Warszawa,
30
września
2022
|
11:38
Europe/Amsterdam

W drodze do ambitnego celu – najnowszy raport zrównoważonego rozwoju Grupy VELUX

LEAD

Grupa VELUX opublikowała najnowszy raport zrównoważonego rozwoju, który pokazuje jej zaangażowanie na rzecz wdrażania niezwykle ambitnej strategii. Publikacja jest cennym źródłem informacji dla interesariuszy o działalności firmy i jej wpływie na tak ważne obszary jak środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Raport „W drodze do ambitnego celu” dotyczy działalności spółek Grupy VELUX w Polsce i obejmuje lata 2020-2021. Został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania GRI Standards (Global Reporting Initiative). W czterech działach – O nas, Środowisko, Pracownicy, Społeczeństwo zostały zaprezentowane kwestie ważne dla sprawozdawczości ESG. Są to również najważniejsze obszary oddziaływania firmy, w których stara się tworzyć wartości, odzwierciedlone w faktach i liczbach.

Duży wpływ na kształt raportu miała ogłoszona w 2020 roku Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030, która jest mapą drogową dla Grupy VELUX na najbliższą dekadę. Raport prezentuje podejmowane kroki w jej realizacji.

- mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Mimo wielu wyzwań biznesowych, przed którymi stoimy, Grupa VELUX nie zapomina o odpowiedzialności wobec wspierania walki z postępującą zmianą klimatu. Biznes ma do odegrania olbrzymią rolę w rozwiązaniu kwestii klimatycznych, i nie możemy o tym zapominać. Wierzymy, że nasza strategia będzie inspiracją dla innych. Warto podkreślić, że wysiłki Grupy VELUX na rzecz dekarbonizacji własnej działalności w całym łańcuchu wartości są zauważane i docenianie. Ostatnio Grupa VELUX otrzymała prestiżową nagrodę Sustainability Award 2022 w kategorii strategii klimatycznej, przyznawaną przez firmę EY i Duńską Izbę Handlową w Kopenhadze

- mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Działania na rzecz neutralności węglowej

Grupa VELUX zobowiązała się m.in. do osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 roku oraz zmniejszenie o połowę emisji CO2 z łańcucha wartości. 

- mówi Jacek Siwiński.

Olbrzymią rolę w realizacji założonych celów odgrywają partnerstwa, dzięki którym uruchamiamy projekty pozwalające wdrażać nasze obietnice w życie
 

- mówi Jacek Siwiński.

W procesie dekarbonizacji emisji z zakresu 1 i 2 niezwykle ważne jest partnerstwo Grupy VELUX i Schneider Electric dotyczące umów na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych tzw. PPA (Power Purchase Agreement) oraz stworzenia strategii przyspieszonej dekarbonizacji dla każdej z fabryk VELUX. Przykładem jest wdrażany w fabryce w Namysłowie pilotażowo plan działań dążący do zerowej emisji dwutlenku węgla. Trwają inwestycje mające znaczący wpływ na przejście zakładu na odnawialne i efektywne źródła energii cieplnej poprzez instalacje m.in. pompy ciepła, bardziej efektywne wykorzystanie odpadów drzewnych czy planowane inwestycje w lokalną farmę fotowoltaiczną. W dalszym ciągu będzie poprawiana efektywność energetyczna zakładu poprzez optymalizację systemów zasilania, procesów produkcyjnych i zarządzania energią.

W raporcie podkreślona została również współpraca z dostawcami w zakresie dokumentacji emisji. Aby zrozumieć i zmapować emisje z zakresu 3., Grupa VELUX wraz z dostawcami zewnętrznymi oraz organizacjami w ramach Carbon Disclosure Project, a także The Carbon Trust stworzyła model dokumentacji śladu węglowego. Dostawcy mogą wykorzystywać go w pracy ze swoimi klientami oraz jako podstawę do własnych strategii redukcji śladu węglowego. Oprócz wspierania dostawców w dokumentowaniu emisji dwutlenku wę­gla, VELUX aktywnie promuje inicjatywę Science Based Targets Initiative (SBTi).

W ramach strategii Grupa VELUX zobowiązała się również do neutralizacji historycznego śladu węglowego do 2041 roku. W realizacji tego ambitnego celu ma pomóc długofalowe partnerstwo z WWF, w ramach którego prowadzone są projekty związane z ochroną i sadzeniem lasów. Pochłoną one z atmosfery takie ilości CO2, które odpowiadają całemu historycznemu śladowi węglowemu wytworzonemu od początku działalności firmy, czyli 5,6 mln ton. Obecnie realizowany jest pierwszy z pięciu projektów ochrony i rekultywacji lasów w Ugandzie. Obejmuje 28 000 hektarów w tzw. szczelinie albertyńskiej — miejscu o ogromnej bioróżnorodności, w którym tropikalne lasy deszczowe stanowią siedlisko tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Projekt pozwoli zneutralizować około jeden milion ton CO2.

Bardziej ekologiczne opakowania

Jednym z celów jest także eliminacja tworzyw sztucznych jednorazowego użytku ze wszystkich opakowań. Kamieniem milowym w realizacji tego założenia było usunięcie plastiku z 90% opakowań okien dachowych, które zawierają teraz tekturę posiadającą certyfikat Forest Stewardship Council (FSC). Rozwiązanie stosowane jest we wszystkich najpopularniejszych oknach dachowych VELUX. Pozwoli to oszczędzić do 900 ton plastiku rocznie. Dzięki tej zmianie ślad węglowy generowany przez opakowania okien dachowych VELUX obniżył się o 13%.

Raport opisuje nie tylko działania na rzecz środowiska i klimatu. Podobnie jak i strategia, prezentuje rozwój polityki personalnej opartej na różnorodności i inkluzyjności. Pokazuje również wkład firmy w rozwój zrównoważonego budownictwa, w tym koncepcję Build for Life, a także rolę Grupy VELUX w rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie Fundacji Pracowniczej jak również Fundacji VELUX.

Cała raport dostępny jest na stronie https://www.velux.pl/o-grupie-velux/odpowiedzialny-biznes

Informacje o Grupie VELUX

Od ponad 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, żaluzje rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 38 krajach, zatrudniamy około 12 500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2021 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 26,1 mld DKK, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 244 milionów euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 2,5 mld zł. Zatrudniają ponad 4790 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 900 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od 30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ok. 172 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania prezentowane są w regularnie publikowanych raportach CSR. Więcej informacji na www.velux.pl