Warszawa,
13
czerwca
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Aplikuj o grant na cele społeczne od Fundacji VELUX

Do 1 lipca br. polskie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do duńskich Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje Fundacji VELUX na projekty z zakresu ochrony socjalnej, niwelowania różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży, jak również aktywności zapobiegającym wykluczeniu społecznemu np. działalności informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej. Fundacje mogą wesprzeć również projekty poświęcone aktywizacji osób młodych (do 25 roku życia) z problemami na rynku pracy, w tym np. programy pomagające zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Innym obszarem może być rozwój i reformy systemów opieki społecznej oraz szkolnictwa np. tworzenie instytucji modelowych czy poprawa funkcjonowania szkół. Dotacje przyznawane mogą być na inwestycje infrastrukturalne.

Dofinansowanie Fundacji VELUX może wynieść nawet 100 proc. kosztów projektu, poza kosztami podatku VAT-u, które organizacja musi pokryć z własnych środków lub innego źródła finansowania. Projekt może trwać od 2 do 5 lat. Minimalna wartość dotacji to 1,2 mln złotych, zaś maksymalna to nawet 6 mln zł. Rozpatrywane będą tylko w wnioski od organizacji, które mają udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych lub zbliżonych projektów. Ważnym elementem wniosku jest przedstawienie strategii kontynowania działalności po zakończeniu finansowania ze strony Fundacji VELUX. Aby ubiegać się o grant należy wypełnić po angielsku formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony:

Link do strony z formularzem

Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: poland2@veluxfoundations.dk. Ewentualne pytania można kierować również do konsultanta Fundacji VELUX w Polsce Pani Lidii Mikołajczyk-Gmur tel.+48 501 228 756.


W Polsce Fundacje VELUX przekazały 67 mln zł na wsparcie organizacji społecznych
Fundacje VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) są organizacjami non-profit powołanymi do działania przez Villum Kann Rasmussena założyciela firmy VELUX i innych przedsiębiorstw z Holdingu VKR A/S w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Granty Fundacji realizują cele z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, zdrowotnych i społecznych. Wspierają również ochronę środowiska, cele społeczne i kulturalne w Danii i na świecie.
 


W 2013 roku obie Fundacje przekazały na cele non-profit około 150 mln euro. Fundacje VELUX od wielu lat działają aktywnie w Polsce, od 2003 roku przekazały wiele grantów aż 18 organizacjom społecznym działającym w Polsce o wartości ponad 67 mln zł na realizację inicjatyw związanych z ochroną socjalną, niwelowaniem różnic społecznych, możliwością rozwoju osób wykluczonych z powodu ich niepełnosprawności czy ubóstwa. Wśród organizacji, które otrzymały dotacje, znalazły się m.in.: Fundacja Barka, SOS Wioski Dziecięce, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Podaj Dalej, Stowarzyszenie Dalej Razem, Fundacja Gajusz i wiele innych. Więcej informacji na temat zrealizowanych projektów na stronie internetowej Fundacji VELUX http://www.veluxfondene.dk/

 

Informacje o Grupie VELUX

Dzięki światłu dziennemu i świeżemu powietrzu, których dostarczają produkty VELUX, powstają lepsze warunki mieszkalne. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz świetlików wraz z rozwiązaniami przeznaczonymi do płaskiego dachu. VELUX oferuje również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, produkty izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Grupa VELUX posiada swoje fabryki w 11 krajach, a przedstawicielstwa handlowe w blisko 40 krajach. Jest jedną z najsilniejszych marek na światowym rynku materiałów budowlanych, a jej produkty są sprzedawane niemal na całym świecie. W Grupie VELUX zatrudnionych jest około 10 tys. osób, a jej właścicielem jest VKR Holding A/S.

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem i eksporterem okien z Polski, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,43 mld zł. Zatrudniają w sumie ponad 3300 osób, w tym większość w czterech fabrykach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Grupa VELUX cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat Grupa VELUX zainwestowała w Polsce w Polsce ponad 350 mln zł, z czego 250 mln zostało przeznaczone na modernizację fabryk i dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Była to największa inwestycja w ponad 20-letniej historii VELUX w Polsce. Okna Nowej Generacji – bardziej energooszczędne, dostarczające więcej światła, zapewniające większy komfort w instalacji i użytkowaniu, zastąpiły całkowicie starą ofertę.