Warszawa,
30
czerwca
2022
|
17:56
Europe/Amsterdam

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił skargę Fakro przeciw Komisji Europejskiej

Zamknięcie postępowania ws. bezzasadnych zarzutów Fakro wobec VELUX, odrzuconych przez Komisję Europejską w 2018 r.

LEAD

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał ostateczny wyrok odrzucający apelację firmy Fakro w sprawie oddalenia jej skargi przeciw Komisji Europejskiej. Wyrok zapadł 30 czerwca br. i wraz z uzasadnieniem został opublikowany na stronie Trybunału Sprawiedliwości. Ten wyrok definitywnie kończy sprawę bezpodstawnych skarg, jakie firma Fakro kierowała do organów sprawiedliwości Unii Europejskiej na firmę VELUX.

Grupa VELUX już od 16 lat mierzy się z bezpodstawnymi oskarżeniami ze strony swojego konkurenta  – firmy Fakro. Bezpodstawne oskarżenia wielokrotnie były przedmiotem postępowań prowadzonych zarówno przez europejskie organy ochrony konkurencji, jaki i inne organy w Polsce. Pierwsza skarga była rozpytywana przez Komisję Europejską (KE) i została odrzucona jako bezpodstawna w 2009 roku. Kolejna skarga została złożona przez Fakro do KE w 2012 roku. Po wnikliwym zbadaniu wszystkich dokumentów, KE ponownie oddaliła skargę, zamykając w 2018 roku postępowanie o numerze AT.40026 – Velux. Wydana wówczas decyzja to wnikliwa, 40-stronnicowa analiza ze szczegółowym wyjaśnieniem. Dokument został opublikowany i jest dostępny na stronie: 40026_851_3.pdf (europa.eu) . W 2020 roku firma Fakro zaskarżyła ww. decyzję KE do Sądu Unii Europejskiej, a w 2021 roku, po jej ponownym odrzuceniu, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok TSUE wydany 30 czerwca br. ma charakter ostateczny i definitywnie kończy ten trwający 16-letni okres bezpodstawnych oskarżeń wobec firmy VELUX przed Komisją Europejską.

- komentuje Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.

TSUE potwierdził, że wcześniejsza decyzja Komisji Europejskiej oczyszczająca firmę VELUX z wszystkich zarzutów stawianych przez naszego konkurenta była słuszna. Wiem jak transparentnie i etycznie działa firma VELUX, dlatego od początku nie miałem wątpliwości, że taka będzie finalna decyzja. Oczywiście prawo do sprawdzenia stosowania zasad uczciwej konkurencji przysługuje każdemu przedsiębiorcy, ale za każdym razem zarzuty muszą być poparte dowodami, a nie domniemaniami i fałszywymi oskarżeniami. Z tego powodu tak ważna jest niezależność organów ochrony konkurencji, takich jak UOKIK i Komisja Europejska. Pomysły idące w kierunku zmiany prawa, aby urzędy musiały wszczynać postępowanie na każdy wniosek zgłoszony przez przedsiębiorców, uważam za wysoce niebezpieczne. Organy ochrony konkurencji są i powinny być niezależne. My to w pełni szanujemy i dlatego w każdej sprawie kierowanej przeciw nam przez Fakro zawsze rzetelnie współpracowaliśmy, dostarczyliśmy tysiące dokumentów do sprawdzenia, kontrolowani byli nawet nasi dystrybutorzy

- komentuje Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.

Bezpodstawne oskarżenia Fakro, rozpoczęte 16 lat temu, teraz kierowane są już nie tylko przeciwko nam, ale także przeciw szanowanym i rzetelnym instytucjom publicznym – dlatego, że orzeczenia tych organów są zgodne ze stanem faktycznym i niezgodne z oczekiwaniami Fakro. Można łatwo przekonać się jak niesłuszne są to zarzuty czytając np. liczące kilkadziesiąt stron uzasadnienie wyroku Komisji Europejskiej z 2018 roku. Cieszę się, że sprawiedliwość i prawda finalnie triumfują. Mam nadzieję, że Fakro w końcu zaprzestanie dalszych pomówień.

uzupełnia Jacek Siwiński

W decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE czytamy m.in:

  •  „W zaskarżonym wyroku Sąd oddalił wszystkie te zarzuty i w konsekwencji oddalił skargę w całości.” (pkt 22)
  • Odnosząc się do poszczególnych zarzutów Sąd w kilku miejscach (pkt 58, pkt 78, pkt 81) jednoznacznie stwierdza, że „Argumentację Fakro należy zatem oddalić jako bezzasadną.”
  • Ponadto w pkt. 70 Sąd stwierdza, że „Ta argumentacja Fakro, która opiera się na błędnej lekturze zaskarżonego wyroku, nie jest zasadna.”

Całość wyroku, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i odniesieniem się do poszczególnych zarzutów Fakro oraz przedstawieniem okoliczności sprawy i historii sporu znajduje się na stronie: curia.europa.eu

Informacje o Grupie VELUX

Od ponad 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie  – z przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 38 krajach, zatrudniamy około 12 500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2021 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 26, 1 mld DKK , a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 244  milionów euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 2,5 mld zł. Zatrudniają ponad 4790 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W latach 2020-2021 Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 286 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ok. 172 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania prezentowane są w regularnie publikowanych raportach CSR. Więcej informacji na www.velux.pl