Artykuły oznaczone jako 'fundacje' | VELUX Poland

Biuro Prasowe VELUX Polska (fundacje)

2023
17
lipca
2023
| 09:00 Europe/Amsterdam
Od czerwca, w Gnieźnie przy ul. Słowackiego, działa nowoczesne centrum edukacyjne – Stolica eXperymentu – w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swoje zainteresowania związane z programowaniem, robotyką, automatyką czy multimediami. Centru...
Czytaj więcej
2022
08
czerwca
2022
| 13:41 Europe/Amsterdam
Już wkrótce na mapie Gniezna pojawi się unikalne miejsce - Leśna Oaza wraz ze ścieżka edukacyjną, służące rekreacji, a także edukacji ekologicznej. Inwestycja powstanie dzięki grantowi o wartości ponad 1 mln zł od Fundacji Pracowniczej, gnieźnieńskie...
Czytaj więcej
27
kwietnia
2022
| 12:05 Europe/Amsterdam
Do końca 2024 roku, dzięki grantom z Fundacji Pracowniczej Grupy VKR, powstaną w Polsce cztery unikalne miejsca rekreacji, edukacji i wypoczynku na łonie natury. Ze stworzonych atrakcji skorzystają pracownicy VELUX i DOVISTA, ale także mieszkańcy lok...
Czytaj więcej
2020
14
lipca
2020
| 11:18 Europe/Amsterdam
Blisko 1,2 mln zł przekazała w tym roku Fundacja Pracownicza na pomoc pracownikom VELUX w trudnych sytuacjach życiowych oraz wsparcie społeczności lokalnych. Ponad połowa z tych środków została przyznana w ramach specjalnie utworzonego funduszu pomoc...
Czytaj więcej
2019
23
lipca
2019
| 11:00 Europe/Amsterdam
Ograniczona dostępność miejsc w wymarzonych liceach ogólnokształcących postawiła część absolwentów ósmych klas i gimnazjów przed decyzją o wyborze dalszego kształcenia w technikum lub szkole branżowej. Niektórzy postrzegają to jako porażkę, inni widz...
Czytaj więcej
16
kwietnia
2019
| 10:45 Europe/Amsterdam
Młodzi ludzie, którzy myślą o pracy w przemyśle powinni mieć świadomość zachodzących w nim dużych zmian. To może pomóc im wybrać odpowiednią szkołęi kierunek kształcenia, w celu zdobycia cennego zawodu. Tym bardziej, że jak pokazują analizy rynku, pr...
Czytaj więcej
2018
05
września
2018
| 14:40 Europe/Amsterdam
FUNDACJE VELUX zdecydowały się na wsparcie edukacji zawodowej w Polsce poprzez nowy program grantowy. Organizacje społeczne, szkoły, władze publiczne czy też lokalni innowatorzy, mogą składać wnioski do Fundacji w trybie ciągłym. Program przewidziany...
Czytaj więcej
14
marca
2018
| 12:55 Europe/Amsterdam
Z okazji 20-lecia produkcji VELUX w Polsce, Fundacja Pracownicza firmy postanowiła wesprzeć projekt społeczny, który będzie służył mieszkańcom Gniezna oraz okolicznych gmin i stanowił inspirację dla innych wartościowych inicjatyw. Wnioski o przyznani...
Czytaj więcej
2017
16
maja
2017
| 10:00 Europe/Amsterdam
Do 15 czerwca br. polskie organizacje pozarządowe, działacze społeczni, instytucje oraz władze publiczne mogą składać wnioski do FUNDACJI VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych z poprawą możliwości kształcenia i zatrudniania mło...
Czytaj więcej
14
lutego
2017
| 11:00 Europe/Amsterdam
W dzisiejszych czasach o wyborze miejsca pracy decyduje nie tylko wysokość wynagrodzenia. Liczy się także wizerunek i podejście pracodawcy, który jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki socjalne, dba o bezpieczeństwo, rozwój i zdrowie pracowników ...
Czytaj więcej
2016
13
grudnia
2016
| 12:20 Europe/Amsterdam
Dzięki współpracy trójstronnej w Namysłowie powstanie innowacyjny żłobek integracyjny, w którym będzie prowadzona również działalność ukierunkowana na wsparcie rodziców. Inicjatorem projektu jest Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ”....
Czytaj więcej
12
października
2016
| 10:00 Europe/Amsterdam
11 października Julian Kruszyński, burmistrz Namysłowa, odebrał od pracowników fabryki VELUX przy ul. Oleśnickiej symboliczny czek na kwotę ok. 85 tys. zł. Pieniądze, które przekaże Fundacja Pracownicza firmy, pozwolą na stworzenie nowego miejsca spo...
Czytaj więcej
2014
19
listopada
2014
| 00:00 Europe/Amsterdam
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży to inwestycja w przyszłość każdego społeczeństwa. Dostrzega polski rząd, ale także organizacje społeczne czy fundacje korporacyjne, które starają się wychodzić naprzeciw licznym potrzebom....
Czytaj więcej
13
czerwca
2014
| 00:00 Europe/Amsterdam
Do 1 lipca br. polskie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do duńskich Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych. Organizacje pozarządowe mogą ubi...
Czytaj więcej
02
kwietnia
2014
| 00:00 Europe/Amsterdam
Obecnie o autyzmie mówi się coraz częściej, a 2. kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Projekt Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” ułatwia podopiecznym zawodowy start, uruchomiono go dzięki grantowi duńskich Fundacji VEL...
Czytaj więcej
2013
07
maja
2013
| 00:00 Europe/Amsterdam
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym otrzymało od Fundacji VELUX niemal 3 mln zł na realizację projektu „Trening samodzielności, drogą do autonomii i niezależności życiowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektua...
Czytaj więcej
2012
16
lipca
2012
| 00:00 Europe/Amsterdam
Od lat 90-tych firma VELUX prężnie działa w Polsce. Z roku na rok rośnie zatrudnienie i produkcja okien VELUX w Gnieźnie i Namysłowie, ale firma nie zapomina też o potrzebujących. Poprzez Fundacje VELUX wspiera wiele działań społecznych. ...
Czytaj więcej
2010
06
września
2010
| 00:00 Europe/Amsterdam
10 września o godz. 18.00 w Domu Sąsiedzkim Gościnna Przystań na Oruni przy ul. Gościnnej 14 odbędzie się uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli władz miasta, darczyńców i mieszkańców dzielnicy. Miejsce to, dawniej siedziba salezjańskiego O...
Czytaj więcej
28
czerwca
2010
| 00:00 Europe/Amsterdam
Już w lipcu, w Poznaniu na terenie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” ruszy budowa Centrum Integracji Społecznej, które posłuży aktywizacji osób wykluczonych społecznie. Dwa nowe budynki powstają między innymi dzięki pomocy Fundacji VELUX. Docelowo...
Czytaj więcej
27
maja
2010
| 00:00 Europe/Amsterdam
Firma VELUX Polska poruszona ogromem strat spowodowanych powodzią postanowiła udzielić wsparcia poszkodowanym. Na pomoc mogą liczyć organizacje pozarządowe a także właściciele uszkodzonych domów. „Zachęcamy organizacje pożytku publicznego do skład...
Czytaj więcej
2009
31
marca
2009
| 00:00 Europe/Amsterdam
Coraz więcej polskich firm kierujących się zasadami CSR decyduje się na powołanie do życia fundacji charytatywnych. Umożliwia im to łatwiejszą koordynację i finansowanie działań pro publico bono.   W przypadku Grupy VELUX nietypowa, jak na polski...
Czytaj więcej