Warszawa,
13
października
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX uhonorowany Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej

Analitycy wiodącej wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet Poland przyznali firmie VELUX Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności firmy w 2010 roku. 

Przyznane przez Dun & Bradstreet Poland prestiżowe wyróżnienie potwierdza, że VELUX znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej. Honorowany na całym świecie certyfikat przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności firmy VELUX jako partnera biznesowego na rynku.

Wiarygodność i stabilność firmy VELUX poddana została wnikliwej ocenie analityków Dun & Bradstreet Poland. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej został przyznany na podstawie rygorystycznych kryteriów w oparciu o dogłębną analizę moralności płatniczej, ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych oraz największą w Polsce bazę relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych.

„Wiarygodność biznesowa jest szczególnie istotna w czasach spowolnienia gospodarczego, kiedy firmy poddawane są szczególnej presji rynkowej. Jako firma modelowa, która chce być wzorem dla innych przedsiębiorstw, VELUX przywiązuje ogromną wagę do transparentności i najwyższych standardów w relacjach handlowych. Dokładamy starań aby być wiarygodnym partnerem we wszystkich obszarach naszej działalności i cieszymy się, że nasze wysiłki znajdują potwierdzenie w ocenie zewnętrznych instytucji” –  powiedziała Lidia Mikołajczyk Gmur, Dyrektor Zarządzająca VELUX Polska.

Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o. to wiodąca na polskim rynku wywiadownia gospodarcza. Firma dostarcza usługi i wiedzę niezbędne do podejmowania pewnych i bezpiecznych decyzji biznesowych z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz sprzedaży i marketingu od ponad 169 lat. Zastosowanie zaawansowanych narzędzi zapewnia klientom wiarygodne, kompletne i użyteczne informacje, pozwalające na podniesienie rentowności firm oraz minimalizowanie ryzyka w obrocie gospodarczym. Więcej informacji o D&B na stronie: www.dnb.com.pl