Warszawa,
16
marca
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Polskie fabryki okien VELUX mają znaczący wkład w redukcję emisji CO2

Grupa VELUX publikuje wyniki dorocznego raportu na temat emisji CO2 do atmosfery. W 2010 r. emisja CO2 w Grupie VELUX wyniosła 109 700 ton, o 13 proc. więcej niż w 2009 r. Powodem rosnącej emisji był wzrost produkcji oraz długa zima.
 

Aż 20 proc. spośród planowanych w Grupie VELUX redukcji emisji CO2 przypada na Polskę. Dzięki inwestycji w kocioł grzewczy na biomasę w Gnieźnie VELUX ograniczy emisję CO2 do atmosfery o blisko 4 tysiące ton dwutlenku węgla rocznie. Jest to jedna z inwestycji, które pozwolą osiągnąć założenia strategii klimatycznej. „W naszej strategii zobowiązaliśmy się do ograniczenia emisji z 2007 roku o 20 proc. do roku 2012 i o 50 proc. do 2020 r. Pomimo, że ubiegłoroczne wyniki są dla nas niezadowalające, jesteśmy przekonani, że uda nam się osiągnąć cel redukcji całkowitej emisji CO2 w Grupie VELUX.” – mówi dyrektor Grupy VELUX, David P. Meyer.Podstawową przyczyną wzrostu emisji CO2­ w 2010 r. okazała się zima, która w wielu krajach Europy okazała się długa i ciężka. Spowodowało to wzrost zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w procesach produkcyjnych – zwłaszcza do suszenia drewna. Ponadto, zwiększenie emisji było spowodowane wzrostem produkcji, który spółki Grupy VELUX odnotowały w 2010 roku. Tymczasem, inwestycje których celem jest ograniczenie emisji CO2 nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w wynikach, ponieważ zostały one przeprowadzone w ciągu roku. Grupa VELUX przeznaczy 54 miliony euro na inwestycje, których celem jest redukcja emisji CO2. W 2010 r. zainwestowano 4 miliony euro, z czego ponad milion euro kosztowało uruchomienie kotła grzewczego na biomasę w Gnieźnie. W polskim zakładzie zmodernizowano system odciągu wiórów powstających podczas procesu obróbki drewna, które są spalane w nowym kotle. Instalacja pozwala na zaspokojenie 85 proc. zapotrzebowania zakładu na energię. W 2011 r. na proekologiczne inwestycje w całej Grupie koncern planuje wydać kolejne 5 milionów euro.W fabrykach Grupy VELUX wprowadzono również procedury oszczędności energii, które polegają przede wszystkim na promowaniu przyjaznych środowisku zachowań takich jak: wyłączanie maszyn podczas przerw w pracy, gaszenie niepotrzebnego oświetlenia, sprawdzanie czy filtry zasysające są czyste, używanie klimatyzacji tylko w razie potrzeby. Wprowadzenie zasad oszczędności energii ma pozwolić na oszczędności 2500 ton CO2 rocznie. Grupa VELUX od wielu lat prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, produkując energooszczędne okna i angażując się w edukację inwestorów. Firma podejmuje wiele inicjatyw, które mają na celu obniżenie zużycia energii oraz redukcję emisji CO2. Należą do nich m.in. optymalizacja pracy systemu filtrów odpowiedzialnych za odciąg wiórów poprzez redukcję wykorzystania sprężonego powietrza (kosztownego energetycznie), usprawnienie pracy sprężarek, inteligentna kontrola oświetlenia i wentylacji, system telekonferencji redukujący ilość podróży służbowych, czy ekologiczny system pakowania okien „CUBE”. W listopadzie 2010 r. firma VELUX Polska otrzymała od Fundacji Partnerstwo dla Środowiska certyfikat „Zielone Biuro” za proekologiczne praktyki stosowane w biurze.