Warszawa,
03
grudnia
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX emisariuszem branży budowlanej na COP 15 - budownictwo w służbie ochrony klimatu

7 grudnia rozpocznie się w Kopenhadze kolejna konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu - COP 15.

Celem konferencji jest wypracowanie uzgodnień dotyczących redukcji emisji CO2 po 2012 roku, kiedy to wygasają obecnie obowiązujące uzgodnienia zawarte w Protokole z Kioto. 
 
Obowiązujący od 2005 Protokół z Kioto zakłada, że ratyfikujące go kraje zobligowały się w latach 2008-2012 do redukcji emisji CO2 średnio o 5% w stosunku do 1990 roku. Oznacza to konieczność pilnego ustalenia zobowiązań na kolejne lata, a także podjęcie wytycznych w skali światowej na rzecz walki ze zmianami klimatu.

Jednym z głównych sponsorów tegorocznego COP 15 i jedyną firmą z branży budowlanej w tym gronie jest czołowy producent okien do poddaszy - firma VELUX. Zaangażowanie w sponsoring tego ważnego wydarzenia wynika z głębokiego przekonania przedstawicieli firmy, że to właśnie budownictwo ma szanse odegrać istotną rolę w ochronie środowiska. W 2009 roku firma VELUX ogłosiła swoją strategię klimatyczną, w ramach której planuje ograniczenie własnej emisji CO2 do 2020 roku aż o 50 % i planuje na ten cel przeznaczyć blisko 54 mln euro.

"Największym wyzwaniem przyszłości są problemy energetyczne i zmiany klimatu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, ze około 40% światowego zużycia energii pochłania eksploatacja budynków. Zatem przez zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych materiałów budowlanych możemy wpłynąć na ograniczenie emisji CO2. Warto dodać, że są to technologie już ogólnie dostępne, dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie"-  tłumaczy Lidia Mikołajczyk-Gmur, Dyrektor Generalny VELUX Polska.

 

 

Celem firmy podczas COP 15 będzie przekonanie delegatów do włączenia tematu budownictwa do planowanych dyskusji. VELUX podjął w tym celu szereg działań edukacyjnych promujących zrównoważone budownictwo przyszłości. W pawilonie zwanym VELUX House, który jest jednocześnie wyjściem z terenu obrad, będzie prezentować nowoczesne rozwiązania służące ograniczeniu zużycia energii w budynkach, a także wytwarzaniu przez nich energii. Pawilon ekspozycyjny ma konstrukcję modułową i stanowi podobnie jak wcześniejszy projekt VELUX SOLTAG przykład budownictwa, które może być wykorzystywane do tworzenia ekologicznych nadbudów na istniejących budynkach. Ponadto VELUX jest jednym z organizatorów "Energy Tours" - wycieczek ekologicznych dla delegatów, w ramach których zaprosi uczestników COP 15 do ostatnio wybudowanego zero emisyjnego budynku Green Lighthouse. Ten uniwersytecki budynek powstał przy udziale architektów firmy VELUX i we współpracy z Ministerstwem Nauki, Technologii i Innowacji oraz miastem Kopenhaga. Wyróżnia się ciekawą architekturą, ale co najważniejsze neutralną emisją CO2. Jest to możliwe dzięki właściwie usytuowanym oknom, bateriom solarnym, które podgrzewają wodę i wspierają jego ogrzewanie oraz ogniwom fotowoltanicznym, które produkują energię elektryczną. VELUX będzie także uczestnikiem wystawy "Bright Green Expo" (12-13 grudnia), podczas której uczestnikom COP 15 zostaną przedstawione działania firm podjęte jako odpowiedź na zmiany klimatu. Prezentowane projekty (m.in. budynek SOLTAG) będą okazją do zapoznania się z różnorodnymi eko-rozwiązaniami w technologii w obszarze budownictwa.
 
Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Kamińska, PR Manager, VELUX Polska
Telefon: (+48 22) 33 77 053, (+48) 502 410 414

 

 

E-mail: Agnieszka.Kaminska@VELUX.com