Warszawa,
14
lutego
2017
|
11:00
Europe/Amsterdam

Pracownik może liczyć na pomoc firmy – jak działa fundacja pracownicza?

LEAD

W dzisiejszych czasach o wyborze miejsca pracy decyduje nie tylko wysokość wynagrodzenia. Liczy się także wizerunek i podejście pracodawcy, który jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki socjalne, dba o bezpieczeństwo, rozwój i zdrowie pracowników czy też dogodną organizację pracy. Firma VELUX poszła o krok dalej. Fundacja Pracownicza powołana do życia przeszło 25 lat temu jest wsparciem dla pracowników i ich rodzin, a także społeczności lokalnych.

W świetle trwającej dyskusji na temat zmieniającego się rynku pracy i oczekiwań pracowników warto mieć świadomość, że istnienie fundacji pracowniczej w firmie jest ważnym elementem budowania atrakcyjności pracodawcy wśród pracowników i potencjalnych kandydatów. To duży atut wspierający proces rekrutacji, a także istotny czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników, ich lojalność oraz stabilność zatrudnienia. Pracownik wie, że w przypadku ciężkiej sytuacji życiowej, np. choroby, firma nie zostawi go samego, ale będzie starała się pomóc.

Przykładem takiej organizacji jest Fundacja Pracownicza Grupy VKR, której częścią jest firma VELUX. Powstała w 1991 roku w celu wspierania pracowników i ich rodzin na całym świecie w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto Fundacja wspiera edukację ponadpodstawową dzieci pracowników oraz projekty społeczne dotyczące społeczności lokalnych. Co roku przyznaje również nagrody im. Villuma Kanna Rasmussena, założyciela firmy, dla najbardziej zasłużonych i wyróżniających się pracowników.

- wyjaśnia Anna Dudzińska, dyrektor personalny w firmie VELUX.
Aby zrozumieć powody powołania Fundacji Pracowniczej należy wziąć pod uwagę fakt, że podstawą działalności naszej firmy jest odpowiedzialne podejście do wszystkich interesariuszy, w tym szczególnie pracowników. Wzajemne wsparcie, okazywanie troski i pomocy to wartości według których powinno postępować Przedsiębiorstwo Modelowe, którego koncepcję sformułował nasz założyciel
- wyjaśnia Anna Dudzińska, dyrektor personalny w firmie VELUX.

Działalność Fundacji jest również widoczna w Polsce, gdzie Grupa VELUX i spółki siostrzane zatrudniają ponad 3500 osób. Firma posiada w sumie cztery fabryki w Gnieźnie, Namysłowiei Wędkowach koło Tczewa i należy do grupy największych pracodawców w tych regionach. Dotacje Fundacji Pracowniczej są spójnym elementem odpowiedzialnej polityki personalnej, w której olbrzymią wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa pracy oraz rozwoju pracowników, zapewniając im obok pełnej ochrony wynikającej z umowy o pracę jednocześnie odpowiednie pakiety socjalne.

Od początku działania firmy w Polsce Fundacja Pracownicza wsparła 145 pracowników w trudnej sytuacji życiowej (1,48 mln zł), zrealizowała 45 projektów dotyczących dofinansowania edukacji dzieci pracowników (326 tys. zł), oraz sfinansowała 194 projekty związane z działalnością organizacji non-profit na terenach zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych VELUX (1,85 mln zł). W sumie wartość pomocy finansowej wyniosła ok. 3,7 miliona zł.

Dotacje i inne rodzaje wsparcia przyznawane co roku przez zarząd Fundacji Pracowniczej są finansowane z zysków generowanych przez kapitał podstawowy, którym dysponuje Fundacja. Pochodzi on z darowizn otrzymanych m.in. od Grupy VKR, która jest wiodącym producentem materiałów budowlanych, a specjalizuje się m.in. w produkcji okien dachowych VELUX.

