Warszawa,
28
marca
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX chce zostać najbezpieczniejszym miejscem pracy

W 2010 roku średnia liczba wypadków przy pracy w 27 fabrykach Grupy VELUX na całym świecie spadła o 20 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to odnotowano tylko 5,6 wypadków na milion przepracowanych godzin.

Firma planuje dalsze zmniejszenie liczby wypadków i zamierza do 2014 roku ograniczyć ich ilość do 1,5 na milion roboczogodzin.

Obecnie w Grupie VELUX ma miejsce średnio 4,5 wypadku na milion przepracowanych godzin. Dla porównania, w Danii, średnia dla przemysłu wynosi około 20-25 tego rodzaju zdarzeń na milion roboczogodzin. W Polsce wskaźnikiem wykorzystywanym przez GUS jest liczba wypadków na 1000 pracowników, która w pierwszych trzech kwartałach 2010 r. dla sektora przetwórstwa przemysłowego wyniosła 9,01*

Aby osiągnąć ten ambitny cel Grupa VELUX rozpoczęła dwuletni projekt we współpracy z amerykańską firmą DuPont, która specjalizuje się w doradzaniu przedsiębiorstwom w zakresie bezpieczeństwa. Dogłębnej analizie zostaną poddane procedury i środki ostrożności, zarówno w zakresie konserwacji i obsługi maszyn produkcyjnych, jak też zachowań w miejscu pracy. 

„Stworzenie bezpiecznego miejsca pracy to długi proces wymagający zmiany myślenia i kultury pracy oraz ogromnych starań ze strony pracowników różnego szczebla. Świadomość procedur bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych sposobów zapobiegania wypadkom. W fabrykach VELUX w Polsce przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest jednym z elementów uwzględnianych w systemie wynagrodzeń.” – tłumaczy Lidia Mikołajczyk Gmur,  Dyrektor Generalna VELUX Polska

Jedna trzecia fabryk firmy VELUX w 2010 roku nie odnotowała ani jednego wypadku w pracy, co pokazuje, iż osiągnięcie zaplanowanego do 2014 roku planu jest jak najbardziej możliwe. „W naszej fabryce jak na razie udało się uniknąć wypadku przez cały miesiąc luty. Z tej okazji każdy pracownik świętował tę okazję słodkim poczęstunkiem - ciastem. Jeśli na którymś z wydziałów produkcyjnych uda się uniknąć wypadku przez dwanaście miesięcy – zapraszam wszystkich jego pracowników na uroczysty obiad!” – deklaruje Tomasz Gajewski, Dyrektor fabryki VELUX w Gnieźnie.

* Raport GUS: Wypadki przy pracy w I—III kwartale 2010 r.