Warszawa,
13
grudnia
2016
|
12:20
Europe/Amsterdam

W Namysłowie powstanie żłobek integracyjny

LEAD

Dzięki współpracy trójstronnej w Namysłowie powstanie innowacyjny żłobek integracyjny, w którym będzie prowadzona również działalność ukierunkowana na wsparcie rodziców. Inicjatorem projektu jest Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ”. Gmina Namysłów przeznaczyła na to przedsięwzięcie atrakcyjny grunt,a inwestycja zostanie sfinansowana przez Fundacje VELUX, które przekazały na ten cel ponad 5 mln zł.

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, integracyjnego żłobka, który będzie służył zarówno dzieciom, jak i rodzicom oraz mieszkańcom Namysłowa. Żłobek usytuowany będzie przy ul. Braterskiej w pobliżu Parku Północnego. Działkę pod inwestycję o powierzchni 1,2 ha przekazała gmina Namysłów.

Powstanie żłobka jest odpowiedzią na potrzeby społeczne w gminie Namysłów i szansą dla wielu dzieci i rodzin. Obecnie w Namysłowie działa jedna placówka opiekująca się dziećmi poniżej 3 roku życia. Tymczasem, jak pokazują statystyki, z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na tego typu ośrodek. Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Wynika to choćby z faktu, że w czterech zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w mieście połowę zatrudnionych stanowią kobiety. Miasto cały czas się rozwija, liczy na kolejne inwestycje i chce stwarzać konkurencyjne warunki do życia dla swoich mieszkańców, w tym młodych ludzi oraz do rozwoju biznesu. Nowy żłobek będzie więc szansą dla wielu kobiet na szybszy powrót do pracy oraz miejscem stwarzającym bardzo dobre warunki do rozwoju najmłodszych dzieci.

– powiedział Julian Kruszyński, burmistrz Namysłowa.
Niezmiernie cieszy mnie to, że wspólnie z Fundacjami VELUX, zrealizujemy inwestycję, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom. Budowa żłobka integracyjnego to przedsięwzięcie wyczekiwane przez mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy pracują w największych zakładach produkcyjnych w mieście. Inicjatywa ta to jeden z elementów naszej szczególnej troski o najmłodszych namysłowian - przyszłość naszej gminy. Dotąd naszym priorytetem było, by w obecnym żłobku nie zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych. Każdego kolejnego roku coraz trudniej było utrzymać tę zasadę. Dlatego z dużą nadzieją oczekiwaliśmy na decyzję Fundacji VELUX odnośnie sfinansowania budowy nowej placówki. Jestem także pewien, że żłobek ten będzie obiektem nowoczesnym, ekologicznym i nowatorskim w skali kraju
– powiedział Julian Kruszyński, burmistrz Namysłowa.
- komentuje Jens-Jørgen Pedersen z Fundacji VELUX.
Fundacje VELUX od lat wspierają różne inicjatywy społeczne w Polsce, skierowane głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu dzieci i młodzieży. Ten projekt wydaje się naprawdę wyjątkowy i bardzo pomocny dla dzieci i mieszkańców Namysłowa
- komentuje Jens-Jørgen Pedersen z Fundacji VELUX.

Założenia projektu

O wyjątkowości tego przedsięwzięcia, świadczą planowane rozwiązania architektoniczne, jak i bogaty wybór oferowanych zajęć i usług. Projekt budynku żłobka zakłada szereg unikatowych rozwiązań mających znaczący wpływ na ochronę środowiska naturalnego, wykorzystujących energięz naturalnych i odnawialnych źródeł. Natomiast warunki panujące wewnątrz mają być domowe,a pomieszczenia ciepłe, komfortowe i przytulne. Żłobek będzie posiadał nowoczesne sale zajęć: rytmiczną, sensoryczną/wyciszeń, doświadczeń oraz rehabilitacyjną, dzięki którym placówka wyróżni się na tle innych tego typu obiektów. Ćwiczenia prowadzone w tych salach będą stymulowały rozwój motoryczny, poznawczy, intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka. Zajęcia w placówce zostaną poszerzone o innowacyjne programy nauczania „Nauka przez ruch” oraz „Przygody Małych Badaczy”. Są to autorskie programy, które realizowane będą przez pracowników naukowych Akademii Muzycznej w Katowicach i Politechniki Wrocławskiej.

– mówi Andrzej Jabłoński, prezydent Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.
Żłobek integracyjny jest najskuteczniejszym środkiem budowania solidarności między dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rówieśnikami. Placówka będzie nakierowana na wyrównywanie szans wszystkich dzieci dzięki życzliwości, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka
– mówi Andrzej Jabłoński, prezydent Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.

W placówce będzie prowadzona również działalność prospołeczna, która pozwoli zainteresowanym rodzicom skorzystać z porad psychologicznych, logopedycznych, ćwiczeń rehabilitacyjnych. Projekt przewiduje również uruchomienie szkoły rodzenia, przy której dodatkowo będzie działała indywidualna poradnia laktacyjna oraz doradztwo chustowe.

– dodaje Andrzej Jabłoński.
Naszym priorytetem jest stworzenie otwartego innowacyjnego środowiska, którego postawy dążą do integracji całego lokalnego społeczeństwa, w tym rodzin najuboższych oraz ulepszenia otaczającej nas rzeczywistości. Tworząc żłobek z pasją chcemy być źródłem wiedzy i inspiracji dla innych, być blisko ludzi i dla wszystkich
– dodaje Andrzej Jabłoński.

Inwestycja jest obecnie w fazie przygotowawczej - trwa przetarg na projekt architektoniczny żłobka oraz jego wykonanie. Rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione jest od zakończenia tego procesu. Oddanie żłobka do użytku planowane jest w 2018 roku. Z placówki będzie mogło korzystać około 100 dzieci.

____________

Fundacje VELUX składają się z dwóch, prywatnych fundacji non profit: VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN. Zostały powołane do działania przez inżyniera Villuma Kanna Rasmussena, założyciela firmy VELUX oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy VKR, której misją jest dostarczanie ludziom światła dziennego i świeżego powietrza w celu poprawy ich warunków życia.W 2015 roku obie Fundacje przekazały granty w wysokości 110 mln Euro, na wsparcie projektówz zakresu nauki, ochrony środowiska, a także na cele kulturalne i społeczne. Fundacje VELUX działają w Polsce bardzo aktywnie, koncentrując się głównie na pomocy społecznej skierowanej do dziecii młodzieży. Każdego roku polskie organizacje pozarządowe mogą składać do nich wnioskio przyznanie grantu na realizację zaproponowanych projektów. W sumie w latach 2009-2015 Fundacje VELUX przekazały ponad 85 mln zł na realizację tych grantów.

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” istnieje od 1992 roku. Od początku realizuje program ratowania małych szkół i przedszkoli leżących na ubogich terenach wiejskich. Prowadzi 26 szkół, a od 2007 roku uruchomiła 119 Małych Przedszkoli. W 2013 roku działalność Fundacji została poszerzona o 4 żłobki - w tym 3 uniwersyteckie w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim. Fundacja zajmuje się też kształceniem dorosłych. W roku 1999 został uruchomiony Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego. Promuje również koncepcję turystyki edukacyjnej. Kolejny obszar działalności Fundacji to Wydawnictwo „Elementarz” w ramach którego wydawane są podręczniki dla uczniów oraz książki dla nauczycieli. Fundacja współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami polskimi i międzynarodowymi.

Informacje o Grupie VELUX

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl.