Warszawa,
12
lipca
2016
|
16:30
Europe/Amsterdam

Oświadczenie w sprawie naruszenia dóbr osobistych Grupy VELUX przez firmę Fakro

W zaproszeniu na konferencję prasową organizowaną przez firmę Fakro (jednego z naszych konkurentów) w Warszawie w dniu 12 lipca 2016 roku, jak również w opisie konferencji opublikowanym na stronie internetowej centrum prasowego PAP, Fakro zawarło nieprawdziwe informacje na temat Grupy VELUX. Z zaproszenia i oświadczeń wygłaszanych publicznie przez Fakro można było wywnioskować, że nasz konkurent zamierza wykorzystać konferencję do prezentacji swoich nieprawdziwych założeń i twierdzeń, do których nie możemy i nie będziemy odnosić się w szczegółach, dopóki postępowanie przed Komisją Europejską nie zostanie zamknięte. Tym oświadczeniem pragniemy wyrazić nasz sprzeciw wobec metod postępowania stosowanych przez Fakro.

Pragniemy podkreślić, że Fakro już od 2008 roku dezinformuje opinię publiczną, jakoby Grupa VELUX ograniczała działalność Fakro w sposób niezgodny z prawem. Te zarzuty są nieprawdziwe. Grupa VELUX nie podejmowała i nie podejmuje działań sprzecznych z regułami konkurencji i nigdy nie stwierdzono wobec nas naruszeń prawa konkurencji. W Polsce, Unii Europejskiej i na innych rynkach Grupa VELUX rywalizuje z konkurentami, w tym z Fakro, na uczciwych rynkowych zasadach zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami.

W komunikacji firmy Fakro wielokrotnie pojawia się wątek postępowań toczących się przed Komisją Europejską. Faktem pozostaje jednak, że przeprowadzone przez Komisję Europejską skrupulatne kontrole praktyk gospodarczych Grupy VELUX nie doprowadziły nigdy do stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń ani nawet podejrzeń działań antykonkurencyjnych. W naszym przekonaniu działanie Fakro ma na celu oczernianie Grupy VELUX w oczach opinii publicznej. Postępowanie Fakro oceniamy jako nieuczciwe.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że już w 2008 roku Grupa VELUX została poddana wnikliwej i nieoczekiwanej kontroli przez Komisję Europejską, przeprowadzonej jednocześnie w kilku naszych siedzibach, w tym w centrali Grupy VELUX. Po szczegółowym dochodzeniu sprawa została zakończona przez Komisję, która nie stwierdziła naruszeń prawa konkurencji. W biuletynie informacyjnym Komisji Europejskiej wyjaśnione zostały główne powody, dla których zarzuty o działaniach antykonkurencyjnych VELUX nie zostały potwierdzone. Biuletyn jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2009_2_10.pdf

Do oświadczenia załączamy tłumaczenie dokumentu.

Od 2012 roku Komisja Europejska rozpatruje kolejną skargę złożoną przez Fakro. Komisja ponownie przeprowadziła wnikliwe dochodzenie, zbierając szczegółowe informacje o działaniach gospodarczych Grupy VELUX. Postępowanie ciągle trwa, ale jesteśmy przekonani, że zakończy się podobnymi wnioskami, jak poprzednie. Grupa VELUX w swej działalności kieruje się przepisami prawa, ale także wskazaniami całościowego wewnętrznego programu weryfikującego i zapewniającego zgodność z prawem konkurencji.

Przestrzegamy prawa i szanujemy instytucje stojące na jego straży. Dlatego Grupa VELUX kieruje się zasadą niekomentowania toczących się postępowań, w związku z czym nie będziemy odnosić się do trwającego dochodzenia Komisji Europejskiej. Grupa VELUX szanuje zasady prawa i bezstronność organów władzy. Jesteśmy przekonani, że upolitycznianie spraw z zakresu prawa konkurencji obniża rangę prawa i osłabia fundamenty europejskiego rynku wewnętrznego.

Wbrew twierdzeniom Fakro, Grupa VELUX wspiera rozwój polskiej produkcji. Grupa VELUX i spółki siostrzane są największym producentem i eksporterem okien w Polsce, zatrudniającym 3 500 osób, realizującym sprzedaż na eksport w wysokości blisko 1,5 miliarda zł, co stanowi około ¼ całego polskiego eksportu okien. Jesteśmy też aktywnym uczestnikiem polskiego życia społecznego. Od 2003 roku niezależne Fundacje VELUX przekazały ponad 85 mln zł na wsparcie różnych polskich organizacji społecznych.

Niniejszym oświadczeniem chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na stan faktyczny i zaapelować o obiektywizm i dystans wobec bardzo jednostronnych opinii naszego konkurenta. Jeśli byliby Państwo zainteresowani dalszymi informacjami, zwłaszcza na temat naszej działalności, zapraszamy do kontaktu.

Informacje o Grupie VELUX

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl.