Warszawa,
12
lipca
2018
|
12:58
Europe/Amsterdam

Spór czy metoda – niesłuszne oskarżenia FAKRO wobec VELUX

LEAD

Dzisiaj, na konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie firma VELUX po raz pierwszy komentuje ze szczegółami fałszywe oskarżenia wygłaszane przez FAKRO od 2008 roku. Ta sytuacja, od kiedy została wniesiona pierwsza skarga, nie jest sporem, ale sposobem na zaszkodzenie wizerunkowi firmy VELUX. Konferencję zwołano w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską decyzji o oddaleniu skargi FAKRO przeciw VELUX złożonej w roku 2012.

Wczoraj, 11 lipca 2018 roku Komisja Europejska opublikowała decyzję o odrzuceniu drugiej skargi FAKRO na działania firmy VELUX. W 40-stronnicowym podsumowaniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej, Komisja Europejska argumentuje, że ”brakuje wystarczających podstaw do przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanego naruszenia (domniemanych naruszeń) i w związku z tym oddala skargę.”

– powiedział Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.
To już druga podobna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie FAKRO przeciw nam. Cały czas spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia, bo prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami uczciwej konkurencją jest dla nas kluczowe
– powiedział Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.
- dodaje Jacek Siwiński.
W naszej percepcji prezes Ryszard Florek i jego współpracownicy używają skargi jako platformy do kampanii przeciwko VELUX formułując fałszywe oskarżenia. W naszym monitoringu mediów mamy około 500 artykułów z oskarżeniami przeciwko VELUX, których wartość medialna wynosi około 7 mln złotych. Z naszej perspektywy jest to bardziej metoda kampanii medialnej niż spór pomiędzy dwoma firmami
- dodaje Jacek Siwiński.

Według firmy VELUX, strategia stojąca za działaniami FAKRO i metodami służy:

  1. kreowaniu wzmożonej komunikacji wokół FAKRO i uzyskania dużej ekspozycji medialnej oraz wsparcia medialnego dla działań lobbingowych;
  2. podważeniu dobrej reputacji firmy VELUX na polskim rynku wśród klientów i partnerów biznesowych.

Jacek Siwiński nawiązał do przykładów fałszywych wypowiedzi FAKRO na konferencji prasowej. Przykładem takiego nieprawdziwego stwierdzenia jest wypowiedź Ryszard Florka „W Niemczech również wygraliśmy wiele spraw związanych z nadużywaniem prawa patentowego” (WNP.PL 07.05.2018). Faktem jest, że VELUX nigdy nie był posądzony o naruszenie patentów FAKRO, co więcej FAKRO w Niemczech, zostało uznane winnym dwukrotnego naruszenia patentów Grupy VKR.

Firma VELUX stoi na stanowisku, że oparcie działań komunikacyjnych na systematycznym, nieuzasadnionym szkodzeniu wizerunkowi konkurenta jest wbrew ogólnie przyjętym i rozumianym dobrym obyczajom rynkowym a nawet ogólnoludzkim. Według Jacka Siwińskiego te dobre standardy w ujęciu ogólnym, a także biznesowym to przede wszystkim cztery elementy:

  1. dostarczanie na rynek najlepszych produktów w konkurencyjnych cenach,
  2. przestrzeganie prawa we wszelkich działaniach,
  3. rzetelna i uczciwa komunikacja marketingowa,
  4. konkurencja oparta na doskonaleniu jakości działań.
- podsumował Jacek Siwiński.
Mamy nadzieję, że FAKRO wyciągnie wnioski z tych dwóch podobnych decyzji Komisji Europejskiej i zacznie zachowywać się zgodnie z zasadami „fair play”, aby budować jeszcze większą siłę polskiej branży stolarki. Istnieje wiele branż w Polsce, gdzie różne firmy konkurują ze sobą w cywilizowany sposób i to służy wszystkim: producentom, konsumentom i pośrednikom
- podsumował Jacek Siwiński.
- dodał.
Niezależnie od działań FAKRO my nadal koncentrujemy się na dalszej solidnej pracy na rynku i oferowaniu konsumentom produktów o jak największej wartości oraz najlepszej jakości w przystępnej cenie. Jeśli jednak uznamy, że prawo zostało naruszone, będziemy reagować
- dodał.
Informacje o Grupie VELUX

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl.