Warszawa,
08
czerwca
2022
|
13:41
Europe/Amsterdam

Nadleśnictwo Gniezno otrzymało grant, aby stworzyć Leśną Oazę

LEAD

Już wkrótce na mapie Gniezna pojawi się unikalne miejsce - Leśna Oaza wraz ze ścieżka edukacyjną, służące rekreacji, a także edukacji ekologicznej. Inwestycja powstanie dzięki grantowi o wartości ponad 1 mln zł od Fundacji Pracowniczej, gnieźnieńskiego pracodawcy firmy VELUX. Potrzeba działań na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej Nadleśnictwa Gniezno zaowocuje stworzeniem wyjątkowego zakątka, który będzie chętnie odwiedzany zarówno przez mieszkańców, jak i pracowników fabryk VELUX. 

Las Miejski okalający siedzibę Nadleśnictwa Gniezno jest ważnym miejscem na mapie rekreacji i edukacji ekologicznej miasta. Ma wiele walorów przyrodniczych, ale też jedną bardzo szczególną zaletę - jest oddalony o niespełna 5 km od rynku, więc każdy mieszkaniec Gniezna może wybrać się do niego na piechotę, rowerem, komunikacją miejską lub samochodem. W gnieźnieńskim nadleśnictwie podczas leśnej wędrówki można spotkać różne gatunki roślin i zwierząt, w tym te rzadkie i chronione np. bociany czarne, bieliki, kanię rudą. Rekreację na łonie natury ułatwiają liczne szlaki turystyczne: rowerowe i piesze.

Leśna Oaza powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu edukacyjnego „Gajówka”, należącego do Nadleśnictwa Gniezna oddanego do użytku w 2016 r. przy ul. Wrzesińskiej 83. Do tej pory ze stworzonej infrastruktury m.in. ścieżki przyrodniczej, leśnych skoczni i ścieżki zmysłów, dendrofonu (gra polegająca na wydobywaniu dźwięków z różnorodnych gatunków drzew) oraz wiaty z miejscem na ognisko korzystało, co roku kilka tysięcy uczniów. Nowa inwestycja świetnie uzupełni ofertę edukacyjną przygotowaną dla szkół i przedszkoli o miejsce, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Gniezna w dowolnym momencie, całkowicie samodzielnie i bezpłatnie. Leśna Oaza ma składać się z następujących elementów podzielonych na strefy: kreatywnych zabaw dla dzieci na łonie przyrody, relaksu dla dorosłych i seniorów oraz plenerowej siłowni w stylu eko. Ważnym elementem projektu będzie także kreatywna ścieżka edukacyjna o długości 1,3 km, na której w formie interaktywnej zabawy – będzie można poznać walory lokalnej przyrody m.in. gatunki zwierząt, roślin i grzybów, czy informacje o glebie i tym, co w sobie kryje.

Misją nadleśnictwa jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona przyrody, zarządzanie powierzonymi terenami leśnymi, ale także edukacja ekologiczna mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży. Niezmiernie cieszę się, że Fundacja zaufała naszym kompetencjom i doświadczeniu w tym zakresie i będziemy mogli stworzyć to wyjątkowe miejsce dla mieszkańców na naszym terenie. Możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej nadleśnictwa wpisuje się również w założenia programu edukacji Ministerstwa Edukacji „Leśna szkoła z klimatem”. Gnieźnieńskie lasy są idealne do relaksu, odpoczynku, uprawniana sportu, dlatego z założenia nasza Leśna Oaza ma łączyć pokolenia i być atrakcyjna również dla dorosłych, seniorów, a także sportowców
 

– powiedział Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno - Michał Michalak.

Zakończenie realizacji Leśnej Oazy przewidujemy najpóźniej jesienią 2024 roku. Do jego budowy zakłada się użycie naturalnych materiałów, maksymalne wykorzystanie walorów gnieźnieńskiego lasu miejskiego oraz kreatywnych i innowacyjnych form edukacji ekologicznej. Projekt sfinansuje Fundacja Pracownicza fabryk VELUX, która przeznaczyła na ten cel 230 000 euro (w przeliczeniu ponad 1 mln zł) w ramach programu grantowego „Tereny zielone i aktywności na świeżym powietrzu”, który został ogłoszony z okazji 30. rocznicy jej działalności. Impulsem do jego stworzenia był czas pandemii Covid-19, kiedy to wielu pracowników było zmuszonych do ograniczenia swoich aktywności na świeżym powietrzu. Co trzeci Polak w badaniu1 z 2021 roku przyznał, że poza zamkniętymi pomieszczeniami spędzał niespełna godzinę dziennie, a aż 63% badanych straciło kontakt z naturą. Poprzez realizację programu grantowego Fundacja pragnie, aby pracownicy, ich rodziny oraz społeczność lokalna wspólnie spędzali czas, korzystając ze środowiska naturalnego, a to wszystko w otoczeniu lasu i na świeżym powietrzu. Zaplanowane projekty mają zainspirować innych do tworzenia podobnych miejsc w całej Polsce.

