Warszawa,
02
kwietnia
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Światło dzienne i świeże powietrze ważne dla zdrowego stylu życia

Przypadający na 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), będzie obchodzony już po raz 65. Głównym celem tych obchodów jest zwiększenie świadomości i przekazanie wiedzy na ważne tematy związane ze zdrowiem ludzi. Istotnym elementem tegorocznej dyskusji są wnioski z badania przeprowadzonego przez Grupę VELUX, dotyczącego opinii i zachowań Europejczyków na temat zdrowego domu.

Dom to główny czynnik wpływający na stan zdrowia ludzi
W badaniu „Barometr zdrowych domów” (Healthy Homes Barometer) zdrowy dom, a właściwie dom umożliwiający zdrowy styl życia, stanowił jeden z dziewięciu badanych aspektów życia codziennego, które mają wpływ na ludzkie zdrowie. Najważniejsze dla zachowania zdrowia okazuje się to, co robimy w naszym domu najczęściej, czyli spokojny sen. Wietrzenie domu znalazło się na drugim miejscu, a duża ilość światła słonecznego — na czwartym. Unikanie palenia tytoniu znajduje się na szóstym, a systematyczne ćwiczenia fizyczne na siódmym miejscu z dziewięciu możliwych. To zaskakujące wyniki, gdyż te dwie ostatnie kwestie stanowią od dawna przedmiot debaty publicznej, w przeciwieństwie do badanych czynników bezpośrednio związanych z domem. Mimo tego, że dla większości Europejczyków zdrowy dom jest ważny, wielu z nich nadal mieszka w warunkach niekorzystnych dla zdrowia i samopoczucia, nawet o tym nie wiedząc. To wnioski z badania przeprowadzonego przez Frauenhofer Institut für Bauphysik w roku 2014, które wykazało, że 80 milionów Europejczyków mieszka w niezdrowych i zawilgoconych budynkach. Spoglądając w przyszłość, należy zatem zmienić nie tylko sposób konstruowania budynków, ale także to, w jaki sposób myślimy i komunikujemy na temat domu i roli, jaką odgrywa on w życiu współczesnego człowieka.  

„Dostęp do światła słonecznego w dzień i sen w całkowitej ciemności w nocy to czynniki bardzo ważne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Tak samo jak dostęp do świeżego powietrza. To wszystko składa się na zdrowy styl życia, tak jak i odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Jeżeli więc chcemy, aby Europejczycy mieszkali w zdrowych domach, musimy zająć się tymi problemami. Mamy jeszcze dużo do zrobienia w kwestii uświadamiania ludziom, co to znaczy mieszkać w zdrowym domu” – powiedział Michael K. Rasmussen, dyrektor ds. marketingu w Grupie VELUX, który zlecił przeprowadzenie badania „Barometr zdrowych domów”.
 

Kamienie milowe Grupy VELUX
Badanie „Barometr zdrowych domów” to kolejny kamień milowy w pracach badawczych Grupy VELUX w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i zdrowych domów, stanowiący uwieńczenie projektu Model Home 2020, rozpoczętego w roku 2009. W pięciu krajach powstało sześć budynków pokazowych, w których następnie zamieszkały typowe rodziny, testując zastosowane rozwiązania. W ten sposób dowiedziano się, jak tworzyć efektywne energetycznie budynki bez uszczerbku dla klimatu i środowiska, które jednocześnie zapewniają lepszą jakość życia mieszkańcom. Przyjmując szerszą perspektywę, okazało się, że w większej skali inicjatywy w zakresie zrównoważonego budownictwa przynoszą korzyści całym krajom i przyczyniają się do poprawy warunków życia milionów ludzi w aglomeracjach na całym świecie. Oprócz projektu Model Home 2020 Grupa VELUX rozpoczęła również i współtworzyła wiele eksperymentów i badań w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i warunków mieszkaniowych sprzyjających zdrowiu. Prace nadal trwają, a wkrótce rozpocznie się budowa nowego obiektu pokazowego w Belgii.

Informacje o badaniu „Barometr zdrowych domów” (Healthy Homes Barometer)
Badanie zostało przeprowadzone przez Grupę VELUX. Jest ono oparte na analizie przedstawiającej główne wnioski z paneuropejskiego badania opinii i zachowań Europejczyków w kontekście komfortu w domu, zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne. Co roku zmiany tych wskaźników będą mierzone i publikowane w formie raportu z badania. 

Metodologia 
W październiku 2014 roku przeprowadzono ankietę wśród 12 000 mieszkańców Austrii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Republiki Czeskiej, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii. Dwanaście badanych krajów reprezentuje ponad 375 milionów Europejczyków, co stanowi ponad 70 proc. całkowitej populacji Europy. Ponadto wybrane kraje są zróżnicowane pod względem powierzchni i położenia geograficznego. Ankietę i analizę przeprowadziły niezależne firmy doradcze: Operate A/S i Wilke. Za konsultację naukową badania „Barometr zdrowych domów” (Healthy Homes Barometer) odpowiada prof. dr. hab. Bernd Wegener z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

 
 
 
Podsumowanie

W Światowy Dzień Zdrowia Grupa VELUX przedstawia wyniki badania „Barometr zdrowych domów”, przeprowadzonego wśród 12 000 Europejczyków. Według badanych zdrowy dom jest ważniejszy dla zdrowia niż unikanie palenia tytoniu i ćwiczenia fizyczne.

Informacje o Grupie VELUX

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl.