Warszawa,
27
marca
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Dołącz do „Biegu Europejskiego” i pomóż innym

Podsumowanie

Firma VELUX wesprze wybraną, gnieźnieńską organizację lub inny projekt społeczny służący mieszkańcom Gniezna przekazując kwotę 10 zł. za każdego uczestnika „Biegu Europejskiego”, którego 10. edycja odbędzie się w Gnieźnie już 14 kwietnia.

Wśród pracowników fabryki VELUX w Gnieźnie trwa proces selekcji podmiotu najbardziej potrzebującego pomocy w mieście i jego okolicach. Wybrana jeszcze przed rozpoczęciem „Biegu Europejskiego” 14 kwietnia organizacja otrzyma wsparcie finansowe, którego wysokość będzie uzależniona od ilości osób, które wezmą udział w biegu. Z okazji dziesięciolecia tego wydarzenia sportowego Fundacja pracownicza firmy VELUX postanowiła w szczególny sposób wesprzeć lokalną społeczność przekazując symboliczne 10 zł. za każdego uczestnika biegu na rzecz wybranej przez pracowników VELUX organizacji.
 
„Gorąco zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji biegu, w której licznie wystartują także nasi pracownicy. Mamy nadzieję, że szczytny cel zmotywuje jak największą liczbę biegaczy do udziału w tym ważnym wydarzeniu sportowym w naszym regionie” – powiedział Jerzy Pęczak, Dyrektor NB Polska, fabryki okien VELUX w Gnieźnie.
Mająca siedzibę w Gnieźnie spółka produkcyjna VELUX – NB Polska, która od lat bierze czynny udział w życiu mieszkańców miasta, a także od wielu lat jest głównym sponsorem „Biegu Europejskiego”. W wydarzeniu co roku startuje grupa pracowników, dla których bieganie jest pasją. W tym roku firma VELUX planuje także przyznanie nagród specjalnych najstarszemu i najmłodszemu uczestnikowi „Biegu Europejskiego”, którzy biorą w nim udział od przynajmniej trzech lat.
 
„Jesteśmy dumni z faktu, że część wypracowanego przez VELUX zysku jest przeznaczana na cele charytatywne. Działalność ta jest głęboko zakorzeniona w misję firmy modelowej, czyli takiej, która chce być wzorem dla innych przedsiębiorstw m.in. w zakresie odpowiedzialności społecznej”  - powiedziała Lidia Mikołajczyk-Gmur, Dyrektor Generalny VELUX Polska.
 
Właścicielem i głównym udziałowcem Grupy VELUX są fundacje Villum Kann Rasmussen Foundation oraz VELUX Foundation, które prężnie działają w Polsce wspierając wiele programów naukowych, kulturalnych i społecznych. W 2011 roku kwota dotacji fundacji w Polsce przekroczyła 8 mln złotych. Od 2004 roku fundacje VELUX w Polsce przekazały łącznie na cele charytatywne i społeczne ponad 34 mln zł. Dotacje otrzymały między innymi: Fundacja Barka z Poznania, Fundacja Dzieci Niczyje, SOS wioski dziecięce. Fundacja pracownicza VELUX co roku wspiera osoby zatrudnione w fabryce VELUX w Gnieźnie i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych, a także pomaga w edukacji ich dzieci.
 
Bieg Europejski w Gnieźnie organizowany jest przez Klub Sportowy Altom od 2003 roku. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w regionie, które popularyzuje zdrowy styl życia.  Biorą w nim udział zarówno sportowcy jak i amatorzy. Trasa biegu liczy 10 km. W 2011 roku bieg ukończyło ponad 660 osób.
 
Zdjęcie: Klub Sportowy ALTOM