Fundacja pracownicza naszej firmy od lat wspiera pracowników i lokalne instytucje. W ciągu ostatnich dwóch lat wsparła w Gnieźnie 42 placówki i instytucje. Jednak ten projekt jest wyjątkowy, ze względu na swoją skalę i ogromne oddziaływanie społeczne. Jestem przekonany, że powstanie miejsce unikatowe, jedyne w swoim rodzaju, którego w gnieźnieńskich lasach jeszcze nie ma. Produkując okna dachowe staramy się robić to w sposób, jak najmniej oddziałujący na środowisko, a ekologia jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też uważam, że połączenie aktywnej rekreacji z edukacją ekologiczną to doskonały pomysł i bardzo na czasie

– powiedział Robert Purol, dyr. zarządzający fabrykami VELUX w Gnieźnie.

Do końca 2024 roku, dzięki grantom z Fundacji Pracowniczej Grupy VKR, powstaną w Polsce cztery unikalne miejsca rekreacji, edukacji i wypoczynku na łonie natury. Ze stworzonych atrakcji skorzystają pracownicy VELUX i DOVISTA, ale także mieszkańcy lokalnych społeczności. Łączna wartość przyznanych na ten cel środków w Polsce to ponad 5,4 mln zł. Projekty będą realizowane w Gnieźnie, Namysłowie, Raszynie i Tczewie.

1 Badanie „VELUX Head Downers 2021” przeprowadzone na zlecenie VELUX przez Kantar metodą CAWI, zrealizowano w dniach 3-6 września 2021 r. w Polsce, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii na próbie n: 2408.

Informacje o partnerach w projekcie

Nadleśnictwo Gniezno gospodaruje lasami na powierzchni 19 tys. ha,  z czego ponad 91 % lasów stanowią lasy ochronne. Grunty Nadleśnictwa położone są w województwie wielkopolskim, na terenie dwóch powiatów: gnieźnieńskiego oraz  słupeckiego. W zasięgu działalności 13 gmin. Lesistość Nadleśnictwa wynosi 12,9%. W lasach nadleśnictwa Gniezno można spotkać różne gatunki roślin i zwierząt, również gatunki rzadkie i chronione. Uważny obserwator przyrody ma szanse poznać bogatą awifaunę,  w tym podlegające ochronie ścisłej bociany czarne, bieliki, kanię rudą.  Leśne wędrówki dąbrowami świetlistymi, pięknymi grądami i borami urozmaicają pagórki i wypiętrzenia moreny czołowej powstałe w czasie zlodowacenia bałtyckiego.

Fundacja Pracownicza działa od 1991 roku, udziela pomocy pracownikom holdingu VKR, w ramach którego działają w Polsce Grupa VELUX oraz Grupa DOVISTA. Jej celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pracowników i ich rodzin, a także wsparcie społeczności lokalnych, w których firma funkcjonuje na co dzień. Pomoc może dotyczyć dwóch celów: kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, operacji pracownika lub jego rodziny bądź edukacji akademickiej lub zawodowej dzieci pracownika. Środki te są niezależne od funkcjonujących Zakładowych Funduszy Świadczeń Pracowniczych. Przedstawiciele organizacji i fundacji mogą ubiegać o wsparcie na różne cele, pod warunkiem, że służą one również pracownikom, ich rodzinom, a działalność społeczna jest prowadzona w promieniu 25 km od siedziby jednej ze spółek grupy kapitałowej. Więcej informacji na stronie internetowej.

Grupa VELUX posiada w Gnieźnie dwa zakłady produkcyjne należące do spółki NB Polska. Przy ulicy Słonecznej znajduje się fabryka okien drewnianych, na terenie której jest 14 hal produkcyjnych i 2 magazynowe. Zaś fabryka przy ulicy Kolejowej to producent metalowych i plastikowych komponentów do okien dachowych VELUX. Na jej terenie znajduje się 6 hal produkcyjnych i 1 magazynowa. Powierzchnia produkcyjno-magazynowa w Gnieźnie to ponad 74 tys. m2. Grupa VELUX jest największym pracodawcą w mieście, zatrudniającym ponad 1000 osób oraz aktywnym uczestnikiem lokalnego życia społecznego. Od wielu lat wspiera m. in. największe wydarzenie sportowe na terenie miasta – „Bieg Europejski” i festiwal kulturalny „Miasto Królów”.