Warszawa,
06
marca
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Czy zmianom klimatu można przeciwdziałać?

Wypracowane podczas 3-dniowej konferencji naukowej postulaty posłużą jako punkt wyjścia do dyskusji podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 15.
 

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla dr RK Pachauri, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barosso oraz premier Danii Anders Fogh Rasmussen to tylko niektórzy z prelegentów międzynarodowego kongresu naukowego „Zmiana klimatu: zagrożenia globalne, wyzwania i decyzje" rozpoczynającego się 10 marca w Kopenhadze.

Wypracowane podczas 3-dniowej konferencji naukowej postulaty posłużą jako punkt wyjścia do dyskusji podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 15. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z prekursorskim przedsięwzięciem firmy VELUX – Model Home 2020 - promującym budownictwo aktywne, zwiedzając wystawę poświęconą projektowi, a także konsultując się z ekspertami VELUX.
 
 W czasie blisko 60 posiedzeń, klimatolodzy z ponad 70 krajów zajmą się wszystkimi obszarami nauk o zmianach klimatycznych, począwszy od aspektów technicznych, aż do prawa i polityki. VELUX nie bez powodu bierze aktywny udział w międzynarodowej dyskusji na rzecz ochrony środowiska. Firma ta od lat ustala ekologiczne trendy w efektywnym wykorzystaniu energii w budownictwie. Udział ekspertów VELUX w kongresie pozwala jej na zaprezentowanie światowym klimatologom własnych, nowatorskich rozwiązań domu aktywnego, stanowiącego alternatywę dla popularnych w ostatnim czasie domów pasywnych.

VELUX swój projekt domów aktywnych nazwał Model Home 2020 wierząc, że może one stać się wzorem dla budownictwa przyszłości. Koncepcja obejmuje sześć domów modelowych zaprojektowanych tak, aby zapewniały one optymalne warunki mieszkalne, swobodny dostęp światła i powietrza, a także pozostawały neutralne dla środowiska. W zaprojektowanych domach zastosowano innowacyjne energooszczędne produkty VELUX. Między innymi są to okna połaciowe, które dzięki bardzo dobrym parametrom izolacyjnym, wykorzystaniu naturalnej wentylacji oraz możliwości oświetlenia pomieszczenia są źródłem pasywnego ogrzewania słonecznego, a także pozwalają na oszczędzanie energii elektrycznej. Projekty domów modelowych uwzględniają również zastosowanie kolektorów VELUX, wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania systemu grzewczego. Mogę one pokryć nawet 70% zapotrzebowania na ciepłą wodę, jednocześnie zapewniając średni roczny uzysk energii na poziomie większym niż 525 kWh/m2. We wszystkich domach modelowych będą mieszkały rodziny, co pozwoli na monitorowanie rzeczywistego poziomu zużycia energii oraz warunków panujących wewnątrz. Szczegółowe badania posłużą do wprowadzania ulepszeń w przyszłości. Budowa pierwszego domu Model Home 2020 w Arhus w Danii zostanie zakończona już za kilka tygodni.

„Nasza firma zdecydowała się na aktywny udział w kongresie, a także finansowe wsparcie wydarzenia, ponieważ chce przyczynić się do opracowania globalnej strategii na rzecz ochrony klimatu bez pominięcia ważnego obszaru, jakim jest budownictwo. Pokazujemy szerokie możliwości ograniczenia zużycia energii w domach i dzielimy się naszymi nowatorskimi rozwiązaniami.” - przekonuje Lidia Mikołajczyk – Gmur, Dyrektor Generalny VELUX Polska.

Więcej informacji o kongresie na stronie: http://climatecongress.ku.dk


Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Kamińska