Warszawa,
01
lutego
2017
|
10:20
Europe/Amsterdam

Poprawa efektywności energetycznej – główną przyczyną remontu domów w opinii Polaków oraz szansą na czystsze powietrze

LEAD

Eksperci w debacie na temat redukcji niskiej emisji są zgodni, że to domy wpływają na jakość powietrza w Polsce, a tym samym na nasze zdrowie. Jak wynika z badania „Barometr zdrowych domów 2016” przeprowadzonego przez Grupę VELUX dla 70 proc. Polaków, głównym motywatorem do remontów jest poprawa energooszczędności. Warto ten trend wzmocnić i poszukać mechanizmów wparcia dla budynków jednorodzinnych, w trosce o środowisko i czyste powietrze.

Myśląc o remoncie w swoich domach Polacy (70 proc.), podobnie jak pozostali Europejczycy (75 proc.) stawiają na poprawę energooszczędności. Główną przyczyną jest ograniczenie kosztu zużycia energii – na co wskazało 80 proc. ankietowanych Polaków i 79 proc. Europejczyków. Natomiast dla 52 proc. badanych ważne byłoby ograniczenie negatywnego wpływu domu na środowisko oraz ograniczenie zależności od energii importowanych z innych krajów (51 proc.).

Ankietowani wskazywali również na inne ważne kwestie jak: poprawa jakości powietrza we wnętrzach, uznana za bardzo ważną przez 52 proc. Polaków, wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku (45 proc.) czy zwiększenie ilości światła dziennego w domach (37 proc.).

Pilna potrzeba programowego wsparcia remontów i modernizacji budynków

Według danych Komisji Europejskiej, budynki pochłaniają prawie 40 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej, odpowiadając tym samym za 36 proc. europejskiej emisji gazów cieplarnianych. Ich głównym emitentem są budynki, które powstały jeszcze przed wdrożeniem pierwszych ogólnoeuropejskich norm i dużej części są to budynki jednorodzinne.

Dyskusja na temat potrzeby wsparcia remontów i modernizacji budynków w Polsce przybrała ostatnio na wadze w kontekście konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza w sektorze budownictwa mieszkalnego, które przyczyniają się do powstawania smogu.

-  mówi Marek Zaborowski, Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska.
Smog w zimie powstaje w wyniku ogrzewania budynków, przede wszystkim jednorodzinnych, odpadami komunalnymi, węglowymi i węglem najgorszego sortu. Jedynym rozwiązaniem problemu jest zmniejszenie lub całkowite zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku ogrzewania budynków
- mówi Marek Zaborowski, Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska.
- zauważa przedstawiciel Instytutu Ekonomii Środowiska
Właściciele budynków jednorodzinnych, w przeciwieństwie do właścicieli i mieszkańców budynków wielorodzinnych od lat nie otrzymywali praktycznie żadnego wsparcia na działania związane z modernizacją lub termomodernizacją budynku
- zauważa przedstawiciel Instytutu Ekonomii Środowiska

Tymczasem, jak wynika z danych GUS większość Polaków mieszka w budynkach jednorodzinnych – w ujęciu procentowym to prawie 90 proc. mieszkańców wsi i prawie 30 proc. mieszkańców miast. Zdecydowana większość budynków jednorodzinnych znajduje się na terenach wiejskich – prawie 3,3 mln, wobec ponad 1,7 mln w miastach. Niestety większość tych budynków jest w złym stanie technicznym. Budynki sprzed II Wojny Światowej (stanowią 22 proc. budynków mieszkalnych) cechują się blisko trzykrotnie wyższym zużyciem energii a budynki z lat 1945-1988 (stanowią 50 proc.) ponad dwukrotnie wyższym zużyciem energii w porównaniu do budynków z roku 2007.

- mówi Marek Zaborowski.
Istnieje potrzeba wdrożenia wieloletniego, ogólnokrajowego programu modernizacji polskich budynków prowadzącego do zmniejszenia zużycia energii, czego konsekwencją będzie zmniejszenie zanieczyszczeń, oraz większa skłonność do zmiany paliwa i źródła ciepła
- mówi Marek Zaborowski.

Energooszczędność przynosi więcej korzyści

W prowadzonej debacie na temat potrzeby modernizacji budynków w Polsce istotne wydaje się również uwzględnienie faktu, że Polacy skarżą się na dolegliwości zdrowotne, które mogą być konsekwencją oddziaływania niekorzystnych warunków domowych. Jak wynika z badania „Barometr zdrowych domów 2016”, co drugi Polak boryka się z takimi problemami jak: zatkany nos, katar czy ból głowy, z czego co piąty bardzo często lub kilka razy w tygodniu. W wielu polskich rodzinach, któryś z domowników cierpi na katar sienny (19 proc.), alergiczny nieżyt nosa (19 proc.), oraz astmę (17 proc.), które to schorzenia są związane między innymi z warunkami domowymi.

