Warszawa,
28
stycznia
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

4 tysiące ton CO2 rocznie mniej

28 stycznia w fabryce okien VELUX w Gnieźnie nastąpiło uroczyste uruchomienie kotła grzewczego na biomasę. To innowacyjne rozwiązanie przyniesie oszczędności ok. 570 tys. zł rocznie i przyczyni się do realizacji przez VELUX założeń polityki środowiskowej.

„Ogromnie się cieszę, że Grupa VELUX jest prekursorem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań środowiskowych. Znaczenie takich działań jest ogromne, ponieważ pozwalają one zakładom produkcyjnym optymalizować koszty utrzymania i produkcji” - powiedziała dyrektor generalny VELUX Polska Lidia Mikołajczyk-Gmur.

Fabryka okien do poddaszy VELUX w Gnieźnie zużywa dużo energii podczas procesów produkcyjnych m.in. suszenia drewna, a także do ogrzewania hal produkcyjnych i magazynowych, których powierzchnia wynosi tysiące m2. Dzięki inwestycji w kocioł grzewczy na biomasę Grupa VELUX ograniczy emisję CO2 do atmosfery o blisko 4 tysiące ton dwutlenku węgla rocznie. Planowana redukcja zużycia gazu ma wynieść blisko 1,8 mln m3 rocznie. Inwestycję realizowano w latach 2009-2010, a jej całkowity koszt wyniósł blisko 5 mln zł. Wedle szacunków zwróci się ona w okresie 5 – 7 lat.

Dzięki tej inwestycji zakład uzyska większą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ nowy kocioł pokryje aż 85 proc. zapotrzebowania na ciepło, a w rezerwie będą dotychczas wykorzystywane kotły gazowe. Poprawie ulegną również warunki pracy w zakładzie ze względu na lepiej ogrzewane hale produkcyjne.

Nowy kocioł na biomasę o mocy cieplnej 3MW został zaprojektowany specjalnie dla gnieźnieńskiej fabryki VELUX. Dzienna produkcja energii to blisko 52 000 kWh, co odpowiada rocznej konsumpcji energii elektrycznej dla ponad 26 gospodarstw domowych . Produktem spalania będzie przyjazny środowisku popiół. Dzięki nowej technologii, a także systemowemu recyclingowi pozostałych odpadów, fabryka wykorzystuje 100 proc. materiału produkcyjnego, nie wywierając negatywnego wpływu na środowisko.

„Coraz więcej polskich przedsiębiorstw przystosowuje się do wykorzystania biopaliw jako źródła energii. To pozytywne zjawisko, ponieważ niesie ze sobą korzyści finansowe dla samych zakładów, ale również dla środowiska naturalnego. W 2009 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w Polsce wyniósł 7,6 %, z czego ponad 56% stanowiła energia pozyskiwana z biomasy. Sektor odnawialnych źródeł energii ma duży potencjał rozwoju w Polsce” – mówi Piotr Gołąb, Członek Zarządu Polskiej Izby Biomasy.

Grupa VELUX od wielu lat prowadzi politykę na rzecz ochrony środowiska, w 2009 roku ogłoszono nową strategię klimatyczną, w myśl której VELUX zobowiązał się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 20 proc. do 2012, o 50 proc. do roku 2020. Grupa VELUX przeznaczy na ten cel łącznie ponad 200 mln złotych. Już dzisiaj Grupa VELUX podjął szereg innych inicjatyw, które mają na celu obniżenie zużycia energii oraz redukcję emisji CO2. Należą do nich m.in. optymalizacja pracy systemu filtrów odpowiedzialnych za odciąg wiórów poprzez redukcję wykorzystania sprężonego powietrza (kosztownego energetycznie), usprawnienie pracy sprężarek, inteligentna kontrola oświetlenia i wentylacji, system telekonferencji redukujący ilość podróży służbowych, czy ekologiczny system pakowania okien „CUBE”.

***