Warszawa,
28
lipca
2021
|
11:30
Europe/Amsterdam

Fit for 55 – jak biznes wpisuje się w ambitny cel klimatyczny UE?

LEAD

W połowie lipca Komisja Europejska ogłosiła główną część długo oczekiwanego Pakietu Fit for 55 tj. pakietu zmian legislacyjnych mających na celu ograniczenie emisyjności gospodarki europejskiej o co najmniej 55 proc. do 2030 roku, względem 1990 roku. Nie czekając na wdrożenie regulacji wiele firm, w tym VELUX, podejmuje działania na rzecz ograniczenia emisji wyprzedzając cele unijne. Ważnym argumentem w tych działaniach jest czas, którego zostało bardzo mało, aby zatrzymać zmiany klimatu.

Proponowane w pakiecie Fit for 55 regulacje obejmują m.in. reformę handlu uprawnieniami do emisji, czy wprowadzenie tzw. cła węglowego na niektóre kategorie produktów sprowadzanych spoza UE. Kolejną kwestią jest zwiększenie udziału OZE w unijnym miksie energetycznym do 40 proc. do 2030 roku, jak również bardziej ambitny cel dotyczący ograniczenia zużycia energii (zwiększy on prawie dwukrotnie roczne zobowiązanie państw członkowskich w zakresie oszczędności energii). Komisja Europejska wprowadzi też bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych (średnie emisje z nowych aut będą musiały zmaleć od 2030 roku o 55 proc., a od 2035 roku – o 100 proc. względem 2021 roku). Eksperci przewidują, że proces legislacyjny potrwa do 2023 roku.

Warto działać i inspirować

Są firmy, które nie czekają na nowe dyrektywy i już teraz podejmuję konkretne działania na rzecz ograniczenia emisyjności. Jedną z nich jest firma VELUX - jej nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju, złożona z trzech filarów, wyprzedza cele określone w pakiecie Fit for 55 i może być inspiracją do działania dla innych firm.

Pierwszym filarem jest uzyskanie neutralności emisyjnej do 2030 r., co się wiąże m.in. z przeglądem wszystkich procesów, surowców używanych w produkcji, ograniczeniem o 30 proc. służbowych podróży lotniczych, zamianą floty samochodowej na bezemisyjną, czy z zakupem energii elektrycznej w 100 proc. z odnawialnych źródeł. Drugim jest zobowiązanie redukcji o 50 proc. śladu węglowego wszystkich produktów firmy VELUX. To wymaga podjęcia współpracy z kluczowymi dostawcami w ramach łańcucha dostaw. Trzecim filarem nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju VELUX jest zobowiązanie firmy do zneutralizowania historycznego śladu węglowego – co nazwano dożywotnią neutralnością węglową.

– mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.
Oprócz dojścia do neutralności emisyjnej w naszej przyszłej działalności operacyjnej postanowiliśmy osiągnąć tak zwaną dożywotnią neutralność klimatyczną. Dzięki projektom prowadzonym wspólnie z organizacją WWF będziemy pochłaniać z atmosfery ziemskiej przeszło 5 mln t CO2, co odpowiada całemu historycznemu śladowi węglowemu firmy VELUX. Na setne urodziny naszej firmy, które wypadają za 20 lat, spłacimy swój dług wobec planety
– mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Firma VELUX chce inspirować inne przedsiębiorstwa do ambitnego podejścia, przede wszystkim swoich dostawców i kooperantów. Dba także o swoją konkurencyjność, bo oczekiwania klientów i pracowników związane z zaangażowanie się firmy na rzecz ochrony klimatu stale rosną.

Duża rola branży budowlanej w ograniczeniu globalnych emisji

Jak wynika z VI edycji raportu „Barometr zdrowych domów”, budownictwo odpowiada za około 35 proc. globalnego zużycia energii, w czym sektor budownictwa mieszkaniowego ma swój największy udział, bo aż 22 proc. Również w kontekście emisji przoduje budownictwo mieszkaniowe, które odpowiada pośrednio i bezpośrednio za około 17 proc. globalnej emisji CO2. Wskazuje to na ogromną potrzebę gruntownej przebudowy substancji budynków oraz zastąpienia przestarzałych technologii tymi nowszymi, bardziej przyjaznymi dla klimatu.

Elementem pakietu Fit for 55 jest dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, która ma zawierać istotne zmiany w zakresie ograniczenia ogólnego zużycia energii, oraz emisji gazów cieplarnianych. Określi bardziej ambitny wiążący roczny cel dotyczący ograniczenia zużycia energii na szczeblu UE. Ten cel wpłynie na sposób ustalania krajowych planów redukcji i prawie dwukrotnie zwiększy roczne zobowiązanie państw członkowskich w zakresie oszczędności energii. Sektor publiczny będzie zobowiązany do renowacji 3 proc. swoich budynków rocznie.

Obecnie poddajemy renowacji zaledwie 1 proc. budynków. Tempo to musi wzrosnąć, a do tego, oprócz zmian legislacyjnych, potrzebne są świadome wybory konsumenckie oraz wysiłek producentów materiałów budowlanych i innych uczestników procesu budowlanego. Poważnym argumentem dla firm z branży budowlanej może być poprawa konkurencyjności.

Redukcja emisji poprawia konkurencyjność

– mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.
Nie ma odwrotu od zielonej transformacji, dlatego firmy z branży budowlanej, które szybko to dostrzegą, rynkowo wygrają, bo długookresowo poprawią swoją konkurencyjność. Wymagania środowiskowe systematycznie będą zaostrzane, a ich niespełnienie może w przyszłości wiązać się z wysokimi karami lub po prostu wyższymi kosztami prowadzenia biznesu
– mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Jacek Siwiński zauważa również, że - „Narzucenie sobie ambitnego celu powoduje wykreowanie w firmie szeregu innowacyjnych projektów nastawionych na użycie nowoczesnych materiałów, oszczędność energii, przegląd poszczególnych procesów pod kątem ich efektywności i to prowadzi do generalnego wzmocnienia przedsiębiorstwa na rynku”.

Proekologiczna transformacja odbywa się również w całych łańcuchach zakupowych, o czym powinny pamiętać polskie firmy budując swoją konkurencyjność na odpowiedzialnym podejściu do zasobów już teraz. W pewnym momencie kryterium znalezienia się w takim łańcuchu będzie określone przez ślad węglowy. Firmy, które nie przewidzą w odpowiednim momencie tej transformacji, mogą wypaść z łańcuchów dostaw.

Szczegółowe informacje nt. ogłoszonych legislacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_3541

Więcej nt. Strategii Zrównoważonego Rozwoju VELUX 2030

 

Informacje o Grupie VELUX

Od blisko 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, żaluzje rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 16 000 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2020 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,9 mld euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 178 milionów euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 2 mld zł. Zatrudniają ponad 4000 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 900 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od 30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ok. 140 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania prezentowane są w regularnie publikowanych raportach CSR. Więcej informacji na www.velux.pl.