-  mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.
W programach wspierających modernizacje budynków oprócz aspektów energooszczędności w równym stopniu powinny być brane pod uwagę czynniki wpływające na zdrowie i samopoczucie Polaków. Respondenci badania - Barometr zdrowych domów - zwracali uwagę przede wszystkim na dobre doświetlenie i sprawną wentylację, zapewniającą odpowiednią jakość powietrza. Pamiętajmy, że zdrowi ludzie tworzą zdrowe społeczeństwo, a zdrowe społeczeństwo to większa wydajność i także niższe koszty opieki zdrowotnej
- mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.
- powiedział Jacek Siwiński, dyrektor Generalny VELUX Polska.
Wsparcie przez rząd programów termomodernizacji budynków jednorodzinnych to umożliwienie stworzenia wielu nowych miejsc pracy w sektorze budownictwa, a także dodatkowy impuls dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem mniej zamożnych regionów
- powiedział Jacek Siwiński, dyrektor Generalny VELUX Polska.
- dodaje Jacek Siwiński.
W 2050 roku 90 proc. budynków będą to obiekty, które obecnie są już w eksploatacji. Poprawa efektywności budynków oznacza więc przede wszystkim remonty. W związku z tym, aby przyśpieszyć tempo renowacji, konieczne jest zniwelowanie barier finansowych poprzez tworzenie kompleksowych programów wsparcia inicjatyw modernizacyjnych. Ważna jest przy tym współpraca międzysektorowa, która będzie gwarancją tworzenia zdrowych warunków do życia
- dodaje Jacek Siwiński.

Grupa VELUX angażuje się na rzecz szerszego uwzględnienia aspektu zdrowia mieszkańców w programach modernizacyjnych budynków. Czyste powietrze, komfort termiczny, światło dzienne oraz prawidłowa wilgotność to najważniejsze czynniki klimatu wewnętrznego budynku, które przekładają się na ludzkie zdrowie.

Warto przy tej okazji wspomnieć o promowanej przez firmę VELUX koncepcji domów aktywnych, w których zachowana jest równowaga pomiędzy efektywnością energetyczną, zdrowymi i komfortowymi warunkami do życia oraz środowiskiem. Koncepcja ta sprawdza się również w budynkach remontowanych.

Remont za przystępną cenę - projekt RenovActive

Modernizacja budynków, nawet w przypadku inwestycji o charakterze społecznym może być opłacalna, czego przykładem jest projekt RenovActive. Celem projektu realizowanego przez Grupę VELUX było wypracowanie modelu organizacyjnego i standardu modernizacji budynków społecznychz zachowaniem równowagi między efektywnością energetyczną, komfortem i zdrowym klimatem wewnętrznym. Rezultaty przerosły oczekiwania – koszty i efekty modernizacji są na tyle atrakcyjne, że władze samorządowe postanowiły powielić jej schemat w 86 innych podobnych budynkach na tym osiedlu. Oczywiście średnie koszty modernizacji podobnego domu byłby jeszcze niższe w Polsce, z uwagi na niższy poziom cen materiałów i usług budowlanych.

Remont podzielono na 7 etapów:

  1. adaptacja poddasza do celów mieszkalnych
  2. doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym mające na celu ograniczenie zużycia energii
  3. przebudowa schodów w celu lepszej dystrybucji światła i powietrza w budynku
  4. zastosowanie przesłon zewnętrznych w celu ograniczenia przegrzewania latem i poprawienia izolacyjności zimą
  5. zastosowanie systemu wentylacji hybrydowej z odzyskiem ciepła w zimie
  6. termomodernizacja – ocieplenie ścian i wymiana okien, wymiana systemu grzewczego
  7. rozbudowa budynku o 15 m2

Etapy można przeprowadzić wariantowo, zależnie od potrzeb mieszkańców. Realizacja pokazuje, że stworzenie komfortowych i zdrowych warunków do życia oraz ograniczenie zużycia energii do minimum jest bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców o niskich dochodach. Wysokie koszty utrzymania mieszkań są bardzo istotnym kosztem w domowym budżecie, szczególnie zimą. Więcej informacji o realizacji na stronie http://www.velux.com/solutions/demo-buildings/renovactive

Zakrojone na szeroką skalę remonty przeprowadzane w celu dostosowania budynków do norm energetycznych mogą przyczynić się w dużej mierze do rozwiązania problemu zmian klimatycznych, poprawy jakości powietrza, poprawy warunków mieszkalnych Polaków w kontekście zdrowia i komfortu, stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze budowlanym i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki.

„Barometr Zdrowych domów 2016”, w wersji elektronicznej można pobrać ze strony www.velux.pl/zdrowedomy

______________

* Raport „Barometr zdrowych domów 2016” został opracowany w oparciu o badanie ogólnoeuropejskie przeprowadzone w październiku 2015 roku wśród 14 000 Europejczyków z 14 krajów (Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii). Kwestionariusz i analiza na poziomie ogólnoeuropejskim zostały przeprowadzone przez Grupę VELUX we współpracy z prof. dr hab. Berndem Wegenerem z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i Moritzem Fedkenheuerem, magistrem socjologii z Politechniki Darmstadt oraz niezależnymi konsultantami, Operate A/S and Wilke. Szczegółowe wyniki badania dotyczące Polski opracował zespół socjologów – dr Anita Majchrowska oraz mgr Anna Sadowska, pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Włodzimierza Piątkowskiego reprezentujący Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

download
Projekt RenovActive
Informacje o Grupie VELUX

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl.