Warszawa,
31
marca
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Firma zarządza fundacją, czy Fundacja firmą?

Coraz więcej polskich firm kierujących się zasadami CSR decyduje się na powołanie do życia fundacji charytatywnych. Umożliwia im to łatwiejszą koordynację i finansowanie działań pro publico bono.
 

W przypadku Grupy VELUX nietypowa, jak na polskie warunki, jest struktura własnościowa firmy. W jej przypadku to nie firma jest właścicielem fundacji, ale fundacje są właścicielem i głównym udziałowcem Grupy VELUX. Od 2003 roku fundacje VELUX rozpoczęły prężne działania również w Polsce - łączna wartość dotychczasowych dotacji w Polsce wynosi ponad 15 milionów złotych PLN*.
 
 W jaki sposób powstał taki pro-społeczny model biznesowy? Historia firmy VELUX zaczęła się ponad 65 lat temu od wizji jednego człowieka Villuma Kann Rasmussena – wynalazcy okna do poddaszy - rozwiniętej przez jego współpracowników przez kolejne ćwierć wieku. Ta wizja pozwoliła stworzyć mocną firmę globalną w swoim sektorze. Już w 1965 roku założyciel VELUX postawił sobie za cel stworzenie Firmy Modelowej, rozumianej jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji. Według niego taka firma powinna przynosić zyski gwarantujące finansową niezależność i pozwalające na finansowanie rozwiązań przyjaznych społeczeństwu. Dla obecnego zarządu firmy – modelowe przedsiębiorstwo dzisiaj oznacza coś więcej. Jest to między innymi oszczędność energii oraz maksymalne wykorzystanie zasobów w procesie produkcyjnym, a także oferowanie Klientom takich produktów, które umożliwiają innym również dbałość o środowisko. Odpowiedzią firmy VELUX na obecną sytuację klimatyczną jest idea Zrównoważonego Budownictwa, – dzięki której powstają nowoczesne energooszczędne budynki z doskonałym doświetleniem i klimatem we wnętrzu.

Jednak najistotniejszy jest fakt, aby część wypracowanych przez firmę zysków powracała do społeczeństwa i miała wpływ na poprawę warunków, w którym firma prosperuje. Z tego to właśnie powodu Villum Kann Rasmussen już w 1971 roku założył pierwszą fundację charytatywną VELUX o nazwie Villum Kann Rasmussen Fonden, natomiast kolejną VELUX Fonden powołał do istnienia w 1981 roku. Fundacje VELUX wspierają aktywności naukowe, kulturalne i społeczne oraz badania nad wykorzystaniem światła dziennego, a także inicjatywy skierowane do starszych ludzi. Darowizny przeznaczane na cele publiczne uzyskiwane są z dywidend Holdingu VKR (właściciela Grupy VELUX) oraz zwrotu z majątku fundacji. Fundacje VELUX są właścicielem holdingu VKR, który z kolei jest właścicielem Grupy VELUX, do której należą polskie spółki VELUX Polska – spółka handlowa oraz NB Polska – spółka produkcyjna.

W 2006 roku fundacja Villum Kann Rasmussen’a postanowiła przeznaczyć większy budżet na projekty charytatywne w nowych krajach Unii Europejskiej, głównie w Polsce i na Węgrzech. Do roku 2012 Fundacja zdecydowała rocznie przeznaczać na ten cel około 24 miliony złotych. Władze fundacji podjęły taką decyzję, ponieważ Grupa VELUX wypracowuje znaczną część swoich zysków poza granicami Danii, właśnie w tych krajach. Po drugie poprzez wspieranie krajów słabiej rozwiniętych regionów Europy może uzyskać wyższą efektywność z przyznanych przez siebie dotacji oraz mieć większy wpływ na lokalne środowisko. Nowy program międzynarodowych dotacji w Europie Środkowo-Wschodniej jest stworzony na zasadzie lokalnego partnerstwa, honorującego regionalne priorytety, tradycje oraz zaangażowanie w rozwój lokalnych inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój regionu.

„W strategii VELUX, Polska to nie tylko ważny rynek zbytu, ale także miejsce znacznej części produkcji. Obecnie zatrudniamy w Polsce ponad 1300 osób. W ostatnich latach Fundacja Villuma Kann Rasmussen’a zaangażowała się znacząco w kilka projektów społecznych w Polsce. Ostatnie dotacje przyznane polskim instytucjom non profit w 2008 roku wyniosły ponad 4 mln złotych, a łączna wartość dotacji to już ponad 15 mln złotych. Niezmiernie cieszę się, że kieruję firmą, która nie tylko potrafi zarabiać pieniądze na globalnym rynku, ale również dostrzega wyraźną potrzebę wsparcia środowiska, w którym pracuje.” – mówi Lidia Mikołajczyk-Gmur, Dyrektor Generalny VELUX Polska.

