Warszawa,
07
sierpnia
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Oświadczenie VELUX w sprawie skargi do Komisji Europejskiej

Nie zgadzamy się z obrazem firmy VELUX przedstawianym przez firmę Fakro w związku ze złożoną skargą do Komisji Europejskiej. Prezentowane przez konkurenta zarzuty są według nas niezgodne z prawdą i prezentują naszą firmę w negatywnym świetle.
 

Firma VELUX, jako światowy lider w produkcji okien do poddaszy, zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie wszelkich przepisów i regulacji prawnych na wszystkich rynkach, na których działa. Już w połowie lat 90-tych Grupa VELUX wprowadziła kompleksowy program kontroli swoich działań pod kątem obowiązujących regulacji prawnych, stworzony w ścisłej współpracy z władzami oraz najbardziej cenionymi i doświadczonymi ekspertami w tej dziedzinie. Dlatego jesteśmy przekonani, że prezentowane zarzuty są bezpodstawne. Respektujemy obowiązujące przepisy i decyzję pozostawiamy odpowiedniemu organowi Unii Europejskiej. Wszelkie zapytania z lokalnych i europejskich urzędów antymonopolowych były i będą traktowane zawsze ze szczególną uwagą, a także były i będą rozpatrywane w duchu otwartej komunikacji, aby zademonstrować, że firma VELUX działa w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji. Firma VELUX zawsze udostępniała pełne informacje wszelkim instytucjom antymonopolowym i tym razem deklaruje gotowość do przekazania wszelkich informacji mających na celu pilne wyjaśnienie sprawy.
 
 
Dodatkowych informacji udziela:
Lidia Mikołajczyk-Gmur
Dyrektor Generalny VELUX Polska
Telefon: (+48 22) 33 77 000
E-mail: Lidia.Mikolajczyk@VELUX.com