Warszawa,
16
czerwca
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Niewykorzystany potencjał słońca

VELUX widzi ogromny potencjał w energii słonecznej w Polsce, szczególnie, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program dotacji dla inwestorów indywidualnych na zakup i montaż kolektorów, na który przeznaczy 300 mln złotych.
 

Corocznie na Ziemię dociera ze Słońca 1500 razy więcej energii niż zużywa się na całym świecie. Gdyby na każdym domu w Europie zainstalować jeden kolektor słoneczny pozwoliłoby to ograniczyć emisję CO2 w takim samym stopniu jak zmniejszenie o 20 milionów liczby samochodów na europejskich drogach.

Jak wynika z doświadczeń VELUX, energia słoneczna nawet w umiarkowanym klimacie, w dobrze zaprojektowanym domu może wystarczyć nie tylko do ogrzania ciepłej wody i domu, ale również do produkcji energii elektrycznej. W domu modelowym Home for Life w Danii okna połaciowe umożliwiają ogrzanie pomieszczeń zimą, panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, a kolektory słoneczne pokrywają 65 proc. zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej. Budynek produkuje średniorocznie 60kWh/m2 energii, z czego blisko 10 kWh/m2 stanowi nadwyżkę.  

 

Inwestorzy zwracają szczególną uwagę na parametry techniczne, które są coraz częściej porównywalne. Ważny jest również estetyczny i trwały sposób montażu kolektorów, a także możliwość maksymalnego wykorzystania dostępnej połaci dachu np. poprzez instalację w zestawie z oknami – mówi Sławomir Łyskawka, dyrektor techniczny VELUX Polska. Przy konfiguracji instalacji i obliczaniu wielkości zbiornika na wodę należy przemnożyć liczbę mieszkańców przez 50 litrów, bo tyle ciepłej wody zużywa średnio każdy z nas w ciągu jednego dnia. Dodatkowo, trzeba wziąć pod uwagę usytuowanie dachu względem słońca a także kąt jego nachylenia. Na każdą osobę w mieszkaniu powinno przypadać średnio 1,5 m2 powierzchni kolektora. Szacuje się, że koszt inwestycji zwróci się średnio po 6-8 latach, a to zależy od wcześniej stosowanego źródła ogrzewania, a także tego ile wody zużywamy. Warto pomyśleć o kolektorach już na etapie projektowania domu, ponieważ ewentualne przeróbki instalacji mogą być kosztowne – dodaje Sławomir Łyskawka.   Dzięki dotacjom okres zwrotu z inwestycji może być jeszcze krótszy.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz pierwszy uruchamia program wspierający wykorzystanie energii odnawialnych skierowany do inwestorów indywidualnych. W latach 2010-2014 będą oni mogli skorzystać z 300 milionów złotych przeznaczonych na dotacje, które pokryją 45 proc. kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Do dofinansowania będą się kwalifikowały koszty w wysokości 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu programowi kolektory słoneczne staną się powszechne w całej Polsce, co pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na energię z tradycyjnych źródeł, a także ograniczyć emisję CO2 – mówi Witold Maziarz, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

Szacuje się, że do 2050 r. światowe zużycie energii elektrycznej wzrośnie o dwie trzecie. Tymczasem, całkowite zasoby paliw kopalnych są ograniczone – dotyczy to również energii jądrowej, której produkcja oparta jest na wykorzystaniu złóż uranu.   Słońce jest naszym największym, naturalnym źródłem energii, niewyczerpanym przez około 5 miliardów lat. Energia wypromieniowywana rocznie przez Słońce wielokrotnie przekracza całe ziemskie zasoby paliw – mówi profesor Dorota Chwieduk z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Średnio rocznie instalacje do podgrzewania ciepłej wody użytkowej mogą zaspokoić około 60 proc. wymagań grzewczych – dodaje profesor Dorota Chwieduk.

 

 

Wiecej informacji udziela:
Agnieszka Kamińska
Telefon: (+48 22) 33 77 053
E-mail: Agnieszka.Kaminska@VELUX.com