Warszawa,
26
marca
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Bardzo dobry rok dla Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce

Podsumowanie

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce odnotowały w ubiegłym roku ponad 13 proc. wzrost wartości produkcji. Dzięki inwestycjom o wartości 250 mln zł rozpoczętym w 2011 roku, Grupa VELUX umocniła swoją pozycję na rynku okien w Polsce.​

Grupa VELUX i spółki siostrzane osiągnęły w 2013 roku wartość produkcji na poziomie ponad 1,3 mld zł, co stanowi 13 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Taki wynik finansowy plasuje Grupę VELUX i spółki siostrzane na pozycji największego producenta i eksportera okien w Polsce. Grupa VELUX i spółki siostrzane zatrudniają dziś w Polsce ponad 3100 pracowników. W ubiegłym roku stworzono razem we wszystkich spółkach 295 nowych miejsc pracy, co oznacza ponad 9 proc. wzrost poziomu zatrudnienia.

Znacząca rola Grupy VELUX w Polsce

Grupa VELUX odgrywa dzisiaj w naszym kraju coraz większą rolę. Firma posiada trzy duże fabryki zlokalizowane w Gnieźnie (okien i okuć) i Namysłowie (okien). We wszystkich zakładach produkcyjnych zachowane są najwyższe standardy jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Biuro handlowe, odpowiedzialne za sprzedaż i marketing, znajduje się w Warszawie.Grupa VELUX jest również znaczącym inwestorem w Polsce. W ciągu ostatnich dwóch lat producent okien dachowych zainwestował ponad 250 mln zł – głównie w rozwój nowych technologii. Inwestycja ta była związana z modernizacją fabryk w Gnieźnie i Namysłowie oraz dostosowaniem ich do produkcji okien VELUX Nowej Generacji. Była to największa inwestycja w ponad 20-letniej historii VELUX w Polsce. Zmodernizowane fabryki zaliczają się obecnie do największych i najnowocześniejszych zakładów w sektorze stolarki budowlanej, a produkowane w nich okna wyznaczają nowe standardy na rynku. 

 „Od kilku lat obserwujemy tendencję do wyboru bardziej zaawansowanych rozwiązań pod względem energooszczędności, funkcjonalności i wzornictwa. Dlatego pod koniec marca wprowadzamy do sprzedaży ulepszoną gamę okien dachowych Nowej Generacji, obejmującą pięć nowych typów. Ta najszersza w historii firmy oferta to odpowiedź na potrzeby naszych klientów” – podkreśla Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

67 mln zł na wsparcie polskich organizacji społecznych

VELUX angażuje się również w życie społeczności lokalnych oraz wspiera działalność organizacji społecznych w Polsce poprzez dotacje przyznawane przez Fundacje VELUX. W sumie od 2003 roku przekazały one 18 organizacjom społecznym ponad 67 mln zł na realizację inicjatyw związanych z ochroną socjalną, niwelowaniem różnic społecznych, możliwością rozwoju osób bezradnych, wykluczonych z powodu ich niepełnosprawności czy ubóstwa. Wśród organizacji, które otrzymały dotacje znalazły się m.in.: Fundacja Barka, SOS Wioski Dziecięce, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Dzieci Niczyje i wiele innych.

VKR Holding A/S – wyniki finansowe

Grupa VELUX jest częścią VKR Holding A/S, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdującej się w całości w rękach fundacji i rodziny. Wyniki finansowe Grupy VELUX są uwzględnione w skonsolidowanych rachunkach holdingu VKR. W 2013 roku obroty holdingu VKR wyniosły 2,2 mld EUR, a zysk netto 105,7 mln EUR. Holding VKR skupia firmy z branży okien dachowych i świetlików, okien pionowych, energii solarnej, wentylacji i klimatyzacji, które w sumie zatrudniają ok. 14 500 pracowników w ponad 40 krajach na świecie.