„Dotacja fundacji VELUX pozwoliła Fundacji Dzieci Niczyje uruchomić na warszawskiej Pradze placówkę, w której dzieci w trudnych sytuacjach życiowych, zagrożone krzywdzeniem znajdują wsparcie i pomoc psychologiczną i prawną. Realizowane są tu również programy profilaktyczne. Program Dobry Rodzic-Dobry Start wspiera rodziców małych dzieci (0-3 lata) w trudach pierwszego etapu rodzicielstwa. Odbywają się warsztaty, spotkania edukacyjne dla młodych rodziców, nastoletnich matek oraz profesjonalistów: pielęgniarek, położnych, pracowników socjalnych. Akademia Bezpiecznego Internetu edukuje dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli, jak unikać zagrożeń w sieci." - mówi Monika Sajkowska, Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje

 

Najważniejsze projekty z lat 2007 i 2008 wsparte przez Fundacje VELUX w Polsce: W 2007 roku Duński i Polski Czerwony Krzyż otrzymał od fundacji VELUX blisko 4 mln złotych na projekt społeczny Okno Możliwości skierowany do dzieci i młodzieży we wschodniej Polsce. Projekt zaplanowany na lata 2007-2011 ma na celu integrację społeczną i stworzenie możliwości rozwoju dla pokrzywdzonych społecznie dzieci w regionie lubelskim, przy granicy z Białorusią i Ukrainą. Główną inicjatywą projektu jest stworzenie dostępnych świetlic, gdzie dzieci będą mogły uzyskać pomoc przy odrabianiu pracy domowej, zdobywaniu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności społecznych.

Fundacje VELUX wspomogły Fundację Dzieci Niczyje przy projekcie uruchomienia i prowadzenia Praskiego Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman w latach 2007-2010. Jednym z głównych zadań projektu jest stworzenie ośrodka pomocy dla dzieci na warszawskiej Pradze, w którym będą realizowane programy Dobry Rodzic-Dobry Start: profilaktyka krzywdzenia małych dzieci, Pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom oraz Akademia Bezpiecznego Internetu. Na rozwój tego projektu VELUX przeznaczył blisko 3 mln złotych.

W 2008 roku Fundacje VELUX pomogły znanej poznańskiej Fundacji Barka w sfinansowaniu budowy i remontu ośrodków wakacyjnych dla dzieci i rodzin bezrobotnych oraz bezdomnych w dwóch miejscowościach w północnej i zachodniej Polsce – w Chudobczycach i Orzechowie. Dzięki temu dzieci i młodzież z ubogich rodzin będą mogły spędzać wakacje w zorganizowanej grupie swoich rówieśników, w nowym środowisku pełnym różnorodnych aktywności. Na ten cel przeznaczono blisko 1,5 mln złotych.

Inną inicjatywą, w którą zaangażowała się firma VELUX w 2008 roku była pomoc Lubelskiemu Hospicjum dla dzieci „Dom Małego Księcia”. Tym razem firma wsparła zakup 40 okien połaciowych, kołnierzy uszczelniających oraz kolektorów słonecznych na kwotę około 150 tys. złotych. Produkty zostały użyte przy budowie sanatorium, które zapewni opiekę nieuleczalnie chorym, niepełnosprawnym oraz potrzebującym rehabilitacji lub psychoterapii dzieciom.

Ponadto w latach 2008-2009 fundacje VELUX zaangażowały się w projekt organizowany przez Fundację SOS Wioski Dziecięce w Siedlcach. Sfinansowanie zakupu mieszkań daje szansę osieroconym i zaniedbanym dzieciom na dorastanie w warunkach rodzinnych. Grant fundacji VELUX udzielony SOS Wioskom Dziecięcym wyniósł prawie 1,4 miliona złotych.

Najnowszy projekt wsparty przez fundacje VELUX w Polsce to projekt ulicznego centrum dla dzieci i młodzieży – „Kompas akademicki” w Gdańsku. Projekt zorganizowany przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych ma na celu stworzenie centrum dla młodzieży, w którym będzie mogła czerpać wiedzę i rozwijać umiejętności, wykorzystując nowoczesne technologie. Centrum zapewni dobrze wyposażone, przyjazne miejsce, w którym będzie można przyjemnie spędzić czas wolny, a także zdobyć wiedzę w dziedzinie nauki, kultury, sportu. VELUX wspomógł projekt grantem wynoszącym blisko 1,4 mln złotych.

*) Dotację są przyznawane w koronach duńskich, przeliczono je według kursu na ostatni dzień roku, w którym przyznano dotację. Łączna wartość dotacji w Polsce wynosi 29 717 638 DKK.
 
 
Dodatkowych informacji udziela:
Lidia Mikołajczyk-Gmur
Dyrektor Generalny, VELUX Polska
Telefon: (+48 22) 33 77 000
E-mail: Lidia.Mikolajczyk@VELUX.com