Warszawa,
02
lutego
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nowa strategia klimatyczna - VELUX obniży emisję CO2 o 50%

Firma VELUX w ramach nowego programu ochrony klimatu stawia sobie ambitne cele. Deklaruje ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2012 roku, a do roku 2020 aż o 50 %.
 

Aby osiągnąć swoje zamierzenia w ciągu najbliższych kilku lat zainwestuje blisko 54 miliony euro w energooszczędne technologie.VELUX od lat prowadzi politykę chroniącą środowisko dbając o efektywne wykorzystywanie zasobów. Odpowiedzialność za otoczenie jest głęboko zakorzeniona w systemie wartości firmy oraz założeniach bycia firmą modelową. Nowa strategia odnosi się do dwóch rodzajów działalności: redukcji szkodliwego wpływu firmy na środowisko oraz wprowadzania ekologicznych ulepszeń w produktach.

„Stale koncentrujemy się na efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, wierzymy, iż teraz nadszedł czas ustalania konkretnych celów dla naszych wysiłków. Nasz klimat się zmienia i powstała potrzeba ograniczenia emisji CO2, aby dzięki temu zapobiegać globalnemu ociepleniu. Na wszystkich ciąży odpowiedzialność łagodzenia skutków zmian klimatycznych. My traktujemy ją bardzo poważnie, dlatego stworzyliśmy nową politykę ochrony środowiska będącą dla nas dużym wyzwaniem.” - mówi Jorgen Tang-Jensen, CEO Grupy VELUX.

Według analizy klimatycznej Grupy VELUX, emisja CO2 firmy w roku 2007 wyniosła 100 tysięcy ton. Obecnie VELUX intensyfikuje swoje działania proklimatyczne poprzez znaczące inwestycje w tę dziedzinę i jednocześnie stawia sobie ambitne cele.

Cel 1: Wzrost efektywności działań i produkcji.Około 95% emisji CO2 Grupy VELUX jest wynikiem procesów produkcyjnych. Inicjatywy obniżające tę ilość skupiają się głównie na obniżeniu zużycia energii przez park maszynowy. VELUX już obecnie wykorzystuje możliwości redukcji emisji CO2 i planuje udoskonalić kilka obszarów wpływających na poziom konsumpcji energii, jak: ogrzewanie hal produkcyjnych piecem na wióry będące odpadem z produkcji okien, optymalizacja pracy pomp zasysających wióry poprzez wykorzystanie sprężonego powietrza, usprawnienie pracy sprężarek.

Około 5% emisji CO2 jest generowane przez spółki handlowe VELUX oraz administrację. Także w tym obszarze zostaną wprowadzone działania, mające na celu zoptymalizowanie zużycia energii, jak: pomiary oszczędności energii, promowanie ekologicznych form podróżowania, efektywne wykorzystywanie papieru oraz zachęcanie do wszelkich przyjaznych środowisku inicjatyw.

Cel 2: Promowanie budownictwa neutralnego dla klimatu.„Staramy się maksymalnie ograniczyć emisję CO2 podczas procesów produkcyjnych, ale również pracujemy intensywnie nad dostarczaniem produktów, które pomagają innym w redukcji emisji CO2 w budynkach. Poprzez nasze produkty i sposób ich wykorzystania wspieramy ideę zrównoważonego budownictwa. Źródłem aż 40% całkowitej konsumpcji energii w Europie zachodniej są budynki. Zdecydowanie powinniśmy zmniejszyć ten poziom, a my jako producent materiałów budowlanych, bierzemy na siebie część odpowiedzialności za wykonanie tego zadania.” - mówi Lidia Mikołajczyk–Gmur - Dyrektor Generalny VELUX Polska.

Firma VELUX ma opracowaną wizję zrównoważonego budownictwa przyszłości. Aby ją przedstawić w ciągu dwóch następnych lat we współpracy z innymi firmami z branży, wybuduje sześć eksperymentalnych domów o zerowym bilansie emisji CO2. Domy będą poddawane regularnym pomiarom zużycia energii i ocenie klimatu wewnętrznego, a wyniki zostaną wykorzystane do rozwoju produktów VELUX. Koncept Domów Modelowych 2020 - Model Home 2020 - ma na celu stworzenie neutralnych klimatycznie budynków z optymalnym klimatem w pomieszczeniach, świeżym powietrzem i światłem dziennym.

Cel 3: Włączenie szacunku dla klimatu do strategii finansowej„Redukcja naszego wpływu na klimat jest ważną częścią społecznej odpowiedzialności firmy. Ponadto wierzymy, iż poprzez zaangażowanie w inwestycje przyjazne środowisku, pracujemy nad bardziej wydajną i oszczędną produkcją, zwiększamy rolę produktów VELUX oraz podkreślamy wizerunek firmy. Jesteśmy przekonani, iż szacunek dla klimatu jest ściśle związany z finansami firmy oraz daje nam przewagę konkurencyjną, nawet mimo tego, iż niektóre ekologiczne inwestycje mogą charakteryzować się dłuższym okresem zwrotu.” - mówi Lidia Mikołajczyk–Gmur - Dyrektor Generalny VELUX Polska.

Aby udokumentować swoje postępy, Grupa VELUX będzie publikować globalne wyniki ograniczania emisji CO2. Raport za roku 2008 będzie dostępny na stronie internetowej firmy pod koniec marca 2009.

 Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Kamińska

PR Manager, VELUX PolskaTelefon: (+48 22) 33 77 05, (+48) 502 410 414

E-mail: Agnieszka.Kaminska@VELUX.com