Warszawa,
23
lutego
2016
|
13:35
Europe/Amsterdam

ISO 50001 dla polskich fabryk VELUX

LEAD

Grupa VELUX w Polsce przeszła pozytywnie audyt energetyczny i w lutym br. jako pierwsza wśród wiodących producentów okien w Polsce otrzymała certyfikaty ISO 50001 dla swoich zakładów. Spełniła tym samym wymogi dyrektywy unijnej w sprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Polskie fabryki VELUX zlokalizowane w Gnieźnie i Namysłowie przygotowywały się do audytu intensywnie od początku 2015 roku. Wówczas rozwiązania związane z systemem zarządzania energią były dostosowywane do wymagań ściśle związanych z ISO 50001.

- mówi Jerzy Pęczak, dyrektor fabryki okien VELUX w Gnieźnie.
Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnie z wymogami ISO 50001 to proces długotrwały, który powinien zostać rozłożony na kilka lat. W przypadku fabryki w Gnieźnie już przy okazji wprowadzania na rynek okien Nowej Generacji, czyli od 2013 roku, podjęliśmy szereg działań związanych z poprawą efektywności energetycznej, a wśród nich kluczowa była wymiana parku maszynowego
- mówi Jerzy Pęczak, dyrektor fabryki okien VELUX w Gnieźnie.

ISO 50001 to czwarty certyfikat, który mają na swoim koncie fabryki VELUX w Polsce. Pozostałe to certyfikat jakości ISO 9001 oraz ISO 14001 zgodności produkcji z zasadami ekologii, jak również OHSAS 18001 z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy – wszystkie są ze sobą zintegrowane. Fabryki posiadają również wdrożone i certyfikowane systemy kontroli pochodzenia produktu – FSC i PEFC. Drewno wykorzystywane do produkcji okien VELUX pochodzi w ogromnej większości (96 proc.) z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wdrożenie systemu ISO 50001 w fabrykach VELUX oznacza stałą i systematyczną koncentrację na efektywności energetycznej wszystkich procesów operacyjnych, maszyn, sprzętu itd., jak również podnoszenia świadomości pracowników poprzez system szkoleń.

Za takim rozwiązaniem przemawiają z jednej strony wymogi unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej*, z drugiej solidne argumenty ekonomiczne.

– komentuje Jørgen M. Laursen, dyrektor fabryki okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie.
Spodziewamy się, że systematyczne zarządzanie energią szybko się zwróci. W ciągu pierwszego roku po jego wdrożeniu mamy nadzieję uzyskać na rachunkach za energię oszczędności rzędu 5-10 procent, i to bez zbytniego wysiłku, na przykład skracając czas pracy naszych maszyn w trybie gotowości i przestoju oraz usprawniając mechanizmy kontroli energii operacyjnej. W perspektywie kilku najbliższych lat chcemy osiągnąć oszczędności na poziomie kolejnych 10 procent, na przykład ustalając wymagania dotyczące efektywności energetycznej nowego sprzętu oraz przeprowadzając regularnie przeglądy projektów technologicznych pod kątem zużycia energii
– komentuje Jørgen M. Laursen, dyrektor fabryki okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie.

Tego, jak ogromny potencjał ma system zarządzania energią, dowiódł projekt pilotażowy przeprowadzony w fabrykach VELUX w Niemczech w latach 2013–2014. Ograniczenie czasu pracy maszyn w trybie gotowości, eliminacja wycieków sprężonego powietrza i zastąpienie samochodów ciężarowych z silnikami diesla samochodami napędzanymi energią elektryczną, co poprawiło również jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, to tylko kilka z działań, dzięki którym uzyskano roczne oszczędności w wysokości blisko 200 000 euro i 700 ton CO2 w okresie próbnym.

Warto również podkreślić, iż działania w polskich fabrykach są częścią globalnej strategii Grupy VELUX ogłoszonej w 2009 roku. Grupa postawiła sobie za cel ograniczenie o połowę emisji CO2 w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2007. Założenia te przewyższają unijne cele w tym zakresie o 15%, a w roku 2014 Grupa wyprzedziła je o jakieś siedem lat. Emisję ograniczono dzięki poważnym zmianom w zużyciu energii, na przykład dzięki zainstalowaniu kotłów na biopaliwa zamiast tych na ropę czy gaz. Kolejnym krokiem do osiągnięcia celów w zakresie emisji CO2 jest właśnie wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001.

Według badania ISO Survey* w Polsce w latach 2011-2014 certyfikat ISO 50001 uzyskało 74 firmy. Liderem w tym zakresie są Niemcy, gdzie w tym samym okresie wydano 7054 certyfikaty. Do nielicznego grona w Polsce dołączyła właśnie firma VELUX reprezentująca branżę stolarki okiennej.

Informacje na temat unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

  • Do końca 2015 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa europejskie powinny były spełnić wymagania unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive, EDD).
  • Dyrektywa wymaga, aby uprawniony audytor co cztery lata przeprowadzał w przedsiębiorstwie audyt energetyczny.
  • Alternatywą do audytów energetycznych jest posiadanie systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001.
  • Dyrektywa obejmuje całość przedsiębiorstwa, w tym bryły budynków, systemy, procesy i transport.

Projekt ustawy nawiązujący do wymogu unijnej dyrektywy jest w procesie legislacji i możemy się spodziewać, iż w niedalekiej przyszłości będzie obowiązywał również w Polsce.

* ISO Survey to badanie zliczające liczbę certyfikatów ISO wydawanych przez jednostki certyfikujące, akredytowane przez International Accreditation Forum (IAF). Szczegółowy raport pod linkiem http://www.iso.org/iso/iso-survey

Informacje o Grupie VELUX

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl.