie jak wióry i zrębki drewniane do wytwarzania energii cieplej na potrzeby ogrzewaniai procesów technologicznych.

Ważna jest również dbałość o wysokie standardy wśród dostawców, co gwarantuje Kodeks Postępowania dla Dostawców. W 2018 roku firma VELUX wprowadziła nowy standard Zarządzania Niebezpiecznymi Substancjami VRSMS (Restricted Substance Management Standard), który, oprócz materiałów ujętych w regulacjach UE, opisuje dodatkowe materiały i substancje, na które nie zezwalamy naszym dostawcom.

Cały raport dostępny jest na stronie: https://www.velux.pl/csr

Informacje o Grupie VELUX

Od blisko 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, żaluzje rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowyi zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie –z przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 16 000 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2019 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,9 mld euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 178 milionów euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 2 mld zł. Zatrudniają ponad 4000 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowiei Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 900 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od 30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 133 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania prezentowane są w regularnie publikowanych raportach CSR. Więcej informacji na www.velux.pl