Warszawa,
13
czerwca
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Aplikuj o grant na cele społeczne od Fundacji VELUX

Do 1 lipca br. polskie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do duńskich Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje Fundacji VELUX na projekty z zakresu ochrony socjalnej, niwelowania różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży, jak również aktywności zapobiegającym wykluczeniu społecznemu np. działalności informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej. Fundacje mogą wesprzeć również projekty poświęcone aktywizacji osób młodych (do 25 roku życia) z problemami na rynku pracy, w tym np. programy pomagające zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Innym obszarem może być rozwój i reformy systemów opieki społecznej oraz szkolnictwa np. tworzenie instytucji modelowych czy poprawa funkcjonowania szkół. Dotacje przyznawane mogą być na inwestycje infrastrukturalne.

Dofinansowanie Fundacji VELUX może wynieść nawet 100 proc. kosztów projektu, poza kosztami podatku VAT-u, które organizacja musi pokryć z własnych środków lub innego źródła finansowania. Projekt może trwać od 2 do 5 lat. Minimalna wartość dotacji to 1,2 mln złotych, zaś maksymalna to nawet 6 mln zł. Rozpatrywane będą tylko w wnioski od organizacji, które mają udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych lub zbliżonych projektów. Ważnym elementem wniosku jest przedstawienie strategii kontynowania działalności po zakończeniu finansowania ze strony Fundacji VELUX. Aby ubiegać się o grant należy wypełnić po angielsku formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony:

Link do strony z formularzem

Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: poland2@veluxfoundations.dk. Ewentualne pytania można kierować również do konsultanta Fundacji VELUX w Polsce Pani Lidii Mikołajczyk-Gmur tel.+48 501 228 756.


W Polsce Fundacje VELUX przekazały 67 mln zł na wsparcie organizacji społecznych
Fundacje VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) są organizacjami non-profit powołanymi do działania przez Villum Kann Rasmussena założyciela firmy VELUX i innych przedsiębiorstw z Holdingu VKR A/S w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Granty Fundacji realizują cele z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, zdrowotnych i społecznych. Wspierają również ochronę środowiska, cele społeczne i kulturalne w Danii i na świecie.
 


W 2013 roku obie Fundacje przekazały na cele non-profit około 150 mln euro. Fundacje VELUX od wielu lat działają aktywnie w Polsce, od 2003 roku przekazały wiele grantów aż 18 organizacjom społecznym działającym w Polsce o wartości ponad 67 mln zł na realizację inicjatyw związanych z ochroną socjalną, niwelowaniem różnic społecznych, możliwością rozwoju osób wykluczonych z powodu ich niepełnosprawności czy ubóstwa. Wśród organizacji, które otrzymały dotacje, znalazły się m.in.: Fundacja Barka, SOS Wioski Dziecięce, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Podaj Dalej, Stowarzyszenie Dalej Razem, Fundacja Gajusz i wiele innych. Więcej informacji na temat zrealizowanych projektów na stronie internetowej Fundacji VELUX http://www.veluxfondene.dk/

 

Informacje o Grupie VELUX

Informacje o Grupie VELUX

Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie www.velux.com.

Informacje o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentemi eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl.