Warszawa,
27
maja
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Wsparcie dla ofiar powodzi - fundacje VELUX pomagają potrzebującym

Firma VELUX Polska poruszona ogromem strat spowodowanych powodzią postanowiła udzielić wsparcia poszkodowanym. Na pomoc mogą liczyć organizacje pozarządowe a także właściciele uszkodzonych domów.

„Zachęcamy organizacje pożytku publicznego do składania wniosków o sfinansowanie remontu szkół i innych placówek oświatowych. Fundacje Villum Kann Rasmussen Fonden, oraz VELUX Fonden od 2003 r. przekazały na rzecz organizacji pozarządowych w Polsce ponad 20 milionów złotych” – mówi Lidia Mikołajczyk-Gmur, Dyrektor Generalna VELUX Polska.

Wnioski o wsparcie odbudowy obiektów społecznych, np. szkół, hospicjów, placówek wychowawczych itp. mogą składać organizacje działające na rzecz powodzian. Zainteresowanych prosimy o kontakt z firmą VELUX Polska.

Fundacje VELUX wsparły już w Polsce takie projekty, jak budowa szkoły integracji społecznej Barka, remont siedziby Fundacji Dzieci Niczyje, budowa i renowacja ośrodków wypoczynkowych dla osób biednych i bezrobotnych, wsparcie budowy Hospicjum dla dzieci w Lublinie. W latach 2003-2009 fundacje VELUX przekazały na rzecz organizacji społecznych w Polsce ponad 38 milionów koron duńskich, co stanowi równowartość ponad 20 milionów złotych.

W 1971 roku Villum Kann Rasmussen założył pierwszą fundację charytatywną VELUX o nazwie Villum Kann Rasmussen Fonden, natomiast kolejną - VELUX Fonden, powołał do istnienia w 1981 roku. Fundacje VELUX wspierają aktywności naukowe, kulturalne i społeczne, badania nad wykorzystaniem światła dziennego, a także inicjatywy skierowane do ludzi starszych. Darowizny przeznaczane na cele publiczne uzyskiwane są z dywidend Holdingu VKR (właściciela Grupy VELUX) oraz zwrotu z majątku fundacji. Fundacje VELUX są właścicielem holdingu VKR, który z kolei jest właścicielem Grupy VELUX, do której należą polskie spółki: VELUX Polska – spółka handlowa oraz NB Polska – spółka produkcyjna.

Na pomoc mogą liczyć również właściciele domów uszkodzonych podczas tegorocznej powodzi. Mogą się oni ubiegać o prawo do preferencyjnego zakupu jednego okna połaciowego i kołnierza uszczelniającego za „symboliczną złotówkę”. O szczegółach oferty informują dystrybutorzy okien VELUX.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Kamińska
PR Manager, VELUX Polska
Telefon: (+48 22) 33 77 053
E-mail: Agnieszka.Kaminska@VELUX.com