Biuro Prasowe VELUX Polska (fundacje)

2019
16
kwietnia
2019
Młodzi ludzie, którzy myślą o pracy w przemyśle powinni mieć świadomość zachodzących w nim dużych zmian. To może pomóc im wybrać odpowiednią szkołęi kierunek kształcenia, w celu zdobycia cennego zawodu. Tym bardziej, że jak pokazują analizy rynku, pr...
Czytaj więcej
2018
05
września
2018
FUNDACJE VELUX zdecydowały się na wsparcie edukacji zawodowej w Polsce poprzez nowy program grantowy. Organizacje społeczne, szkoły, władze publiczne czy też lokalni innowatorzy, mogą składać wnioski do Fundacji w trybie ciągłym. Program przewidziany...
Czytaj więcej
Tags
14
marca
2018
Z okazji 20-lecia produkcji VELUX w Polsce, Fundacja Pracownicza firmy postanowiła wesprzeć projekt społeczny, który będzie służył mieszkańcom Gniezna oraz okolicznych gmin i stanowił inspirację dla innych wartościowych inicjatyw. Wnioski o przyznani...
Czytaj więcej
Tags
2017
16
maja
2017
Do 15 czerwca br. polskie organizacje pozarządowe, działacze społeczni, instytucje oraz władze publiczne mogą składać wnioski do FUNDACJI VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych z poprawą możliwości kształcenia i zatrudniania mło...
Czytaj więcej
Tags
14
lutego
2017
W dzisiejszych czasach o wyborze miejsca pracy decyduje nie tylko wysokość wynagrodzenia. Liczy się także wizerunek i podejście pracodawcy, który jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki socjalne, dba o bezpieczeństwo, rozwój i zdrowie pracowników ...
Czytaj więcej
Tags
2016
13
grudnia
2016
Dzięki współpracy trójstronnej w Namysłowie powstanie innowacyjny żłobek integracyjny, w którym będzie prowadzona również działalność ukierunkowana na wsparcie rodziców. Inicjatorem projektu jest Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ”....
Czytaj więcej
Tags
12
października
2016
11 października Julian Kruszyński, burmistrz Namysłowa, odebrał od pracowników fabryki VELUX przy ul. Oleśnickiej symboliczny czek na kwotę ok. 85 tys. zł. Pieniądze, które przekaże Fundacja Pracownicza firmy, pozwolą na stworzenie nowego miejsca spo...
Czytaj więcej
Tags
2014
19
listopada
2014
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży to inwestycja w przyszłość każdego społeczeństwa. Dostrzega polski rząd, ale także organizacje społeczne czy fundacje korporacyjne, które starają się wychodzić naprzeciw licznym potrzebom....
Czytaj więcej
Tags
13
czerwca
2014
Do 1 lipca br. polskie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do duńskich Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych. Organizacje pozarządowe mogą ubi...
Czytaj więcej
Tags
02
kwietnia
2014
Obecnie o autyzmie mówi się coraz częściej, a 2. kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Projekt Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” ułatwia podopiecznym zawodowy start, uruchomiono go dzięki grantowi duńskich Fundacji VEL...
Czytaj więcej
Tags
2013
07
maja
2013
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym otrzymało od Fundacji VELUX niemal 3 mln zł na realizację projektu „Trening samodzielności, drogą do autonomii i niezależności życiowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektua...
Czytaj więcej
Tags
2012
16
lipca
2012
Od lat 90-tych firma VELUX prężnie działa w Polsce. Z roku na rok rośnie zatrudnienie i produkcja okien VELUX w Gnieźnie i Namysłowie, ale firma nie zapomina też o potrzebujących. Poprzez Fundacje VELUX wspiera wiele działań społecznych. ...
Czytaj więcej
Tags
2010
06
września
2010
10 września o godz. 18.00 w Domu Sąsiedzkim Gościnna Przystań na Oruni przy ul. Gościnnej 14 odbędzie się uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli władz miasta, darczyńców i mieszkańców dzielnicy. Miejsce to, dawniej siedziba salezjańskiego O...
Czytaj więcej
Tags
28
czerwca
2010
Już w lipcu, w Poznaniu na terenie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” ruszy budowa Centrum Integracji Społecznej, które posłuży aktywizacji osób wykluczonych społecznie. Dwa nowe budynki powstają między innymi dzięki pomocy Fundacji VELUX. Docelowo...
Czytaj więcej
Tags
27
maja
2010
Firma VELUX Polska poruszona ogromem strat spowodowanych powodzią postanowiła udzielić wsparcia poszkodowanym. Na pomoc mogą liczyć organizacje pozarządowe a także właściciele uszkodzonych domów. „Zachęcamy organizacje pożytku publicznego do skład...
Czytaj więcej
Tags
2009
31
marca
2009
Coraz więcej polskich firm kierujących się zasadami CSR decyduje się na powołanie do życia fundacji charytatywnych. Umożliwia im to łatwiejszą koordynację i finansowanie działań pro publico bono.   W przypadku Grupy VELUX nietypowa, jak na polski...
Czytaj więcej
Tags