Pomoc w ciężkiej chorobie oraz edukacji dzieci

Od wielu lat Fundacja Pracownicza spełnia bardzo istotną funkcję, pomagając pracownikom i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W wielu przypadkach oznaczało to ogromną pomoc w funkcjonowaniu w codziennym życiu mimo ciężkiej choroby. Przy czym dotacje Fundacji to dodatkowe wsparcie, które firma oferuje swoim pracownikom, niezależnie od Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- podkreśla Anna Dudzińska.
Pracownicy często podkreślają, że działania Fundacji to powód do dumy z firmy w której pracują. Wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie w trudnych, życiowych sytuacjach. Dla firmy natomiast to inwestycja w najcenniejszy kapitał, jakim są ludzie z nią związani
- podkreśla Anna Dudzińska.

Wysokie miejsce na liście priorytetów Fundacji Pracowniczej zajmują stypendia na dalsze kształcenie dzieci pracowników Grupy. Na przestrzeni lat udzielono wielu grantów wspierających zróżnicowane programy, np. szkolenie nauczycielskie, kurs fryzjerski, radiograficzny, rolniczy, medyczny, mechaniki samochodowej, inżynieryjny, sztuki kulinarnej, psychologiczny i wiele innych.

Warto podkreślić, iż Fundacja Pracownicza udziela wsparcia finansowego czynnym i emerytowanym pracownikom Grupy VKR i ich najbliższym. Pracownik spółki należącej do Grupy VKR ma prawo ubiegać się o dofinansowanie dla siebie lub członka najbliższej rodziny (męża, żony, dzieci do 30 roku życia), jeśli przepracował w firmie co najmniej pięć lat. W szczególnych przypadkach Fundacja może odstąpić od tego wymogu. Wnioski składane są do lokalnych działów personalnych, gdzie są wstępnie weryfikowane, a następnie przekazywane zarządowi Fundacji Pracowniczej, który dokonuje oceny końcowej.

Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych

Zaangażowanie pracowników na rzecz społeczności lokalnych to dodatkowa korzyść wynikającaz dotacji przyznawanych przez Fundację. To właśnie z inicjatywy pracowników Fundacja przeznacza środki na realizację lokalnych projektów, takich jak wsparcie szkół, przedszkoli, klubów sportowych. Przy czym ważne jest, aby instytucja ta znajdowała się nie dalej niż 25 km od siedziby firmy VELUXi oczywiście miała poparcie ze strony pracownika lub grupy pracowników.

Jak wynika z wewnętrznych badań firmy pracownicy doceniają taką działalność Fundacji.

- mówi Anna Dudzińska, dyrektor personalny w firmie VELUX.
Jesteśmy dumni z tego, że pracujemy w firmie, która nie tylko wypracowuje zyski, ale część tych środków oddaje na potrzeby pracowników oraz lokalnej społeczności. Dlatego też, pracownicy mocno angażują się w zgłaszanie wniosków dotyczących wsparcia lokalnych instytucji, z których często korzystają również ich rodziny. Wpływa to na wzrost empatii wśród pracowników i otwartości na potrzeby innych
- mówi Anna Dudzińska, dyrektor personalny w firmie VELUX.

Nagroda dla pracowników im. Villuma Kanna Rasmussena

Oprócz przyznawanych dotacji zarząd Fundacji Pracowniczej ustanowił w 1993 roku nagrodę dla pracowników i nazwał ją imieniem założyciela firmy. Podstawą do przyznania nagrody nie są pojedyncze osiągnięcia. Chodzi raczej o długoterminowy, stały wysiłek na przestrzeni lat, który pokazuje, że laureat dzięki własnym umiejętnościom przyczynił się w sposób szczególny do realizacji założeń Przedsiębiorstwa Modelowego. W gronie laureatów w 2017 roku znalazł się Maciej Wilkosz z okuć fabryki VELUX w Gnieźnie, wieloletni pracownik firmy wyróżniający się olbrzymią wiedzą technologiczną, którą chętnie dzieli się z innymi współpracownikami.

Sama Fundacja Pracownicza nie wystarczy

Działalność fundacji pracowniczej ma sens, gdy firma ma wdrożoną odpowiednią politykę personalną. Powinien być to element polityki personalnej, spójny z pozostałymi ważnymi aspektami jak: bezpieczeństwo pracy, rozwój pracowników i wsparcie socjalne. Fundacja Pracownicza jest dopełnieniem odpowiedzialnej polityki realizowanej przez dział HR. Tak skonstruowany model działania przynosi właściwe efekty.

Informacje o Grupie VELUX

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl.