Warszawa,
21
kwietnia
2016
|
11:45
Europe/Amsterdam

Grupa VELUX Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

LEAD

Grupa VELUX przystąpiła w marcu do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dołączenie do grona firm współpracujących z FOB zbiegło się z premierą polskiego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Grupy VELUX, będącej wiodącym eksporterem i producentem okien w Polsce. To jednocześnie pierwszy taki raport w branży stolarki okiennej w naszym kraju.

- mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu bez zaangażowania firm byłby bardzo ograniczony, praktycznie niemożliwy. Stąd tak ważna jest nasza współpraca z firmami w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od tego roku również z Grupą VELUX – największym producentem i eksporterem okien w Polsce. Ten rok wydaje się dla Grupy VELUX zupełnie wyjątkowy w kwestii CSR także z innego powodu – opublikowania pierwszego raportu o wpływie społecznym. To faktyczne potwierdzenie strategicznego podejścia spółki do zagadnień odpowiedzialnego biznesu, potwierdzenie wartości jaką dla firmy ma przejrzystość działań, dialog z interesariuszami, mierzenie i monitorowanie rozwoju firmy także w tym zakresie
- mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
— mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.
Społeczna odpowiedzialność to koncepcja, która stanowi podstawę naszej działalności biznesowej. W rozumieniu firmy VELUX CSR oznacza nie tylko kierunek wydawania pieniędzy, ale przede wszystkim sposób, w jaki je zarabiamy. Jako pierwsi w branży stolarki zdecydowaliśmy się na publikację raportu CSR, a także nawiązanie współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Chcemy przekonywać, że odpowiedzialność społeczna jest ważną częścią biznesu i może przynosić realne korzyści dla przedsiębiorstwa. Naszą ambicją jest edukacja kluczowych interesariuszy w tym obszarze
— mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

Oficjalne przystąpienie Grupy VELUX do Programu Partnerstwa FOB odbyło się 31 marca w Kinie Muranów w Warszawie podczas ogłoszenia 14. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Znalazły się w nim również dwie praktyki Grupy VELUX – Program ciągłego doskonalenia w pracy oraz Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy VELUX opiera się na zasadach Przedsiębiorstwa Modelowego, które zostały sformułowane w 1965 roku, przez jej założyciela duńskiego inżyniera Villuma Kann Rasmussena. Firma Modelowa, rozumiana jest jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji. Pierwszy polski raport CSR Grupy VELUX w kompleksowy sposób przedstawia działania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne firmy. W tym roku Grupa VELUX świętuje 75 rocznicę istnienia, co jest dobrą okazją do podsumowania aktywności firmy w obszarze odpowiedzialnego biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to działająca od 15 lat największa organizacja pozarządowaw Polsce, która zajmuje się propagowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. W ramach Programu Partnerstwa współpracuje z 50 firmami reprezentującymi różne branże, na rzecz szerzenia idei CSR w Polsce.

Informacje o Grupie VELUX

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl.