Warszawa,
07
maja
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fundacje VELUX otwierają drogę do samodzielności

Podsumowanie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym otrzymało od Fundacji VELUX niemal 3 mln zł na realizację projektu „Trening samodzielności, drogą do autonomii i niezależności życiowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”.

Dzięki dotacji powstanie w Jarosławiu nowoczesny budynek, w którym będą prowadzone treningi samodzielności. Weźmie w nich udział łącznie 32 dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i wielorakimi sprzężonymi niepełnosprawnościami, m.in.: autyzmem, epilepsją, zaburzeniami narządu ruchu, wzroku, słuchu czy też mowy. Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom, jego uczestnicy nabędą lub wzmocnią już posiadane umiejętności w zakresie prowadzenia samodzielnego, niezależnego życia przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnego, niezbędnego wsparcia asystentów. Stowarzyszenie przeprowadzi także warsztaty psychologiczne dla rodziców ukierunkowane na jak najpełniejsze zrozumienie procesu dojrzewania dziecka niepełnosprawnego i umiejętnego wspierania go w drodze do dorosłości.

Potrzeba zorganizowania treningów samodzielności wynikła z rodzicielskiej troski zabezpieczenia przyszłości niepełnosprawnych dzieci. Osoby niepełnosprawne od urodzenia chronione są przez najbliższe otoczenie przed niepowodzeniami, przed mierzeniem się z trudami codziennego życia, a także często wyręczane w czynnościach, które z powodzeniem mogłyby wykonywać samodzielnie, bądź przy niewielkim wsparciu. Ciągle też są postrzegane przez dużą część społeczeństwa jako osoby zależne, wymagające jedynie opieki, które nie mogą uczestniczyć w głównym nurcie życia.

Przy takim schemacie, trudno o doświadczanie różnych sytuacji, nawiązywanie nowych relacji z innymi ludźmi a w konsekwencji naukę radzenia sobie w codziennym funkcjonowaniu, poznawaniu życia i jego normalizację. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się poprzez wielokrotne powtarzanie czynności, które innym osobom nie przysparzają większych trudności. Codzienna samoobsługa - mycie się, ubieranie i rozbieranie, dbałość o higienę osobistą i wygląd, umiejętność przygotowywania prostych posiłków, utrzymywania czystości, umiejętność organizowania i spędzania wolnego czasu, właściwe relacje z innymi osobami, możliwość dokonywania samodzielnych wyborów, decydowania o sobie - stanowią o jakości życia każdego człowieka. Te i jeszcze wiele innych obszarów codzienności będą stanowić zakres treningów mających w efekcie prowadzić do większej gotowości do prowadzenia dorosłego, niezależnego życia.

Treningi samodzielności realizowane w ramach projektu, będą się odbywały w wybudowanym i wyposażonym domu, który po zakończeniu projektu posłuży w dalszym ciągu do prowadzenia innowacyjnych form wsparcia - nauki samodzielnego mieszkania i integracji z lokalną społecznością osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt realizowany będzie w Jarosławiu przy ul. Wilsona w okresie od kwietnia 2013 do kwietnia 2015 roku. Realizacja projektu stanowi znaczące i wyjątkowe uhonorowanie Jubileuszu 30-lecia, który w tym roku obchodzi PSOUU Koło w Jarosławiu. 

Fundacje Velux

Fundacje VELUX są organizacjami non-profit założonymi przez Villum Kann Rasmussena, twórcę VELUX i innych organizacji w Grupie VKR, których celem jest wniesienie światła i świeżego powietrza oraz ulepszenie środowiska życia ludzi. Fundacje VELUX w 2012 roku przyznały 438 dotacji na łączną kwotę 961,329,202 DKK. Granty obejmowały takie dziedziny jak: nauki przyrodnicze i techniczne, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój oraz projekty społeczne. W ramach ostatniego obszaru Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu otrzymało środki na łączną kwotę 5 138 003 duńskich koron czyli niemal 3 mln zł.

www.veluxfondene.dk

(fot.jaroslaw.psouu.org.pl)