Warszawa,
20
lutego
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Jak skutecznie walczyć z infekcjami? – zadbaj o dobry klimat wewnętrzny

Podsumowanie

Nasza odporność na antybiotyki staje się faktem. W opublikowanym niedawno artykule dr Richard Hobday, autorytet w dziedzinie badań nad światłem słonecznym, przekonuje, że naszą kluczową bronią powinno być zapewnienie zdrowego klimatu wewnątrz budynków.

Bakterie odporne na leki oraz trudne do zwalczenia patogeny stanowią rosnące zagrożenie dla zdrowia ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), świat zmierza w kierunku ery poantybiotykowej, w której lekarstwa na wiele popularnych dziś infekcji, wkrótce mogą okazać się nieskuteczne.

Problem ten wyjaśnia na łamach naukowego magazynu „Journal of Hospital Infection” dr Richard Hobday. Autor artykułu o zdrowiu w XXI w. („The Healing Sun: Sunlight and Health in the 21st Century”) ostrzega, że musimy działać efektywniej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. Jako skuteczne rozwiązanie wskazuje ulepszanie klimatu wewnątrz budynków.

Światło dzienne i świeże powietrze zabijają zarazk

i30 proc. współczesnych budynków nie zapewnia zdrowych warunków klimatycznych, a to właśnie ich brak jest związany z występowaniem wielu chorób zakaźnych narażających na szwank zdrowie ludzi. Informacje te są tym bardziej niepokojące, że blisko 90 proc. naszego czasu spędzamy wewnątrz pomieszczeń.

„Zanim odkryto antybiotyki, wysoki poziom wentylacji oraz dostęp do światła dziennego były ważnymi metodami zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji. Współcześnie nie kładzie się już takiego nacisku na zapewnienie zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Przepisy z reguły promują dobrze wyizolowane i szczelne budynki, które oferują lepsze warunki energetyczne niż starsze obiekty, jednak nie gwarantują odpowiedniego dostępu do światła słonecznego i świeżego powietrza, co zwiększa ryzyko rozprzestrzenienia infekcji” – tłumaczy dr Richard Hobday. „W przyszłości, aby skutecznie walczyć z infekcjami, będziemy musieli zwracać większą uwagę na tworzenie zdrowego klimatu wewnątrz budynków, gdyż spędzamy w nich bardzo dużo czasu. Aby to osiągnąć potrzebny będzie znacznie wyższy, niż obecnie, poziom wiedzy” – dodaje.

Należy zaostrzyć przepisy

Nie tylko dr Richard Hobday wyraża swoje obawy w tej kwestii. Również eksperci VELUX, czołowego producenta okien dachowych, z niepokojem obserwują, jak na przestrzeni dziesięcioleci zmieniał się klimat wewnątrz budynków.

„Głównym problemem jest brak nacisku na tworzenie budynków o zdrowym klimacie wewnętrznym. Jednym ze sposobów na zwiększenie świadomości społecznej jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych wytycznych w zakresie świeżego powietrza oraz dostępu do światła dziennego w budynkach. W chwili obecnej są one niewystarczające” – wyjaśnia Monika Kupska-Kupis, architekt z firmy VELUX. „Sytuacja ta dotyczy zarówno nowych budynków, jak i renowacji już istniejących obiektów, z których większość będzie w użytkowaniu jeszcze przez wiele lat” – dodaje.

Warto podkreślić, iż Polacy dostrzegają duży wpływ światła dziennego na ich zdrowie, co deklaruje 85 proc. respondentów biorących udział w ogólnopolskim badaniu2 przeprowadzonym przez PBS na zlecenie VELUX. Ponad połowa z nas (63,4 proc.) docenia rolę światła dziennego w poprawie nastroju. Zauważamy również jego wpływ na obniżanie objawów depresji (42,6 proc.) czy efektywniejsze uczenie się (30 proc.). Co trzeci badany chciałby zwiększyć liczbę lub powierzchnię okien w swoim domu.

Na pozytywne działanie światła dziennego zwraca uwagę również dr Paweł Opatczyk, specjalista medycyny rodzinnej z Centrum Medycznego ENEL-MED - „Lepsze samopoczucie, poprawa nastroju, redukcja objawów depresji, korzystne oddziaływanie na wzrok – to efekty wpływu światła naturalnego na ludzki organizm. Dlatego powinniśmy dbać o zapewnienie jak najlepszego dostępu do naturalnego światła w naszych domach” – komentuje.


Skutki niewłaściwego klimatu w pomieszczeniach

Nieodpowiedni klimat wewnątrz budynków – z niewystarczającą ilością światła dziennego oraz świeżego powietrza – wiąże się z licznymi konsekwencjami, które wpływają na nasze zdrowiei samopoczucie: ryzyko chorób związanych z wilgotnością powietrza, takich jak: astma, alergie, kaszel czy chrapanie, ryzyko Syndromu Chorego Budynku (SBS) skutkującego chorobami somatycznymi, ryzyko Sezonowych Zaburzeń Afektywnych (SAD), czyli tzw. „depresji sezonowej”, obniżenie poziomu zdrowia psychicznego i wydolności umysłowej,zmniejszona zdolność do nauki, obniżona produktywność.
 

dr Richard Hobday: autorytet naukowy w dziedzinie badania wpływu światła słonecznego na zdrowie i życie ludzi w budynkach, członek International Light Association, autor publikacji: The Healing Sun: Sunlight and Health in the 21st Century (2000), oraz The Light Revolution: Health Architecture and the Sun (2006).


1  Źródło: VELUX Daylight, Energy and Indoor Climate Basic Book, 2nd edition  June 2010.2 Badanie: „Znaczenie zdrowotne światła dziennego w domu w świadomości Polaków” zostało przeprowadzone przez PBS na zlecenie firmy VELUX, w ramach ogólnopolskiego badania Omnibus przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18 lat i więcej (n=ok.1000). Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich CAPI w dniach 02-04.08.2013 roku.