Warszawa,
02
kwietnia
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Droga do samodzielności osób z autyzmem

Podsumowanie

Obecnie o autyzmie mówi się coraz częściej, a 2. kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Projekt Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” ułatwia podopiecznym zawodowy start, uruchomiono go dzięki grantowi duńskich Fundacji VELUX.

Autyzm jest coraz większym problemem na świecie. Według szacunkowych danych w Polsce ok. 30 tys. osób jest dotknięta tym schorzeniem, w tym 20 tys. dzieci oraz 10 tys. dorosłych, a liczba ta stale wzrasta. Problem wykluczenia dotyczy również rodzin autystów, co łącznie daję grupę ok. 100 tys. osób. Sen z powiek rodziców dzieci z autyzmem spędza przyszłość ich podopiecznych. Ich sytuacja na rynku pracy jest wyjątkowo trudna. Dziś w Polsce pracuje tylko 1 proc. osób z autyzmem. Tymczasem, jak podkreśla Sebastian Cycula, prezes Stowarzyszenia „Dalej Razem”, – „Doświadczenia państw zachodnich świadczą o tym, że odsetek osób z autyzmem, które mają pracę może być znacznie większy”. I dodaje – „Osoby te mogą pracować, jeśli tylko dostaną taką szansę. Dopasowanie miejsca pracy do ich potrzeb nie jest wielkim problemem. O ich ograniczeniach należy pamiętać, ale warto skupić się na ich potencjale. Dając im szansę pracy w przyjaznej atmosferze i traktując ich jak innych zatrudnionych, można zyskać bardzo wartościowych pracowników”.​

Jednym z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” jest przedsiębiorstwo społeczne Dalej Razem Sp. z o. o., stworzone z myślą o osobachz autyzmem. To jedno z pierwszych takich przedsięwzięć na ogólnopolskim rynku pracy. Firma funkcjonuje od lipca ubiegłego roku i zatrudnia obecnie 12 osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. W najbliższym czasie planowane jest przyjęcie do pracy kolejnych dwóch, a docelowo liczba ta ma zwiększyć się do 20 pracowników.

„Powodem powołania do życia takiej firmy był fakt, że część z naszych podopiecznych zbliżała się do wieku zawodowego i wiedzieliśmy, że jeśli nie znajdziemy dla nich pracy po ukończeniu szkoły, ich możliwości będą marnotrawione. Dzięki partnerstwu z Fundacjami VELUX nasze marzenia okazały się realne” – wyjaśnia prezes Cycula.

Przed uruchomieniem firmy prowadzony był projekt „Dalej Razem. Multimedia”, w którym pod okiem grafika, fotografa, filmowca i programisty podopieczni Stowarzyszenia zdobywali specjalistyczne umiejętności pozwalające na realizację zleceń z zewnątrz. Obecnie w firmie są trzy działy: poligraficzny, multimedialny i rękodzieła. Praca jest dostosowana do stopnia niepełnosprawności pracowników. Pytany o ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa zatrudniającego osoby z autyzmem i słuszność decyzji o jego powołaniu, prezes Stowarzyszenia Dalej Razem odpowiada – „Wiemy, że osoby z autyzmem mogą i chcą pracować. Praca ma dla nich takie samo znaczenie, jak dla każdego. Czyli oprócz miejsca, w którym zarabia się pieniądze, praca to także miejsce realizacji pasji, nawiązywania kontaktów społecznych oraz coś, co definiuje status życiowy. Dla naszych pracowników bardzo ważny jest fakt, że pracują w firmie, a nie np. w warsztatach pracy zajęciowej oraz realizują prawdziwe zlecenia dla wymagających klientów”.

Powstanie firmy było możliwe dzięki wsparciu Fundacji VELUX, które przekazały na ten cel ponad4 mln zł. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na wyremontowanie pomieszczeń i zakup nowoczesnego wyposażenia firmy, a także zatrudnienie osób z autyzmem i profesjonalnego zespołu terapeutów wspierających podopiecznych.

 „Projekt Stowarzyszenia „Dalej Razem” był jednym z sześciu wybranych z Polski spośród 200 nadesłanych aplikacji. Jego założenia doskonale wpisują się w cele Fundacji VELUX, które pragną wspierać inicjatywy otwierające drogę do rozwoju i samodzielności osobom bezradnym, wykluczonym społecznie z powodu ich niepełnosprawności czy ubóstwa, szczególnie dzieciom i młodzieży. Ten cel możemy realizować rozwijając projekty prowadzone przez wyspecjalizowane organizacje, takie jak to Stowarzyszenie, którego zaangażowanie i pomysły przyczyniają się do zmiany sytuacji osób z autyzmem” – powiedział Jens-Joergen Pedersen z Fundacji VELUX, odpowiedzialny za projekty na terenie Europy Wschodniej.

Stowarzyszenie Dalej Razem

Stowarzyszenie Dalej Razem istnieje od 2001 roku i działa na rzecz osób autystycznych i ich rodzin. Oprócz rodziców zrzesza terapeutów, nauczycieli i opiekunów. Jego celem jest stworzenie osobom autystycznym warunków do profesjonalnej rehabilitacji umożliwiającej dalszy rozwój. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.dalejrazem.pl/

Fundacje VELUX

Fundacje VELUX są organizacjami non-profit powołanymi do działania przez Villum Kann Rasmussena założyciela firmy VELUX i innych przedsiębiorstw z Holdingu VKR A/S w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Obecnie VKR Holding A/S, w której największym podmiotem jest Grupa VELUX w 90 % należą do Fundacji VELUX. W styczniu tego roku VKR Holding A/S przekazał 482 miliony euro z niestandardowych dywidend na rzecz Fundacji, co umożliwi bardziej długofalowe planowanie i działanie. Od 2003 roku Fundacje VELUX przekazały 18 organizacjom społecznym działającym w Polsce ponad 67 mln zł na realizację inicjatyw związanych z ochroną socjalną, niwelowaniem różnic społecznych, możliwością rozwoju osób bezradnych, wykluczonych z powodu ich niepełnosprawności czy ubóstwa. Wśród organizacji, które otrzymały dotacje, oprócz Stowarzyszenia „Dalej Razem” znalazły się m.in.: Fundacja Barka, SOS Wioski Dziecięce, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja „Podaj Dalej” i wiele innych. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji VELUX http://www.veluxfondene.dk/

 

Fotografie: Dalej Razem Sp. z o. o.