Warszawa,
04
listopada
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Grupa VELUX partnerem strategicznym Green Growth Leaders

Jako jedna z kluczowych firm działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, Grupa VELUX przyjęła rolę partnera strategicznego niezależnej, międzynarodowej inicjatywy Green Growth Leaders (Liderzy Zielonego Rozwoju). 

​Green Growth Leaders zrzesza miasta, regiony, kraje i korporacje o wspólnej wizji budowy prosperujących, „zielonych” gospodarek i społeczności oraz zapewnienia lepszego jutra dla przyszłych pokoleń. Inicjatywa ta ma zidentyfikować potencjał i korzyści „zielonej” gospodarki oraz pełni rolę doradcy dla instytucji politycznych w tym zakresie. Green Growth Leaders reprezentuje najważniejsze kraje zorientowane na „zielony” rozwój, a w skład Rady Green Growth Leaders wchodzą przedstawiciele świata polityki, nauki oraz biznesu zaangażowani w propagowanie rozwiązań korzystnych dla środowiska, w tym m.in. przedstawiciel ONZ Yvo de Boer, Lord Anthony Giddens z London School of Economics, czy Nobuo Tanaka z Międzynarodowej Agencji Energii.


Grupa VELUX zdecydowała się na dołączenie do Green Growth Leaders ze względu na wspólne cele – dbałość o środowisko naturalne oraz zrównoważony rozwój. Najlepszym dowodem na to, że VELUX poszukuje rozwiązań przyszłości w budownictwie mieszkaniowym jest eksperyment Model Home 2020. Zgodnie z jego założeniami w 5 krajach Europy powstaje 6 nowoczesnych i ciekawych pod kątem architektonicznym budynków – domów aktywnych, które są neutralne dla środowiska i wyróżniają się wysokim komfortem mieszkania.


„Grupa VELUX angażuje się w inicjatywy takie jak Green Growth Leaders ponieważ budynki odgrywają bardzo istotną rolę w zrównoważonym rozwoju. Są one odpowiedzialne za 40% całkowitego zużycia energii, spędzamy w nich 90% naszego czasu, a aż 30% z nich nie oferuje zdrowych, optymalnych warunków do mieszkania. Jednym z nadrzędnych celów VELUX jest poszukiwanie rozwiązań korzystnych nie tylko dla klimatu, ale przede wszystkim dla mieszkańców i użytkowników budynków.” – wyjaśniła Lidia Mikołajczyk-Gmur, Prezes VELUX Polska.


W ramach swojej działalności Green Growth Leaders w października tego roku w Kopenhadze odbyła się konferencja „Take Lead”. Jej celem było opracowanie, a następnie zaprezentowanie opinii publicznej wizji zrównoważonej gospodarki. W ramach konferencji VELUX był gospodarzem warsztatów poświęconych zrównoważonemu rozwojowi w budownictwie mieszkaniowym.