Warszawa,
28
listopada
2016
|
10:18
Europe/Amsterdam

Innowacje napędzają rozwój Grupy VELUX w Polsce

LEAD

Innowacyjność to domena krajów skandynawskich, na co wskazują globalne rankingi. Dzięki obecności firmy o duńskich korzeniach, takich jak Grupa VELUX, na poprawie konkurencyjności zyskuje również Polska. Transfer wiedzy i innowacyjnych rozwiązań z północy jest bowiem bardzo znaczący. Dotyczy to nie tylko innowacji produktowych i procesowych, ale także przenoszenia dobrych praktyk dbałości o środowisko, a także społeczeństwo.

O potencjale innowacyjnym skandynawskiego biznesu w Polsce, jak również o wymianie doświadczeń między skandynawskimi a polskimi firmami dyskutowano podczas ostatniej konferencji „Innowacyjne rozwiązania skandynawskich firm w Polsce”, zorganizowanej przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą. W konferencji uczestniczył dyrektor generalny VELUX Polska, Jacek Siwiński.

download
Innowacyjność i współpraca
- powiedział Jacek Siwiński, dyrektor Generalny VELUX Polska.
Od początku swojego istnienia firma VELUX stawiała sobie za cel tworzenie produktów przyjaznych dla społeczeństwa i środowiska. Ważnym elementem strategii firmy jest również rozwój i współpraca z państwami, w których firma jest obecna
- powiedział Jacek Siwiński, dyrektor Generalny VELUX Polska.
- dodaje Jacek Siwiński.
Podstawą rozwijania innowacyjności w Polsce w oparciu o doświadczenie firm jest otwartość na dialog i współpracę różnych interesariuszy – w tym przedstawicieli rządu, agencji rozwoju, uczelni, instytutów naukowych oraz biznesu. Kluczem do efektywnej współpracy jest zaufanie. To ważny wzorzec kultury skandynawskiej, który dobrze sprawdza się także w Polsce
- dodaje Jacek Siwiński.

Wskazywać kierunki rozwoju branży stolarki

Innowacyjność Grupy VELUX przejawia się m.in. w wyznaczaniu trendów w rozwoju branży stolarki na świecie i w Polsce. Grupa VELUX ma na swoim koncie wiele wynalazków, które zmieniły oblicze dzisiejszych domów oraz poprawiły jakość życia ludzi w budynkach. Gdy firma rozpoczynała swoją działalność w Polsce, 26 lat temu, nikt nie stosował okien dachowych. Obecnie oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy, w tym okien do dachów płaskich. Ponadto VELUX oferuje rolety zaciemniające, izolujące i dekoracyjne, jak również bogatą ofertę akcesoriów do montażu, do poprawy szczelności i energooszczędności, do automatycznego sterowania oknami oraz przesłonami z możliwością podłączenia do systemów inteligentnego budynku.

Oprócz bazowej działalności firma jako przedsiębiorstwo modelowe angażuje się w wiele inicjatyw, które są odpowiedzią na globalne wyzwania społeczne, które dotyczą również Polski. Ważne miejsce w strategii firmy znajduje dbałość o środowisko. Znajduje to odzwierciedlenie w podejściu do tworzenia produktów, jak również procesów w zakładach produkcyjnych.

Zrównoważone produkty na naszym rynku

W 2013 roku Grupa VELUX wprowadziła na rynek produkt pozornie nie możliwy do wykonania – bardziej energooszczędne okno Nowej Generacji, które jednocześnie oferuje lepsze doświetlenie dzięki większej powierzchni szyby. Wprowadzenie tej innowacji wymagało wdrożenia unikalnej technologii ThermoTechnology™ oraz całkowitej zmiany procesów produkcyjnych. W polskich zakładach VELUX 80% parku maszynowego zostało wymienione bądź zmodernizowane. Ogromy wysiłek innowacyjny i organizacyjny spotkał się z wielkim entuzjazmem konsumentów. Warto dodać, iż produkty Nowej Generacji VELUX są nie tylko innowacyjne, lecz także przyjazne dla środowiska w całym ich cyklu życia. Tworząc je firma stosuje Analizę Cyklu Życia Produktu (LCA), która uwzględnia wpływ produktów na klimat i środowisko począwszy od zakupu surowców przez produkcję i użytkowanie, aż po ich utylizację. Wyniki analizy są podstawą do ich udoskonalania, a także wprowadzania zmian w procesie produkcji.

Polska ważnym krajem w realizacji strategii klimatycznej Grupy VELUX

Warto podkreślić, iż polskie fabryki VELUX pomimo istotnego zwiększenia produkcji w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyły emisję CO2 o 16 proc. To ważny element strategii klimatycznej Grupy, której celem jest obniżenie do roku 2020 własnej emisji CO2 o połowę w porównaniu z rokiem 2007. Założenia te przewyższają unijne cele w tym zakresie o 15%, a w roku 2015 Grupa wyprzedziła je o 9 lat.

Fabryki VELUX z system zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001

Osiągnięcie globalnego celu jest uwarunkowane właśnie efektywnym zarządzaniem energią w zakładach produkcyjnych. Wyzwanie to było motywacją do wdrożenia odpowiednich rozwiązań w polskich zakładach produkcyjnych Grupy VELUX (w Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowach). Zakłady te jako pierwsze w branży stolarki przeszły pozytywnie audyt energetyczny i otrzymały certyfikat ISO 50001. W praktyce wdrożenie systemu zarządzania energią w fabrykach VELUX oznacza stałą i systematyczną koncentrację na efektywności energetycznej wszystkich procesów operacyjnych, maszyn, sprzętu itd., jak również podnoszenie świadomości pracowników poprzez system szkoleń, gdyż ich zachowania mają również istotny wpływ na wskaźniki zużycia energii.

Fabryka okien drewnianych w Gnieźnie ogrzewana wiórami

Przejawem innowacyjnego podejścia do zakładów produkcyjnych jest także wdrażania różnych rozwiązań udoskonalających procesy pozyskiwania energii. Na przykład fabryka okien VELUX w Gnieźnie stosuje biomasę do uzyskania energii na potrzeby procesów produkcyjnych, a także ogrzewania hal produkcyjnych. Nowoczesny kocioł opalany zrębkami tzw. wiórami (około 4 200 ton materiału rocznie), które są naturalnym odpadem procesów produkcyjnych pozwala na wytworzenie blisko 52 000 kWh energii elektrycznej, co przekłada się na obniżenie zużycia gazu nawet o 60 procent. Kocioł pokrywa aż 85 proc. rocznego zapotrzebowania fabryki w Gnieźnie na ciepło, przynosząc jednocześnie oszczędności na poziomie około 570 tysięcy złotych rocznie. Poprawie uległy również warunki pracy w zakładzie ze względu na lepiej ogrzewane hale produkcyjne. Pełne wykorzystanie surowca wpływa również na zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych.

Rozwiązania logistyczne – CUBE

Innowacyjność firmy VELUX znalazła swoje odzwierciedlenie również w procesie logistycznym. Tradycyjnie okna transportuje się na paletach, natomiast firma VELUX stworzyła – CUBE – bezpaletowy system pakowania i transportu okien. Dzięki systemowi CUBE w jednym transporcie przewożonych jest więcej okien niż przy użyciu palet. Potrzebnych jest więc mniej przejazdów, co przekłada się na oszczędność paliwa, a tym samym redukcję emisji CO2. Ma to znaczące konsekwencje dla środowiska, ponieważ w skali roku zmniejsza łączną liczbę przebytych kilometrów o ok. 2,5 miliona. Oszczędność paliwa stanowi równowartość 800 000 litrów ropy naftowej, którą zużywa się na transport gotowych produktów do odbiorców oraz powrót z paletami. W skali europejskiej oznacza to ograniczenie emisji CO2 o 2 000 ton rocznie. Oszczędności dotyczą też wykorzystywanych surowców ponieważ system eliminuje drewniane palety potrzebne do tradycyjnego przewozu okien. Zakłady produkcyjne zyskują dodatkową powierzchnię magazynową i wygodny system wysokiego składowania.

Komponenty na linii produkcyjnej JUST IN TIME w fabryce w Namysłowie

Kolejnym przykładem innowacyjnych rozwiązań jest tegoroczna inwestycja w budowę nowej hali magazynowo-produkcyjnej, która wpłynęła na usprawnienie procesu produkcji, ograniczenie emisji CO2, poprawę warunków pracy, niższe koszty magazynowania komponentów. Uruchomiono proces zaopatrywania linii montażowej komponentami w systemie Just-in-time – dokładnie na czas. Wymagało to reorganizacji procesów wewnętrznych, a także automatyzacji monitorowania poziomu komponentów na każdym stanowisku pracy. Dzięki wdrożonej innowacji procesowej udało się uzyskać konkretne oszczędności. Długość dróg transportowych została zmniejszona o równowartość około 14 000 km rocznie, co jest w przybliżeniu ekwiwalentem 1/3 długości równika. Ograniczenie pokonywanego dystansu przekłada się bezpośrednio na redukcję zasobów w postaci ilości wózków i koszów z nimi związanych, rodzaju używanego sprzętu, zużycia energii, codziennej obsługi.

Zaangażowanie pracowników w tworzenie innowacji – KAIZEN w praktyce

Warto dodać, iż firma VELUX aktywnie zachęca swoich pracowników do angażowania się na rzecz zgłaszania swoich pomysłów i usprawnień w procesie produkcji. Zdecydowana większość propozycji pracowników jest wdrażana w życie, a najlepsze są nagradzane. Niektóre są również wdrażane w innych fabrykach VELUX na świecie. Wiele z nich przynosi bardzo wymierne korzyści finansowe, środowiskowe, poprawy bezpieczeństwa lub jakości produktów. Wiara w pomysły pracowników jest przejawem innowacyjności w czystej postaci. Dodatkowo buduje pełne poczucie odpowiedzialności szeregowych pracowników za procesy zachodzące w firmie. W 2015 roku w Polsce dzięki pomysłom zgłaszanym przez pracowników zostało wdrożonych 5539 usprawnień produkcyjnych i środowiskowych.

Informacje o Grupie VELUX

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl.